Usnesení z 99. schůze Rady města Kroměříže

| 25.09.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 99. schůze Rady města Kroměříže konané 18. září 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2824

Rada města Kroměříže po projednání 

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 2801 z 97. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. srpna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx,  s tím, že žadatel bude nadále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)
s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s paní Eliškou Kababikovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s paní , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním  uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

50.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou - po dobu pracovního poměru ke Kroměřížské nemocnici a.s.

58.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

59.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.10.2018, a to z důvodu dokončení rekonstrukce stávajícího bydlení

60.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.9.2018 do 31.8.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

61.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.
dodatek  k nájemní smlouvě k bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

6.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

7.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 7 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

8.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s  xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž

E)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.09.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.
xx
byt č. 4 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

F)
b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31. 8. 2017 - stav k  31. 8. 2018, podle předložené zprávy

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž – č. 2825

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č.  1582/115     o  výměře  cca 260 m²            v    k. ú.  Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1500/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2826

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   částí   pozemku parc. č. 1500/2  -  ostatní plocha  o výměře cca 200 m² v k. ú.  Kroměříž. 

 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž se společností Hanácká pole, s. r. o.  – č. 2827

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o zveřejnění nebo nezveřejnění     záměru   směny    pozemku parc. č.  764  - orná půda   o výměře 6.838 m2  v k. ú.     Kroměříž  ve  vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 1029 - orná půda  o výměře 7.859 m2 v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví společnosti  Hanácká pole, s. r. o.  

 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž se spolkem Aeroklub Kroměříž z. s.  – č. 2828

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny    pozemků  stpč.  663/3 o výměře  278 m2, stpč. 663/4  o výměře  589 m2, stpč. 2521 o výměře  34 m2   a stpč. 5818 o výměře  150 m2, vše zastavěné plochy a nádvoří  v k. ú.     Kroměříž  ve  vlastnictví města Kroměříže  za  pozemek   parc. č. 1300 - ostatní plocha  o výměře 768 m2     v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví spolku Aeroklub Kroměříž z. s.

 

Nabytí id. ½ pozemku parc. č. 530/21 v k. ú. Kroměříž – ul. K Terezovu – č. 2829

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  paní  xx,    za celkovou smluvní kupní cenu 40.000 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, NN) – č. 2830

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  415/1 v katastrálním území Vážany u Kroměříže pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,    právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Lecianová, kabel NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany, NN) – č. 2831

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  282/4 v katastrálním území Bílany    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   kabelového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany - kabel. smyčka NN, Hánošová“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.700 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Havlíčkova ul. VN) – č. 2832

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 625/66, 625/3, 625/23 a 625/26 v katastrálním území Kroměříž   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení VN,NN,  venkovního  vedení VN, telekomunikační sítě , uzemnění a dále právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : „Kroměříž,Havlíčkova-VN+TS+NN,3.O.M.“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  35.300  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3089/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2833

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s  xx na pronájem části pozemku parc. č. 3089/1 - ostatní komunikace  v k. ú. Kroměříž o výměře cca 15 m2. 

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3345/2 na ul. Talichova – č. 2834

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3345/2 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova  v Kroměříži z xx 767 01 Kroměříž na pana  xx, 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  XIII., odst. 2    v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/2 v domě čp. 3345, 3346 a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemcích stpč. 7115  a stpč. 7116   v k. ú. Kroměříž, a to z xx 767 01 Kroměříž na pana  Svatopluka Černocha,  bytem Obvodová   3668/16, 767 01 Kroměříž

 

Žádost o uzavření podnájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 3880 na ul. Mánesova (Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s.) – č. 2835

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu v názvu nájemce, a to: 

Z: Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s, IČ: 253 00 083, Mostní 4058, 760 01  Zlín

