Hlášení zařízení

Vznikne-li povinnost podat údaje o provozu zařízení (zahájení, ukončení) podle §39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost podat hlášení v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP.

 

 

 

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit webový formulář pro zpracování hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb., – shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)

Osoby