Audio ZMK 27. 6. 2013

12
čen

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/42 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 12. 6. 8848 |

02
zář

Interpelace

2. 9. 2014 |

01
zář

Protinávrh - Zveřejňování daňových dokladů na webových stránkách města Kroměříže

1. 9. 2014 |

01
zář

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 1. 9. 2014 |

31
srp

Změna složení osadního výboru v Kotojedech

mp3 | 31. 8. 2014 |

30
srp

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 30. 8. 2014 |

29
srp

Informativní zpráva o pořizování změny č. 6 Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 29. 8. 2014 |

27
srp

Financování projektu ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště

mp3 | 27. 8. 2014 |

27
srp

Informativní zpráva o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 27. 8. 2014 |

26
srp

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

26. 8. 2014 |

25
srp

Vstup města Kroměříž do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

mp3 | 25. 8. 2014 |

24
srp

Protinávrh - Vstup města Kroměříž do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

mp3 | 24. 8. 2014 |

23
srp

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

mp3 | 23. 8. 2014 |

21
srp

Poskytnutí finanční pomoci obcím zasaženým ničivou povodní v roce 2013

mp3 | 21. 8. 2014 |

20
srp

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc-č 250-2 v kú Kotojedy z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 20. 8. 2014 |

19
srp

Zřízení věcných břemen

mp3 | 19. 8. 2014 |

18
srp

Uzavření darovací smlouvy pro MŠ Kroměříž, Mánesova 3880

mp3 | 18. 8. 2014 |

17
srp

Dohoda mezi ŘSZK a Městem Kroměříž na společném postupu při přípravě a realizaci stavby

mp3 | 17. 8. 2014 |

16
srp

Plánovací smlouva - Zborovská

mp3 | 16. 8. 2014 |

15
srp

Plánovací smlouva mezi TOMA rezidenční Kroměříž s.r.o. a městem Kroměříž – Rezidence Čápka Kroměříž

mp3 | 15. 8. 2014 |

14
srp

Žádost společnosti Tridas Technology s.r.o.

mp3 | 14. 8. 2014 |

13
srp

Zveřejnění záměru prodeje nebytových prostor v domě čp. 3161 na Tovačovského v Kroměříži

mp3 | 13. 8. 2014 |

11
srp

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 11. 8. 2014 |

10
srp

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

mp3 | 10. 8. 2014 |

09
srp

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 655/4 a 657/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | 9. 8. 2014 |

08
srp

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577-1 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | 8. 8. 2014 |

07
srp

Zveřejnění záměru prodeje domu čp. 996 a pozemků parc. č. 2391 a parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova

mp3 | 7. 8. 2014 |

06
srp

Bezúplatné nabytí pozemku parc-č 400 v kú Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 6. 8. 2014 |

04
srp

Nabytí pozemků parc. č. 641/1 a parc. č. 3227/11 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 4. 8. 2014 |

03
srp

Prodej pozemku parc. č. 1172/13 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 3. 8. 2014 |

02
srp

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 8. 2014 |

01
srp

Schválení programu XXV zasedání ZMK

mp3 | 1. 8. 2014 |

22
čen

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže ve II. výzvě pro rok 2013

mp3 | 22. 6. 2014 |