Audio ZMK 10. 4. 2014

22
srp

Interpelace

mp3 | 22. 8. 2014 |

20
čec

Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 20. 7. 2014 |

19
čec

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK

mp3 | 19. 7. 2014 |

18
čec

Schválení dalšího člena osadního výboru ve Vážanech

mp3 | 18. 7. 2014 |

17
čec

Navrh dalšího postupu ve věci podaných žádosti na změnu Uzemního plánu

mp3 | 17. 7. 2014 |

16
čec

Podání žádosti o poskytnutí podpory dle stavebního povolení na akci ZŠ Zachar

mp3 | 16. 7. 2014 |

14
čec

Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2014

mp3 | 14. 7. 2014 |

13
čec

Partnerství v projektu Otevřené brány

mp3 | 13. 7. 2014 |

12
čec

Žádost o rozpočtové opatření v rozpočtu města na rok 2014 na opravu obvodového plášte zimního stadiónu

mp3 | 12. 7. 2014 |

11
čec

Protinávrh - Projekt Kreativního centra v Kroměříži

mp3 | 11. 7. 2014 |

10
čec

Program regenerace MPR Kroměříž na rok 2014

mp3 | 10. 7. 2014 |

09
čec

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Kroměříž mezi ČR a Kroměříží

mp3 | 9. 7. 2014 |

08
čec

Zřízení věcných břemen

mp3 | 8. 7. 2014 |

07
čec

Uzavření smlouvy o převodu části pozemku 432/2 v k. ú Vážany u Kroměříže

mp3 | 7. 7. 2014 |

06
čec

Bezúplatný převod pozemku 694/3, 694/6, 694/7 v k. ú. Kroměříž do vlastnictví ČR - HZS

mp3 | 6. 7. 2014 |

05
čec

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3202/18 v k. ú. Kromeříž z vlastnictví Zlínského kraje

mp3 | 5. 7. 2014 |

04
čec

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 457/4 v k.ú. Kroměříž z vlastnictví ČR

mp3 | 4. 7. 2014 |

03
čec

Prodej pozemku parc. č. 937/4 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 3. 7. 2014 |

02
čec

Složení návrhové komise

mp3 | 2. 7. 2014 |

01
čec

Schválení programu

mp3 | 1. 7. 2014 |