Byty ve vlastnictví města Kroměříže

Město Kroměříž je vlastníkem bytů v domech na ulici Kotojedská 1011 a 1012, Nitranská 4265 a tzv. Račín – U Zámečku 2056, 2086, 2131. Dále jsou to byty v domech pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel na ulici Lutopecká 1410 a 1411, kde žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., dle níž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů.

Žádost může podat osoba starší 18 let.

Co k tomu potřebuji?

Žádost musí být podána osobně nebo písemně na formuláři „Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Kroměříže“, který byl vydán Městským úřadem Kroměříž, odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Formuláře ke stažení

Osoby