Hlavní kontakty

Adresa:

1. máje 3191

767 01 Kroměříž

Telefon:

573 321 111, 573 321 444

Fax:

573 331 481

Datová schránka:

bg2bfur

 


Způsoby „podání" města Kroměříž

Podání ústně

Osobně, na podatelně, každém odboru, kanceláři tajemníka MěÚ Kroměříž.

Telefonicky.

Pokud lze informaci podat okamžitě ústně, bez dalších jiných nákladů vzniklých městu, pak ji poskytovatel podá (nesouhlasí-li žadatel s ústní odpovědí, vyzve jej poskytovatel, aby žádost podal písemně, např. formou podání žádosti vyplněním formuláře, který najde na internetu).

Podání elektronicky

Prostřednictvím elektronické pošty

Prostřednictvím el. nosiče: CD-ROM /R /RW, CD-ROM /R /RW, flash  disk

Prostřednictvím datové schránky (ID): bg2bfur (město Kroměříž)

Podání písemně

Poštou

Osobně, na podatelně, na každém odboru.

Žádost o poskytnutí informace je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti na MěÚ musí přijmout podatelna, každý odbor, vedení města.

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace Městským úřadem Kroměříž