NA: Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s.,  IČ: 253 00 083, Mostní 4058, 760 01  Zlín

s c h v a l u j e 

podle čl. VIII., odst. 1 nájemní smlouvy č. 2015/0016 uzavřené dne 16. 6. 2018 mezi pronajímatelem KTS,  s.  r. o. a nájemcem  Centrem služeb a podpory Zlín, o. p. s. podnájem pro Psychiatrickou nemocnici Kroměříž, IČ: 005 67 914, se sídlem Havlíčkova 1265, 767 01  Kroměříž v nebytových prostorách budovy č. p. 3880 Mánesova v Kroměříži za účelem poskytování zdravotní péče pro nově zřizované Centrum duševního zdraví v rámci projektu EU za podmínky, že nájemné pro Psychiatrickou nemocnici Kroměříž nesmí být vyšší než nájemné pro Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., IČ: 253 00 083, se sídlem Mostní 4058, 760 01  Zlín.

 

Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž – č. 2836

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 15.07.2013 s xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 2851/22 - zahrada o výměře 182 m2 za účelem zahrady,  dohodou, a to ke dni 30.09.2018

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2851/22 - zahrada v k. ú. Kroměříž o výměře 182 m2 za účelem zahrady.

 

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 228 v k. ú. Bílany – č.  2837

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 17. 11. 1993 mezi městem Kroměříž a Sborem dobrovolných hasičů, Bílany, IČ: 603 83 135,  se sídlem Bílany 22, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 228 o výměře 1727 m2 v k. ú. Bílany za účelem hřiště, a to ke dni 30. 9. 2018.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 876/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2838

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.
výpověď smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 11. 9. 2007 s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 876/1 - vodní plocha o výměře 25 m2 za účelem umístění včelína a dřevěného přístřešku s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet dne  1. 10.2018 do 31.12. 2018, s tím, že majitelka pozemku je povinna v souladu s podmínkami smlouvy uvést pozemek do původního stavu. 

2.
výpověď smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 11. 9. 2007 s xx,  767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 876/1 - vodní plocha o výměře 400 m2 za účelem údržby a úklidu pozemku s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet dne 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, s tím, že majitelka pozemku je povinna v souladu s podmínkami smlouvy uvést pozemek do původního stavu. 

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2839

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne  5. září 2018, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 46/2018 mezi městem a xx – č. 2840

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 46/2018  stavby  „Adaptace hospodářské budovy na rodinný dům“   mezi městem Kroměříž a  xx, 768 11 Chropyně, spočívající v realizaci nové přípojky kanalizace, vodovodu a STL plynovodu k rodinnému domu  na ulici Dolnozahradská v Kroměříži, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 47/2018 mezi městem a xx – č. 2841

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 47/2018  stavby „Rozšíření vjezdu“   mezi městem Kroměříž a  xx, spočívající v realizaci rozšíření vjezdu před domem,  a to z důvodu bezpečného příjezdu, stání a parkování osobního vozidla, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 48/2018 mezi městem a SVJ Vrobelova 2410, 2411 – č. 2842

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 48/2018  stavby „Zateplení bytového domu, 12 b.j. Vrobelova 2410, 2411 Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a  Společenstvím vlastníků jednotek Vrobelova 2410, 2411, Vrobelova 2410/15, 767 01 Kroměříž, spočívající v realizaci montáže nových ocelových, zavěšených balkonů, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 49/2018 mezi městem a SVB domu Kollárova 2652 – č. 2843

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 49/2018  stavby „Zateplení bytového domu a výměna balkonů“ mezi městem Kroměříž a  Společenstvím vlastníků bytů dům 2652 Kollárova, Kroměříž, spočívající v realizaci zateplení stávajícího obvodového zdiva a výměny stávajících betonových balkonů za nové lodžie, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 50/2018 mezi městem a xx – č. 2844

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 50/2018 „Novostavba rodinného domu, Trávník  parc. č. 184/11“  mezi městem Kroměříž  a  xx767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 


 

Zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem a Povodím Moravy, s. p.  (most pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži) – č. 2845

