Audio ZMK 7. 11. 2013

23
čec

Komunitní centrum - Mgr. Motyčka

mp3 | 23. 7. 2014 |

23
čec

Interpelace

23. 7. 2014 |

22
čec

Sociální služby - ředitel Mgr. Vojtek

mp3 | 22. 7. 2014 |

20
čec

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 20. 7. 2014 |

19
čec

Informace k žádosti na změnu Uzemního plánu města Kroměříže

mp3 | 19. 7. 2014 |

18
čec

Změna č. 6A uzemního plánu města Kromeříž

mp3 | 18. 7. 2014 |

17
čec

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kromeříže na rok 2013

mp3 | 17. 7. 2014 |

16
čec

Vzdání se práva k pohledávce

mp3 | 16. 7. 2014 |

15
čec

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (Jednotka SDH Kroměříž) D 1771 2013 KH

mp3 | 15. 7. 2014 |

14
čec

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje (Jednotka SDH Kromeříž)

mp3 | 14. 7. 2014 |

13
čec

Dotační tituly města Kroměříže pro rok 2014

mp3 | 13. 7. 2014 |

12
čec

Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2014

mp3 | 12. 7. 2014 |

11
čec

Schválení odůvodnění veřejné zakázky na realizaci projektu Rekultivace skládky Lutopecny

mp3 | 11. 7. 2014 |

10
čec

Uzavření smlouvy o poskytování příspěvku za zajištění parkovacích služeb

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Protinávrh - Uzavření smlouvy o poskytování parkování do 31. 12. 2014

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Zřízení věcných břemen

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Předkupní právo k budovám č. p. 337 a 431 na Tovačovského ulici v Kroměříži

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Protinávrh - Návrh na využití předkupního práva na pozemky v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | 6. 7. 2014 |

05
čec

Smlouva o bezúplatném převodu id 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 5. 7. 2014 |

04
čec

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 3116/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 4. 7. 2014 |

03
čec

Prodej budovy trafostanice na pozemku parc. st. č. 6501

mp3 | 3. 7. 2014 |

02
čec

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 7. 2014 |

01
čec

Schválení programu XXVIII. zasedání ZMK

mp3 | 1. 7. 2014 |