Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 14.05.2019 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. května 2019


I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

program VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. května 2019:
1.  Zahájení
2. Delegování členů představenstva a dozorčí rady VAK Kroměříž, a. s. – řádná
valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
3. Zmocnění zástupce města Kroměříže na řádnou valnou hromadu společnosti Biopas, spol. s r. o.
4 Různé
5.  Závěr


II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ve složení:
Ing. Blanka Šimůnková – předsedkyně
MUDr. Tomáš Třasoň – člen
Ing. Michal Kostka – člen


III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

n a v r h u j e

představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., zařadit na pořad jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konané 11. června 2019:

a)
v bodě  8 programu  odvolání Mgr. Tomáše Opatrného, člena představenstva z důvodu jednotného funkčního období pro všechny členy orgánů společnosti.

b)
v bodě 9 programu volba členů představenstva a dozorčí rady

pro volbu  členů představenstva:
1. Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
2. Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
3. Hugo Strachvic, zástupce města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
4. Vratislav Krejčíř, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
5. MUDr. Lumír Francek, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
6. Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti
7. Miroslav Štěpánek, starosta obce Dřínov, zástupce minoritního akcionáře

a pro volbu členů dozorčí rady:
1. MUDr. Tomáš Třasoň, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
2. MVDr. Karel Chvátal, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
3. Mgr. Vít Peštuka, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
4. PhDr. Jana Janoušková, zastupitelka města Kroměříže,  zástupce majoritního  akcionáře
5. Mgr. Pavel Horák, starosta města Morkovice - Slížany, zástupce minoritního akcionáře
6. Vítězslav Hanák, starosta obce Zborovice, zástupce minoritního akcionáře

z m o c ň u j e
v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská  3666, Kroměříž Ing. Jaroslava Adamíka - člena Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., dne 11. června 2019, v plném rozsahu.
V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík  z jakéhokoliv důvodu této řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo  města Kroměříže zmocňuje  Petra Stoklasu   - člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování  města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne  11. června 2019, a to také v plném rozsahu

u k l á d á
zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.  11. června 2019  hlasovat:
a)
v bodě  8 programu pro odvolání Mgr. Tomáše Opatrného, člena představenstva z důvodu jednotného funkčního období pro všechny členy orgánů společnosti.

b)
v bodě 9 programu volba členů představenstva a dozorčí rady

pro volbu  členů představenstva:
1. Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
2. Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
3. Hugo Strachvic, zástupce města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
4. Vratislav Krejčíř, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
5. MUDr. Lumír Francek, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
6. Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti                                                                                                                                    7. Miroslav Štěpánek, starosta obce Dřínov, zástupce minoritního akcionáře

a pro volbu členů dozorčí rady: 
1. MUDr. Tomáš Třasoň, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
2. MVDr. Karel Chvátal, zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
3. Mgr. Vít Peštuka, místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře
4. PhDr. Jana Janoušková, zastupitelka města Kroměříže,  zástupce majoritního  akcionáře
5. Mgr. Pavel Horák, starosta města Morkovice - Slížany, zástupce minoritního akcionáře
6. Vítězslav Hanák, starosta obce Zborovice, zástupce minoritního akcionáře

c)
pro schválení všech dalších bodů řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 11. června 2019 podle předložené pozvánky

d)
v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., prosadí hlasování jakémkoliv jiném bodu, než  který  je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s  r. o. dne 5. června 2019.

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA
místostarostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže