Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Město Kroměříž jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. 

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.   

 

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Kroměříž

Velké nám. 115/1, Kroměříž

IČ: 00287351

č. datové schránky: bg2bfur

 

Ing. Bc. Martina Pinďáková

tel.: 573 321 393

e-mail: poverenec.oou@mesto-kromeriz.cz

.

Uplatnění práv subjektů údajů u správce osobních údajů

| 24.05.2018 |

Práva subjektu údajů lze na základě písemné žádosti uplatňovat několika způsoby: 

  1. osobně na pracovišti pověřence po ověření totožnosti subjektu,
  2. písemně poštovní zásilkou na adresu pověřence,
  3. e-mailem pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem
  4. prostřednictvím datové schránky.

Na vyřízení žádosti má správce údajů lhůtu 30 dnů, v odůvodněných případech je lhůta prodloužena až o 2 měsíce. Proti postupu správce osobních údajů může subjekt údajů podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.