Audio ZMK 29. 5. 2014

29
čec

Nedokončeno - Kreativní centrum

29. 7. 2014 |

27
čec

Odstoupení od projektu Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

mp3 | 27. 7. 2014 |

26
čec

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014

mp3 | 26. 7. 2014 |

25
čec

Zřízení věcných břemen - služebnosti stezky a cesty

mp3 | 25. 7. 2014 |

25
čec

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2013

mp3 | 25. 7. 2014 |

24
čec

Zřízení věcných břemen - služebnosti inžernýrských sítí

mp3 | 24. 7. 2014 |

23
čec

Uzavření planovací smlouvy mezi městem Kroměříž a Realitní společností Zvonek s. r. o.

mp3 | 23. 7. 2014 |

19
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 641/17 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 19. 7. 2014 |

16
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 604/343 v k. ú. Kromeriz

mp3 | 16. 7. 2014 |

15
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 101/1 v k. ú. Postoupky

mp3 | 15. 7. 2014 |

14
čec

Zveřejnění zaměru prodeje pozemku 395/1, 395/6 a 395/7 v k. ú. Postoupky

mp3 | 14. 7. 2014 |

13
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 13. 7. 2014 |

11
čec

Změna v usnesení z XXXII. zasedání ZMK z 28. 1. 2010

mp3 | 11. 7. 2014 |

10
čec

Změna v usnesení z XLII. zasedání ZMK z 19. 10. 2006

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Nabytí pozemku p. č. 401 v k. ú. Vážany u KM

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 604/119 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Nabytí pozemku p. č. 412/2, 412/4 a 412/5 v k. ú. Trávník

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Prodej pozemku p. č. 2353/23 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 6. 7. 2014 |

05
čec

Prodej části pozemku parc. č. 257/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 5. 7. 2014 |

03
čec

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 888 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 3. 7. 2014 |

02
čec

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 7. 2014 |

01
čec

Schválení programu

mp3 | 1. 7. 2014 |