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  zřízení služebnosti   k tíži  části pozemků  parc. č. 2275/1, parc. č. 3287/2 a 3287/6, vše v katastrálním území Kroměříž pro účely zřízení a provozování  stavby  „Most pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži“,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v geometrickém plánu  č.   7223-18/2018 ze dne 3. 9. 2018,   vyhotoveném Ing. Jiřím Burešem, Skřivánčí  38/27, 779 00 Olomouc, potvrzeném dne 4. 9. 2018  Katastrálním úřadem pro  Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž  pro  město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je Povodí Moravy, s. p., se sídlem   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  stanovené podle platných cenových předpisů, tj. zákona o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek, a to výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku  s tím, že k hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH. Služebnost se zřizuje na  dobu neurčitou. Oprávněný   uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Změna vytápění v bytovém domě náměstí Míru 520 – č. 2846

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o provedené kontrole instalace plynových spotřebičů v bytovém domě na náměstí Míru 520 v Kroměříži, vypracovanou   ing. Ludvíkem Mikulcem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb  a  návrh na změnu vytápění bytového domu vypracovaný ing. Radomírem Juráškem, podle předložené zprávy 

u k l á d á     

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž  vypracovat projektovou dokumentaci a připravit veškeré podmínky pro vlastní realizaci změny  vytápění a způsobu ohřevu TUV v celém objektu bytového domu  náměstí Míru  520 v souladu s platnými pravidly, vyhláškami a ČSN.

 

Výběr dodavatele „Oprava chodníku na ul. Gorkého, Kroměříž – ÚSEK 3, 6 a 7“ – č. 2847

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu:  „Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž - ÚSEK 3,6 a 7" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností AF -PROSTAVBY, s .r. o., Družstevní I/228, 763 21 Slavičín, IČ:   060 48 307, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele „Účelová komunikace města Kroměříž – stavební údržba mostu přes potok Kotojedka  na parc. č. 337/6 a 337/15 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic“ – č. 2848

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky, znění a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu „Účelová komunikace města Kroměříž - stavební údržba mostu přes potok Kotojedka na parc. č. 337/6 a 337/15 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic“, a to se společností MALDREV s. r. o., Divoky 54, 768 02 Zdounky, IČ: 255 70 501, podle předložené zprávy. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici  Kotojedská, Kroměříž – II. etapa oprav“ – č. 2849

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem  „Oprava chodníku na ulici Kotojedská, Kroměříž, II. etapa oprav“ podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Oprava chodníku na ulici Kotojedská, Kroměříž, II. etapa oprav“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:

komise:            náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                Marek Šindler
Lambert Hanzal                      Ing. Martin Posolda Ph.D.
Ing. Vlastimil Foltýn                    Miloslav Gerla

s c h v a l u j e

seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni zasláním výzvy:

Dam Morava, s. r. o.    Altýře 1470/2B, 767 01 Kroměříž  IČO: 269 49 121
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s .r. o.    Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČO: 269 08 298
Kroměřížské technické služby, s. r. o.    Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČO: 262 76 437
STRABAG a.s. odštěpný závod Morava     Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 608 38 744
POOR a. s. odštěpný závod Morava     Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČO: 430 0 5560

 

Schválení uzavření kupní smlouvy na HDPE chráničky a optické kabely – č. 2850

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření kupní smlouvy č. SML/696/2018, a to se společností KmNet s. r. o., se sídlem: Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž, IČ: 276 86 779, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 ks rotátorů  - č. 2851

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 ks rotátorů č. SML/363/2017 mezi městem Kroměříž a společností MEDIS INFO SECURITY, s. r. o., podle předložené zprávy. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Vegetační úpravy v ul. Kollárova“ – č. 2852

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo s názvem  „Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž“ podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Vegetační úpravy v ulici Kollárova, Kroměříž“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:


komise: náhradníci členů komise:
Mgr. Jaroslav Němec                Marek Šindler
Lambert Hanzal                      Ing. Vlastimil Foltýn
Ing. Martin Posolda, Ph.D. Ing. Petr Stiglitz

seznam zpracovatelů, kteří budou osloveni zasláním výzvy:

