Audio ZMK 3. 10. 2013

03
srp

Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 112/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 3. 8. 2014 |

02
srp

Úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 v KÚ Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 2. 8. 2014 |

18
čec

Interpelace

mp3 | 18. 7. 2014 |

17
čec

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 17. 7. 2014 |

16
čec

Různé - Debata s panem Ing. Suchánkem

16. 7. 2014 |

15
čec

Odstoupení od žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám - akce ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště

mp3 | 15. 7. 2014 |

13
čec

Staženo

mp3 | 13. 7. 2014 |

13
čec

Rozpočtová opatření města Kroměříže pro rok 2013

mp3 | 13. 7. 2014 |

12
čec

Žádost Římskokatolické farnosti Zlámanka o finanční příspěvek

mp3 | 12. 7. 2014 |

11
čec

Žádost KTS, s.r.o. o poskytnutí ručení pro úvěr KTS, s.r.o

mp3 | 11. 7. 2014 |

10
čec

Finanční spoluúčast obce k zajištění základní dopravní obslužnosti území Zlínského kraje

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Zřízení věcných břemen

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Zrušení předkupního práva k budovám č. p. 337 a 431 na Tovačovského ulici v Kroměříži

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy

mp3 | 6. 7. 2014 |

05
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 5. 7. 2014 |

04
čec

Staženo

mp3 | 4. 7. 2014 |

01
čec

Směna pozemku parc. č. 641/17 za pozemek parc. č. 641/13, oba v k. ú. Kroměříž

mp3 | 1. 7. 2014 |