Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů

Podání oznámení podle Směrnice EU 2019/1937 o ochraně oznamovatelů podle požadavků SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 

Dne 17. 12. 2021 nabývá účinnosti Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Město Kroměříž je na základě této Směrnice povinným subjektem k zajištění vnitřního oznamovacího systému a k zajištění ochrany osob, které učiní oznámení o protiprávní činnosti Města Kroměříže v těchto oblastech a o které se dověděl v souvislosti s Pracovní činností: 

a) zadávání veřejných zakázek; 

b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; 

c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; 

d) bezpečnost dopravy; 

e) ochrana životního prostředí; 

f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost; 

g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 

h) veřejné zdraví; 

i) ochrana spotřebitele; 

j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů; 

k) porušení ohrožující finanční zájmy EU; 

l) porušení týkající se vnitřního trhu EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, a pravidel týkajících se vnitrostátní daně z příjmů právnických osob.

.

16
pro

Pojmy

16. 12. 2021

16
pro
16
pro

Řešení oznámení

16. 12. 2021