1. Ing. Tomáš Vávra - zakládání a údržba zeleně, Požárníků 259, Kroměříž- Vážany, 767 01
2. Gard&n, Hradišťská 250, Staré Město 686 03
3. AGROS Moravia spol. s  r. o., Kudlov 118, 760 01 Zlín
4. ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
5. BIOPAS, spol. s  r. o., Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž

 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby „Zpracování projektové dokumentace – polyfunkční dům Havlíčkova 1 – objekt Rekonstrukce C – malé byty“ – č. 2853

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Zpracování projektové dokumentace - Polyfunkční dům Havlíčkova 1" zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v nadlimitním  řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: Marek Šindler
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová náhradník: Mgr. Jana Kutá

b) 
hodnotící komisi v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: Marek Šindler
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Jaroslav Pajgr náhradník: Bc. Martina Adámková
Ing. Jana Gregorová             náhradník: Ing. Petr Kvasnica
Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Mgr. Jana Kutá

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Dodatek č. 1 – Volnočasový areál Kroměříž – Vážany – č. 2854

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/125/2018,  podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je finanční vyrovnání části inženýrské činnosti projektové dokumentace na akci Volnočasový areál Kroměříž - Vážany a dohoda v případě získání kladných stanovisek na další pokračování a vypracování prováděcí dokumentace.

 

Dodatek č. 1 – Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž  - č. 2855

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/084/2018, č. smlouvy zhotovitele: 26/02/2018/VB, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je snížení  ceny díla o částku  59.140 Kč bez DPH, 71.559 Kč vč. DPH  na akci  ,,Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan“ Zeyerova 3354, Kroměříž.

 

Dodatek č. 3 – Klub Starý pivovar Kroměříž – č. 2856

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/408/2017, č. smlouvy zhotovitele: 1802, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je snížení ceny díla o částku 20.630,22 Kč bez DPH na akci  „Klub Starý pivovar Kroměříž“ na adrese Prusinovského 114, Kroměříž 767 01, p. č. st. 211/2, 216/1, 3082/1, k. ú.  Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – č. 2857

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v souvislosti s projektem „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“, podle předložené zprávy. 

 

Schválení dodavatele „Multifunkční sportovní hřiště Kroměříž – Kotojedy“ – č. 2858

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností sport cité + s. r. o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 049 29 845, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Zpracování analýzy ovzduší a měření hluku v Kroměříži“ – č. 2859

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na služby v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:710 09 396, podle předložené zprávy.

 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019 – č. 2860

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže po projednání schválit:

1.
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.

2.
Vyhlášení Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.

3.
Objem finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2019 ve výši 5.900.000 Kč, určených poskytovatelům sociálních služeb, podle předložené zprávy.

4.
Časový harmonogram Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Kroměříže k zajištění financování sociálních služeb na území města Kroměříže pro rok 2019, podle předložené zprávy.


 

Doplnění usnesení k příspěvku na provoz zřizovatele zařízení p. o. – Sociálním službám města Kroměříže, p. o.  – nepřistoupení k pověření  - č. 2861

Rada města Kroměříže po projednání 

n e z a ř a z u j e 

investiční příspěvek, schválený zasedáním XXXVII. Zastupitelstva města Kroměříže, konaném dne 28. 6. 2018, pod režim veřejné podpory, neboť tato část příspěvku nemá hospodářskou povahu a podpora této investiční akce neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto poskytnutí tohoto příspěvku nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 po poskytovatele registrovaných sociálních služeb – č. 2862

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům do 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytnutí dotací na rok 2018, podle předložené zprávy:

Charita Kroměříž - sociální rehabilitace Zahrada SML/191/02/18/2 7 000 Kč
Centrum služeb postižených Zlín, o. p. s. SML/192/02/18/2 9 000 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. SML/28/02/18/1 10 000 Kč
Charita Kroměříž - kontaktní centrum SML/25/02/18/1 5 000 Kč
Charita Kroměříž - osobní asistence SML/35/02/18/1 10 000 Kč
Charita Kroměříž - sociální rehabilitace Zahrada SML/36/02/18/1 5 000 Kč
Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. SML/75/02/18/1 5 000 Kč
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. SML/194/02/18/2 35 000 Kč

