Audio ZMK 29. 8. 2013

02
zář

Zpráva o činnosti RMK

mp3 | 2. 9. 2014 |

01
zář

Zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže

mp3 | 1. 9. 2014 |

31
srp

Cena města Kroměříže 2013 - Prágl

mp3 | 31. 8. 2014 |

30
srp

Protinávrh - Cena města Kroměříže 2013 - Prágl

mp3 | 30. 8. 2014 |

27
srp

Cena města Kroměříže 2013 - Pilátová, Benada, Uličný

mp3 | 27. 8. 2014 |

26
srp

Cena města Kroměříže 2013 - Lukáš

mp3 | 26. 8. 2014 |

25
srp

Obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 4/2013 - Požární řád města Kroměříže

mp3 | 25. 8. 2014 |

24
srp

Informativní zpráva o pořizování změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 24. 8. 2014 |

23
srp

Doplnění seznamu objektů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2013

mp3 | 23. 8. 2014 |

23
srp

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 23. 8. 2014 |

21
srp

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

21. 8. 2014 |

21
srp

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

mp3 | 21. 8. 2014 |

20
srp

Protinávrh - rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

mp3 | 20. 8. 2014 |

19
srp

Odpis pohledávek

mp3 | 19. 8. 2014 |

18
srp

Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže

mp3 | 18. 8. 2014 |

17
srp

Dofinancování realizace mikroprojektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013

mp3 | 17. 8. 2014 |

16
srp

Smlouva č. 57/13 na odběr vody z hydrantu - ednotka sboru dobrovolných hasičů Kroměříž

mp3 | 16. 8. 2014 |

15
srp

Výměna oken na objektu učebnového bloku ZŠ Zachar

mp3 | 15. 8. 2014 |

14
srp

Zpráva o dofinancování projektu Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

mp3 | 14. 8. 2014 |

13
srp

Zřízení věcných břemen pro město Kroměříž - Metropolitní síť

mp3 | 13. 8. 2014 |

13
srp

Zřízení věcných břemen

mp3 | 13. 8. 2014 |

12
srp

Zrušení usnesení č. XI z XXV. zasedání ZMK

mp3 | 12. 8. 2014 |

11
srp

Změna v bodě XI v usnesení XXXIV. ZMK ve věci převodu garáže v domě č.p. 3369 v Kroměříži na ulici Talichova

mp3 | 11. 8. 2014 |

10
srp

Stažená zpráva - prodej parcely ve Vážanech

mp3 | 10. 8. 2014 |

08
srp

Zrušení předkupního práva k budově č.p. 2788 a k pozemku st. č. 6270 v k. ú. Kroměříž pro Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o

mp3 | 8. 8. 2014 |

07
srp

Uzavření Dodatku č. 2 k darovací smlouvě pro Dům kultury v Kroměříži, p.o

mp3 | 7. 8. 2014 |

06
srp

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc_č_ 1075_2 v kú Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 6. 8. 2014 |

06
srp

Úplatné nabytí části pozemku parc_č 1020_244 v kú Kroměříž z vlastnictví ČR–Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 6. 8. 2014 |

05
srp

Nabytí nemovitostí z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže

mp3 | 5. 8. 2014 |

04
srp

Omezení doby dotazu (David Dvořáček)

mp3 | 4. 8. 2014 |

04
srp

Interpelace

mp3 | 4. 8. 2014 |

03
srp

Složení návrhové komise

mp3 | 3. 8. 2014 |

02
srp

Schválení programu XXVI zasedání ZMK

mp3 | 2. 8. 2014 |

01
srp

Debata s panem Ing Antonínem Mudrochem

mp3 | 1. 8. 2014 |