Žádost o koncesi pro právnické osoby

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.
K podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě oprávněny právnické osoby.

Co k tomu potřebuji?

Viz. podrobný popis životní situace.

Osoby