Audio ZMK 19. 12. 2013

15
čec

Interpelace

mp3 | 15. 7. 2014 |

14
čec

Dotace mimo řádné dotační tituly - Skupina historického šermu Biskupští manové

mp3 | 14. 7. 2014 |

13
čec

Dotace mimo řádné dotační tituly - Nohejbalový klub Bajda Kroměříž

mp3 | 13. 7. 2014 |

12
čec

Financování projektu Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži

mp3 | 12. 7. 2014 |

10
čec

Darovací smlouva o nabytí nemovitých věcí z vlastnictví ČR - MV

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Zřízení věcných břemen

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Změna v usnesení z 27. ZMK - úplatné nabytí části parcely č. 1020/43 z vlastnictví ČR - ÚZSVM

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1031/2 a č. 1037/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Zverejnění záměru prodeje pozemku č. 332/2 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 6. 7. 2014 |

05
čec

Uzavření kupní smlouvy s ÚZSVM

mp3 | 5. 7. 2014 |

04
čec

Nabytí pozemku č. 309 v k. ú.Postoupky

mp3 | 4. 7. 2014 |

03
čec

Nabytí pozemku v k. ú. Kroměříž

mp3 | 3. 7. 2014 |

02
čec

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 7. 2014 |

01
čec

Schválení programu

mp3 | 1. 7. 2014 |