Audio ZMK 27. 2. 2014

18
srp

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 18. 8. 2014 |

19
čec

Interpelace

mp3 | 19. 7. 2014 |

17
čec

Aktualizace záplavového území toku Moštěnka na území města Kroměříže a vymezení aktivní zóny

mp3 | 17. 7. 2014 |

16
čec

Statistika činnosti Městské policie Kroměříž v roce 2013

mp3 | 16. 7. 2014 |

15
čec

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014

mp3 | 15. 7. 2014 |

14
čec

Rozdělení finančních prostředků - 1. výzva 2014

mp3 | 14. 7. 2014 |

13
čec

Ročni monitorovací zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2013

mp3 | 13. 7. 2014 |

12
čec

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2014

mp3 | 12. 7. 2014 |

11
čec

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2014

mp3 | 11. 7. 2014 |

10
čec

Informativní zpráva ve věci žádosti společnosti Pavelka ČR

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Zřízení věcných břemen - inženýrské sítě

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Změna usnesení z XVI. zasedání ZMK - prodej pozemku společnosti Kružík

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - ÚZSVM

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Protinávrh - Nabytí pozemku v k. ú. Trávník

mp3 | 6. 7. 2014 |

04
čec

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/3

mp3 | 4. 7. 2014 |

03
čec

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1627/1

mp3 | 3. 7. 2014 |

02
čec

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 7. 2014 |

01
čec

Schválení programu

mp3 | 1. 7. 2014 |