Zápis TECHNICKÉ změny v registru silničních vozidel

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla. Jedná se například: zápis tažného zařízení, změna pohonu (LPG), obnova VIN náhradní technologií

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník 
 • provozovatel
 • osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů 
Poplatek: 50,- za každou změnu
  Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

  Formuláře ke stažení

  Osoby