Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta republiky na dny 13. a 14. ledna 2023 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

 

Odkaz k volbám na stránky Ministerstva vnitra ČR.

 

Kontaktní osoby

JUDr. Ivana Bukovská                                                              Ing. Ludmila Martišková        

vedoucí odboru občansko-správních agend                       vedoucí oddělení správních agend

tel.: 573 321 270, 737 754 869                                                tel.: 573 321 170

e-mail: ivana.bukovska@mestokm.cz                                     e-mail: ludmila.martiskovamestokm.cz

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž                                Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž 

 

 

Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta

Informace o voličských průkazech

Minimální počet OVK

Jmenování zapisovatelů volebních okrskových komisí

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Telefonní seznam

Volba prezidenta - oznámení o konání 2. kola