Audio ZMK 31.1.2013

22
srp

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 22. 8. 2014 |

22
srp

Zvukový záznam

22. 8. 2014 |

21
srp

Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace

mp3 | 21. 8. 2014 |

20
srp

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

mp3 | 20. 8. 2014 |

19
srp

Předložení projektu do programu Evropa pro občany

mp3 | 19. 8. 2014 |

18
srp

Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

mp3 | 18. 8. 2014 |

18
srp

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2013

18. 8. 2014 |

17
srp

Příprava a předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 - hlavní partner Ružomberok

mp3 | 17. 8. 2014 |

16
srp

Příprava a předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

mp3 | 16. 8. 2014 |

15
srp

Projekt Starý pivovar - expozice Karla Kryla - posun harmonogramu realizace a úprava usnesení s tím související

15. 8. 2014 |

13
srp

Žádost Sociálních služeb Pačlavice, p. o. o příspěvek na provoz pobytových sociálních služeb

mp3 | 13. 8. 2014 |

13
srp

Protinávrh

13. 8. 2014 |

12
srp

Zřízení věcných břemen

mp3 | 12. 8. 2014 |

11
srp

Zrušení bodu III. z usnesení IX. ZKM konaného dne 12. 7. 2007 - prodej části pozemku č. 400/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 11. 8. 2014 |

10
srp

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 256/1 v k. ú. Kotojedy

mp3 | 10. 8. 2014 |

09
srp

Prodej pozemku parcela st. č. 79_4 v k. ú. Zlámanka

mp3 | 9. 8. 2014 |

08
srp

Složení návrhové komise

mp3 | 8. 8. 2014 |

07
srp

Schválení programu XXI. zasedání RMK

mp3 | 7. 8. 2014 |