Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 07.10.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. října 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části pozemku   parc. č. 2769/1- ostatní plocha   o výměře cca 27 m2   v k. ú.   Kroměříž.      

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  částí    pozemků   parc. č. 5026 - ostatní plocha o výměře 1.168 m2, parc. č. 5028 - ostatní plocha o výměře 353 m2,  parc. č. 5174 - ostatní plocha o výměře 461m2, parc. č. 5175 - ostatní plocha  o výměře 51 m2  a  dále částí pozemku parc. č. 1066/17, podle nového geometrického plánu č. 6541-198/2014 ze dne 17. 9. 2014, označených jako parc. č. 1066/33 - zahrada o výměře 32 m2 a parc. č.  1066/34 - zahrada o výměře 11 m2, vše v k.  ú. Kroměříž na ulici Kotojedská, a to  pro:

1. 
manžele   xx, bytem  Kotojedská, 767 01 Kroměříž 
a) id. 1/12 pozemku  p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,  
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

2.  
paní   xx,  bytem  Kotojedská,  767 01 Kroměříž 
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028- ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-2-

3. 
xx, bytem  Obvodová, 767 01 Kroměříž
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c)  id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
f) id.  1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
h) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
i)  id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada
za  celkovou  smluvní kupní cenu  200    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu  kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

4. 
xx, bytem  Kotojedská, 767 01 Kroměříž  
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č.1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu  kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

5.  
xx,  bytem Tovačovského, 767 01 Kroměříž 
a) id. 1/36 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/63 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/63 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/36 pozemku p. č. 5028- ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  30    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

6. 
manžele xx, oba bytem Tovačovského,  767 01  Kroměříž  
a) id. 2/36 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 2/63 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 2/63 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 2/36 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  70    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

7. 
pana xx, bytem Podlesí, 768 11 Chropyně    
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  100  Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-3-

8. 
manžele xx,  bytem Polní, 767 01 Kroměříž  
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č.1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
e) id. 1/9  pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
f) id.  1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
h) id. 1/9  pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

9.  
paní xx, bytem Havlíčkova, 767 01  Kroměříž          
a) id. 1/24 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/24 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha
za  celkovou  smluvní kupní cenu  50 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

10. 
pana xx, bytem Popovice, 768 12 Rataje         
a) id. 1/24 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/24 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu   50    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

11. 
manžele xx, bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100    Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-4-

12. 
manžele xx, bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž 
a) id.1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
e) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
f)i d. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p.č. 1066/33 -zahrada,
h) id.1/9 pozemku p.č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

13. 
paní xx, bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž
a) id.1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

14. 
paní  xx,  bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž
a) id. 1/12 pozemku p. č. 5026 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/12 pozemku p. č. 5028 - ostatní plocha,
e) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
f) id.  1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
g) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
h) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  200 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

15. 
paní  xx,  bytem Talichova, 767 01 Kroměříž
a) id. 1/18 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/18 pozemku p. č.1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  50 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-5-

16.
xx,  bytem  Pravčice, 768 24 Pravčice
a) id. 1/18 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/42 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/42 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada
d) id. 1/18 pozemku p. č. 1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  50 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

17. 
manžele xx, bytem Zborovská,  767 01 Kroměříž   
a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada,
d) id. 1/9 pozemku p. č.1066/34 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu 100 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

18.  
manžele xx,  bytem Spáčilova, 767 01 Kroměříž 
a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

19. 
pana xx, bytem Zborovská, 767 01 Kroměříž 
a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 -zahrada,
d) id. 1/9 pozemku p. č. 1066/34 -zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu 100 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

20. 
pana xx,  bytem  Kotojedská 779, 767 01 Kroměříž
a) id. 1/9 pozemku p. č. 5175 - ostatní plocha,
b) id. 1/21 pozemku p. č. 5174 - ostatní plocha,
c) id. 1/21 pozemku p. č. 1066/33 - zahrada

za  celkovou  smluvní kupní cenu  100 Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

-6-

III.

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti   k tíži  části pozemku  parc. č. 1420 v katastrálním území Lutopecny,   pro účely zřízení a provozování  vyústění příkopů pro odvedení  povrchové vody, provedených v rámci stavby  Rekultivace  skládky Lutopecny,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu  č. 282-78/2015 ze dne 7. 9. 2015, vyhotoveném firmou Kulhánek, Vaculíková , Nitranská  4066,  767 01 Kroměříž, potvrzeném dne 8. 9. 2015 Katastrálním úřadem pro  Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,  pro  město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je Povodí Moravy, s. p., se sídlem   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  21.200 Kč  + DPH,     na dobu neurčitou.  Oprávněný   uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

návrh Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2016, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování: 

   

 

Celkové náklady

(v tis. Kč)

státní podpora

příspěvek města

Velké nám č. p. 48   

správce p. Králík)

500

250

50

Moravcova ul. č. p. 259 (manželé 

Vondruškovi)

1.453

726

145

Velké nám. č. p. 46 (dříve p. Králík, prodáno manž. Vondruškovým

664

332

66

Velké nám. č. p. 39, 40 (PMS Reality – zídka naproti zámku)

300

150

30

Kostel sv. Jana Křtitele (sanace zdiva)

3.024

1.512

302

Chrám sv. Mořice (vitráže oken)

3.555

1.777

356

Objekty v majetku církve

 

 

 

Celková suma

9.496

4.747

949

                                                                                                                       

-7-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

proplacení faktury  pro společnost Hortus Moraviae o. s., Na Dílech 156/3, 767 01  Kroměříž ve výši 30.000 Kč na vrub položky 5901 - rezerva na nerozpočtované výdaje, na úhradu nákladů  na zpracování odborného stanoviska k posudku záměru "Farma chovu prasat Těšnovice" v rámci procesu EIA.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 
odstoupení od projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž“ evidenční číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09604

b) 
ponechání částky 1.800.000 Kč na pořízení telefonní  ústředny, telefonních  přístrojů a obnovu souvisejících aktivních prvků na položce 6111

c) 
přesun částky 3.000.000  Kč do rozpočtové rezervy

-8-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na ro 2015 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a)
na straně příjmů: 
    - 760,0 pol. 232 návrh dotace Program regenerace MPR
      760,0 pol. 411 dotace Program regenerace MPR 
      453,0 pol. 422 rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího  systému 
-  4.400,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 
   3.686,0 pol. 422 revitalizace Slovanského náměstí 
        14,0 pol. 412 revitalizace Slovanského náměstí 
      399,0 pol. 232 návrh dotace VPP
      399,0 pol. 411 dotace VPP
          7,0 pol. 411 dotace volby  
      228,0 pol. 411 projekty škol

________________________________________ 
      - 12,0 příjmy celkem 

b)
na straně výdajů: 
- 1.320,0 pol. 612 Program regenerace MPR objekt č. p. 114
  1.320,0 pol. 517 Program regenerace MPR objekt č. p. 114
     228,0 pol. 533 projekty škol 
         7,0 pol. 501 volby 
         1,0 pol. 549 náhrada škody 
  4.800,0 pol. 612 konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž
  1.800,0 pol. 611 pořízení telefonní  ústředny a obnova souvisejících akt. prvků  
       25,0 pol. 522 Společnost Ludvíka Svobody, z. s.  – publikace  
         2,0 pol. 522 Hospic na Svatém Kopečku
   - 250,0 pol. 612 zařízení dětských hřišť
     100,0 pol. 513 zařízení dětských hřišť
     150,0 pol. 516 hřiště, pískoviště, lavičky 
   - 206,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska 
     206,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska
  2.752,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdajů

______________________ 
     - 12,0 výdaje celkem 

c) 

rekapitulace
513.234,- příjmy celkem
509.837,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování

-9-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

podaný podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž

p ř e d á v á 

návrh zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž pořizovateli Městskému úřadu Kroměříž, stavebnímu úřadu, oddělení územního plánování a státní památkové péče, podle předložené zprávy. 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhodnocení  přínosu členství  města Kroměříže v organizacích, jejichž  je členem, podle předložené zprávy. 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže