Zápis TECHNICKÉ změny v registru silničních vozidel

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla.

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka


Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel
  • Doklad totožnosti v originále
  • Osvědčení o registraci vozidla II (velký technický průkaz)
  • Osvědčení o registraci vozidla I(malý technický průkaz)
  • popřípadě: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, koncesní listina, živnostenský list apod.
  • Doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů:
Tažné zařízení: typový list tažného zařízení s potvrzenou montáží pověřeným montážním pracovištěm, případně montáže jiným subjektem je nutná kontrola montáže na STK. Poplatek: 50Kč LPG: u hromadné přestavby - vyplněná příloha k technickému průkazu (dodá firma provádějící montáž zařízení). Poplatek: 50Kč. Výmaz čísla motoru: protokol z STK (stačí evidenční kontrola pokud motorové vozidlo má platnou technickou) - nutná výměna motoru stejného typu. Poplatek: 50Kč

Formuláře ke stažení

Osoby