Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti.
Podnikatel (případně odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 7 živnostenského zákona), u podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 živnostenského zákona) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně.
(Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.)
K podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě oprávněny fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.
Bydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Co k tomu potřebuji?

Viz podrobný popis životní situace.

Osoby