Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Žena, jejíž příjmení je v matriční knize zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, může požádat o užívání příjmení v mužském tvaru a to v případech pokud je:

 • cizinkou
 • občankou, která má trvalý pobyt v cizině
 • občankou, jejíž manžel je cizinec
 • občankou, která je jiné než české národnosti

Rodiče, jejichž dítě je ženského pohlaví, mohou požádat o zapsání příjmení v mužském tvaru je-li dítě

 • cizincem
 • občanem, který má trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizinec
 • občanem, který je jiné než české národnosti

Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

Žádost lze podat pouze jednou, veškeré další žádosti jsou posunovány jako změna příjmení.

Co k tomu potřebuji?

Podat žádost, k níž se přikládá:
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej žadatel vlastní
 • průkaz totožnosti
 • písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

Formuláře ke stažení

Osoby