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříž uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům nad 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, podle předložené zprávy:

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. SML/198/02/18/2 30 000 Kč

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb – č. 2863

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům do 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, podle předložené zprávy:

Název organizace

Identifikátor  sociální služby

Číslo žádosti 

Přidělená dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z. s., IČO 00568813

 

10/01/18/1/S

40 000 Kč

Terénní programy

6583408

 

40 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823

 

37/01/18/1/S

13 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2002833

 

13 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní pobočka Kroměříž, Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 65399447

 

27/01/18/1/S

21 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

2026800

 

8 500 Kč

Odborné sociální poradenství

2500401

 

12 500 Kč

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže žadatelům nad 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, podle předložené zprávy:


Název organizace

Identifikátor  sociální služby

Číslo žádosti 

Přidělená dotace

Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž IČO 29267689

 

26/01/18/1/S

143 000 Kč

Azylový dům pro muže

8868114

 

55 000 Kč

Nízkoprahové denní centrum ADAM

1967289

 

83 000 Kč

Noclehárna

7248739

 

5 000 Kč

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

 

22/01/18/1/S

24 000 Kč

Odborné sociální poradenství

5261987

 

19 000 Kč

Intervenční centrum

1831726

 

5 000 Kč

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž IČO 18189750

 

23/01/18/1/S

1 002 000 Kč

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

6048242

 

65 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem

8438012

 

69 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří - odlehčovací služba

8906531

 

5 500 Kč

Charitní pečovatelská služba

2006998

 

369 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus

8959007

 

140 000 Kč

Osobní asistence

1491324

 

168 500 Kč

Sociální poradna

9924394

 

61 500 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada

2541897

 

103 000 Kč

Terénní program Plus

1587524

 

20 500 Kč

Pečovatelská služba z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

 

21/01/18/1/S

536 000 Kč

Pečovatelská služba

1795888

 

536 000 Kč

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 29314747

 

33/01/18/1/S

100 000 Kč

Odborné sociální poradenství

2221903

 

39 500 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

3367301

 

37 500 Kč

Tlumočnické služby

6221407

 

23 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 04412672

 

29/01/18/1/S

219 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4312466

 

174 500 Kč

Odborné sociální poradenství

3285796

 

44 500 Kč

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

 

30/01/18/1/S

102 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

7314919

 

99 000 Kč

Terapeutické centrum ve Zlínském kraje - odborné sociální poradenství

6651192

 

3 000 Kč

 

 

Doplnění usnesení k příspěvku na provoz zřizovatele zřízené příspěvkové organizaci – Sociálním  službám města Kroměříže, p. o. – č. 2864

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podřazení příspěvku zřizovatele ve výši 3.200.000 Kč pod režim vyrovnávací platby poskytnutého městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž zřízené příspěvkové organizaci a to Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a přistoupení k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaného Zlínským krajem dne 12. 12. 2017. Příspěvek zřizovatele bude formou vyrovnávací platby rozdělen mezi jednotlivé sociální služby Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. v následující výši:   

Druh sociální služby

Identifikátor sociální služby

Přidělená částka

Domov se zvláštním režimem Vážany - pobytová služba

9444030

140 000 Kč

Domov pro seniory Vážany - pobytová služba

9987041

697 500 Kč

Domov se zvláštním režimem Strom života - pobytová služba

4644158

426 000 Kč

Domov se zvláštním režimem U Moravy - pobytová služba

8827041

144 000 Kč

Domov pro seniory U Moravy - pobytová služba

5115374

614 000 Kč

Domov pro seniory U Kašny - pobytová služba

9606164

359 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - odlehčovací služba - pobytová služba

1936483

39 500 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Denní stacionář - ambulantní služba

6962438

126 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - pobytová služba

1254323

287 000 Kč

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Podpora samostatného bydlení - pobytová služba

5869488

67 000 Kč

 

Žádost Kroměřížské nemocnice a. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kroměříže – č. 2865

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.
schválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže ve výši. 50.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy

