Usnesení z 97. schůze Rady města Kroměříže

| 30.08.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

 

z 97. schůze Rady města Kroměříže konané 23. srpna 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2801

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í 

1.

část usnesení č. 2688 z 92. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14.června 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2688 z 92. schůze Rady města Kroměříže konané dne 14. června 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e 

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek za komunální odpad.. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o., nedoplatek za komunální odpad a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena  nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o., nedoplatek za komunální odpad a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

C)

s c h v a l u j e

1.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

5.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

6.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

7.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

8.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

9.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizcí, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

10.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

11.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříž s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

12.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

13.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

14.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

15.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

16.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ními uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou      

17.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

18.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

 

D)

s c h v a l u j e

Startovací byty pro rodiny s dětmi

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v třetím nadzemním podlaží v domě č. pop. 658 Kollárova ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že dále nájemní smlouva nebude prodloužena.

 

E)

n e s c h v a l u j e

1.
 uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž 

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

F)

u k l á d á

Kroměřížským technickým službám, s. r. o. zajistit vyklizení bytu č. 24 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, který užívá neoprávněně xx, soudní cestou

G)

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.08.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou:

1.
xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 5 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

2.
xx
byt č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

3.
xx
byt č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

4.
xx
byt č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

H)

s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.8.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou  

Ch)

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31.8.2017 - stav k 31.7.2018, podle předložené zprávy

 

Záměr realizace komunikací v určených lokalitách – č. 2802

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

odboru rozvoje města zpracovat studii proveditelnosti na vybudování komunikace v těchto lokalitách:

lokalita č.: název lokality:
3 Drahlov
6 Miňůvky – Zahrádky 
9 Postoupky u kolejí 
13 Kotojedy
15 Trávník – Trávnické zahrádky 
17 Trávník
19 Těšnovice – Kamence
27 Postoupky
28 Kroměříž 

podle přílohy  u zprávy č. 10  z 92. schůze Rady města Kroměříže konané 14. června 2018

termín: 28. únor 2019 

 

Nabytí pozemků parc. č. 417/5 a 503/1 v k. ú. Bílany z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu – č. 2803

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  podání žádosti na Státní  pozemkový úřad   o bezúplatný převod   částí   pozemků  parc. č.  417/5 - ostatní plocha o výměře 2.743 m2   a   parc. č.  503/1 - orná půda  o výměře 14.970 m2 v k. ú. Bílany   z vlastnictví  ČR -  Státního pozemkového úřadu  do vlastnictví města Kroměříže. 

 

Nabytí pozemků parc. č. 3737/1, 3737/2 a 3737/3  v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2804

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  pozemků  parc. č.  3737/1 o výměře 211 m2, parc. č.  3737/2 o výměře 39 m2, parc. č.  3737/3 o výměře 6 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM  a městem Kroměříž – č.2805

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. BKM/ 4965/2018 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající id. 1/2  pozemku  parc. č.  530/21 - ostatní plocha o výměře 181 m2 v k. ú. Kroměříž.

 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2806

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou novostavbu rodinného domu,  mezi xx 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Analýza odpadového hospodářství – č. 2807

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

odboru rozvoje města zajistit  přípravu výběru administrátora  veřejné zakázky na zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami města. Systém zahrnuje:

a) sběr, svoz a následné nakládání se směsným komunálním odpadem
b) sběr, svoz a následné nakládání se separovaným odpadem
c) obsluhu odpadkových košů a zásobníků na papírové sáčky
d) provoz sběrného dvora
e) zajištění mobilních svozů odpadu na území města a v jeho místních částech 
f) dodávku shromažďovacích prostředků a technického vybavení nezbytného k plnění služeb

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2018  - č. 2808

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 5/2018, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.

 

Program regenerace MPR na rok 2018 – č. 2809

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu navržených objektů z Programu regenerace MPR na rok 2018, včetně financování, podle předložené zprávy.

 

Darování kontejneru na sběr použitého textilu partnerskému městu Ramnicu Valcea  - č. 2810

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zakoupení jednoho kusu kontejneru na sběr použitého textilu a následný převoz tohoto kontejneru do partnerského města v Rumunsku Ramnicu Valcea pro sociálně slabé občany města, podle předložené zprávy

2.
uzavření darovací smlouvy mezi městem Ramnicu Valcea, Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Str. General Praporgescu nr. 14 Râmnicu Vâlcea, Cod 240182  a městem Kroměříž na darování jednoho kusu kontejneru na sběr použitého textilu, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 2 – Klub Starý pivovar Kroměříž – č. 2811

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: SML/408/2017, č. smlouvy zhotovitele: 1802, podle předložené zprávy. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 214.025,96 Kč bez DPH na akci  „Klub Starý pivovar Kroměříž“ na adrese Prusinovského 114, Kroměříž 767 01, p. č. st. 211/2, 216/1, 3082/1, k. ú.  Kroměříž.  

 

Opakované zadávací řízení – zjednodušené podlimitní řízení „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2812

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“  zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma MCI SERVIS s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Bc. Martina Adámková náhradník: Jaroslav Pajgr
Ing. Soňa Mertová náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

b) 

hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler náhradník: Mgr. Jana Kutá
Ing. Jan Videman             náhradník: Jaroslav Pajgr
Bc. Martina Adámková náhradník: Ing. Jana Gregorová
Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Výběr dodavatele „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž“ – č. 2813

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo  na služby v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Plán udržitelné městské mobility Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností UDIMO spol. s  r. o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 447 40 069, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele  „Kroměříž – Rozšíření MKMS“ – č. 2814

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávky v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Kroměříž - Rozšíření MKMS" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností Bezpečnostní systémy s. r. o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ: 255 30 828, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/428/2018 „Dodání herních prvků a jejich montáž na hřištích v Kroměříži“ – č. 2815

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/428/2018 „Dodání herních prvků a jejich montáž na hřištích v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

 

Žádost o příspěvek na nákup invalidního vozíku – č. 2816

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže ve výši 5.000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO:  002 87 351 a Charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, IČO:  181 89 750 na zakoupení odlehčeného invalidního vozíku, podle předložené zprávy.

 

Změna usnesení č. 2800 z 96. schůze RMK konané 14. srpna 2018 – č. 2817

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod  2. v usnesení  č. 2800 z 96. schůze Rady města Kroměříže konané 14. srpna 2018

s c h v a l u j e 

doplnění článku 6. provozního řádu  placených parkovišť o bod: 

g) Provozovatel placených parkovišť může uzavřít písemnou dohodu s provozovatelem ubytovacího zařízení o způsobu vydávání parkovacích karet  podle článku 3., písmeno c).

 

Vyhrazení ploch pro volební kampaň k volbám do zastupitelstev obcí – č.  2818

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podle § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, vyhrazení ploch pro umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018, po dobu od  1. září 2018 do 14. října 2018 formou přemístitelných plakátovacích zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících volebních stran, na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po tomto termínu bude jejich umístění zpoplatněno. 

O umístění těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující volební strany, přičemž musí respektovat právo kandidující volební strany,  která má zařízení již instalováno. 

Kandidující volební strany, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů, nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek a nebudou umístěna v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce a na sloupech veřejného osvětlení, na kterých jsou již umístěny dopravní značky.

Umožněním umístění těchto propagačních ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších propagačních materiálů na rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného osvětlení, dopravních značkách, odpadkových koších, čekárnách, vratech a podobně. 

 

 

Mgr.  Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže