Místní poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Kroměříž. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou, o mísních poplatcích.

Poplatek za ubytovací kapacity se vybírá ve městě Kroměříži v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, jež ubytování poskytl. 

Co k tomu potřebuji?

  • podat vyúčování poplatku z ubytovací kapacity
Formuláře jsou automaticky rozesílány provozovatelům ubytovacích služeb ke konci každého čtvrtletí.

Formuláře ke stažení

Osoby