2.
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na nákup mobilního systému pro ohřev pacienta pro centrální operační sály pro Kroměřížskou nemocnici a. s.,  Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost VETUS MOLENDINI CZ, z. s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2018 – č. 2866

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.
neschválit  rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže  pro pobytové zařízení VETUS MOLENDINI CZ, z. s., Prasklice 142, 768 33 Morkovice, podle předložené zprávy

2.
neschválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro pobytové zařízení VETUS MOLENDINI CZ, z. s., Prasklice 142, 768 33 Morkovice,  podle předložené zprávy

 

Personální složení řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019 – č. 2867

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

změnu personálního složení Řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 -2019, podle předložené zprávy.

Členové Řídící skupiny projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Kroměřížsku:

  • PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - místostarosta města Kroměříže,
  • Mgr. Radovan Klabal - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kroměříž,
  • Bc. Lenka Horáková - vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chropyně,
  • Jiřina Floriánová - sociální pracovnice Městského úřadu Hulín,
  • Svatava Churá - sociální pracovnice Městského úřadu Morkovice - Slížany,
  • Bc. Lenka Rotterová, vedoucí odboru sociálních a vnitřních věcí, školství a kultury Městského úřadu Koryčany.

 

Zřízení Městského žákovského parlamentu – č. 2868

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení Městského žákovského parlamentu, podle předložené zprávy.

 

Fórum Zdravého města Kroměříž a místní Agendy 21 – ověřené priority občanů města 2018 – č. 2869

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí  priority občanů města, které byly formulovány dne 10. dubna 2018 na Fóru Zdravého města Kroměříž a MA21 a následně ověřeny anketou.

s c h v a l u j e

zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Kroměříž a MA21 ze dne 10. dubna 2018

termín: 25. 1. 2019

u k l á d á

1. 

Lambertovi Hanzalovi, vedoucímu odboru služeb 

- prověřit možnost vybudování workoutového hřiště
- prověřit možnost opravy chodníků v lokalitě Barbořina

2. 

Ing. Soni Mertové, vedoucí odboru rozvoje města 

- prověřit možnost zřízení legální graffiti stěny 

termín: 25. 1. 2019

 

Žádost xx  o poskytnutí finančního daru – č. 2870

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 xx , bytem  Kroměříž , na částečnou úhradu letenky na mistrovství světa v raftingu v Argentině, z rozpočtu schváleného pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy

b)
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem a xx. bytem Kroměříž, jako obdarovanou, na částečnou úhradu letenky na mistrovství světa v raftingu v Argentině, podle předložené zprávy.
 

 

Žádost  xx  o poskytnutí finančního daru – č. 2871

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)
poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx, na náklady spojené s uspořádáním akce Sportovní kondiční odpoledne, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“,,

b)
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a xx, Kroměříž, jako obdarovaným, na náklady spojené s uspořádáním akce Sportovní kondiční odpoledne, podle předložené zprávy.

 

Inventarizace 2018 – č. 2872

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plán inventur 2018,  podle předložené zprávy. 

 

Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení – č. 2873

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení na budovách města Kroměříže pro Kroměřížské technické služby s .r. o., se sídlem Kaplanova 2959, PSČ 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Stanovisko RMK k dožádání Policie ČR – č. 2874

Rada města Kroměříže po projednání 

n e z p r o š ť u j e

PRK Partners s. r .o. advokátní kancelář, IČ: 266 9 2392, se sídlem Jáchymova 26/2, 110 00 Praha ve smyslu ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů povinnosti mlčenlivosti, podle předložené zprávy. 

 

Dohoda o ukončení poskytované právní služby – č. 2875

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dohodu o ukončení poskytované právní služby č. 10/01113 týkající se smlouvy o právní službě  uzavřené mezi městem Kroměříž a Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s. r. o.  se sídlem Sokolská 60, 120 00  Praha 2, uzavřené v roce 2013, podle předložené zprávy. 

 

Termíny svatebních obřadů v roce 2019 – č. 2876

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

termíny svatebních obřadů v roce 2019, podle předložené zprávy. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

  starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže