Hlášení zařízení

Vznikne-li povinnost podat údaje o provozu zařízení (zahájení, ukončení) podle §39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost podat hlášení v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP, vyjma přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 24 se zasílá v elektronické podobě přímo na obecní úřad s rozšířenou působností. Pro přenos hlášení musí být dodržen datový standart Ministerstva životního prostředí. Přílohu č. 24 lze stáhnout zde. Příloha č. 24 se podává na obec s rozšířenou působností Kroměříž na elektronickou adresu podatelny s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím Informačního systému datových stránek.

 

 

Co k tomu potřebuji?

Vyplnit webový formulář pro zpracování hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb., – shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)

Osoby