Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předešlé příjmení

V případě promeškání  6 měsíční lhůty se postupuje jako u změny příjmení, formou správního řízení.

Co k tomu potřebuji?

Žadatel si podá u matričního úřadu příslušného dle trvalého pobytu
  • žádost s odůvodněním - viz. Změna jména nebo příjmení
  • rodný list, oddací list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • OP nebo CP s potvrzením z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a stavu
Správní poplatek je 100,- Kč. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

Osoby