Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

Jedná se o vrácení silničního vozidla do silničního provozu.

Příslušnot: Registr vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde bylo vozidlo vyřazeno z provozu

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  • Doklad totožnosti v originále
  • Technický průkaz s platnou technickou prohlídkou
  • Platnou zákonnou pojistku
  • popř.: plná moc, výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina 

Formuláře ke stažení

Osoby