Usnesení z 98. schůze Rady města Kroměříže

| 12.09.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 98. schůze Rady města Kroměříže konané 6. září 2018

 

Umístění vývěsky na parte na volném sloupu v podloubí radnice – č. 2819

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

umístění  vývěsky na parte na volném sloupu v podloubí radnice, podle předložené zprávy. 

 

Právní zastupování a právní pomoc pro město Kroměříž ve věci trestního oznámení – č. 2820

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a finančních podmínkách právních služeb ad hoc, a to s Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, se sídlem: Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, IČ: 439 89 667, podle předložené zprávy. 

 

Cyklostezka Kroměříž – Postoupky – schválení dalšího postupu – č. 2821

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

pojetí projektové dokumentace pro stavební povolení u cyklostezky v podobě C8, podle předložené zprávy

1.
p o v ě ř u j e

Mgr. Viliama Staňka jednáním o řešení pohybu cyklistů v  úsecích navazujících na plánovanou cyklostezku se společností VAK Kroměříž, a. s. a odborem občansko-správních agend, oddělením dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž 

2.
p o v ě ř u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. a Mgr. Viliama Staňka jednáním se Správou železniční dopravní cesty, s. o. o stanovení nákladů spojených s výlukou na železniční trati č. 303.

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Zpracování analýzy ovzduší a měření hluku v Kroměříži – č. 2822

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži, podle předložené zprávy

j m e n u j e 

v souladu s interní směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži, zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. (náhradník: Mgr. Jana Kutá)
Ing. Petr Vodák             (náhradník: Danuše Nedvědová)
Mgr.Dagmar Velísková (náhradník: Ing. Pavlína Cveková)

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e 

oslovení těchto firem:

1. Český hydrometeorologický ústav, p. o.
Na Šabatce 2050/17
143 00 Praha 4 - Komořany
IČ: 00020699
e-mail: chmi@chmi.cz chmichmi.cz
ID datové schránky: e37djs6

2. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
e-mail: podatelna@zuusti.cz <mailto:podatelna@zuusti.cz>
ID datové schránky: nf5j9jn

3. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 2633/7
702 00 Ostrava
IČ: 71009396
e-mail: podatelna@zuova.cz <mailto:podatelna@zuova.cz>
ID datové schránky: pubj9r8

4. ENVItech Bohemia s . r.  o.
Ovocná 1021/34
161 00 Praha 6
IČ: 47119209
e-mail: eb@envitech-bohemia.cz <mailto:eb@envitech-bohemia.cz>

5. ORGREZ a. s.
Hudcova 76
657 97 Brno
IČ: 46900829
e-mail: orgrez@orgrez.cz <mailto:orgrez@orgrez.cz>
ID datové schránky: 5mscgfm

 

Vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci „Multifunkční sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy" – č. 2823

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na akci „Multifunkční  sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy", podle předložené zprávy. 

j m e n u j e 

v souladu s interní směrnicí č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na na stavební práce „Multifunkční  sportovní hřiště, Kroměříž - Kotojedy", zadané jako zakázka malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec             (náhradník: Marek Šindler)
Ing. Soňa Mertová             (náhradník: Jaroslav Pajgr)
Bc. Martina Adámková             (náhradník: Ing. Jana Gregorová)

z m o c ň u j e 

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e 

oslovení těchto firem:

1. sport cité+ s. r. o. (IČO: 049 29 845)
2. Film real s. r. o. (IČO: 262 74 159)
3. PSG DS a. s. (IČO: 043 77 036)
4. Manax s. r. o. (IČO: 269 31 494)
5. Neaton s. r. o. (IČO: 292 39 761)

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže