Usnesení z 92. schůze Rady města Kroměříže

| 25.06.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 92. schůze Rady města Kroměříže konané 14. června 2018


Bytové záležitosti – č. 2688

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xxa to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.01.2019 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní  smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č.14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

61.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

62.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

63.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

64.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a  nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

65.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

66.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

67.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

68.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

69.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 jna Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

70.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

71.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

72.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

73.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

B)

s c h v a l u j e

1.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní sm

5.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

6.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

7.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

8.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

9.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

10.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

11.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

12.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

13.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

14.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to  na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

15.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

16.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

17.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

18.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

19.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e 

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad 

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad 

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 3+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.06.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.
xx
byt č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 39 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.6.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

náhradníci:
xx

F)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.6.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č.31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul.

v Kroměříži, dohodou

2.

pronájem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.6.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou 

G)

b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31.8.2017 - stav k 31.05.2018, podle předložené zprávy.

  

Uzavření smluv na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625, ul. Velehradská v Kroměříži – č. 2689

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení:

1.
za účasti Ing. Ladislava Palečka – předsedy Československé obce legionářské, Jednoty v Kroměříži 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s Československou obcí legionářskou Jednotou v Kroměříži, zastoupenou Ing. Ladislavem Palečkem – předsedou, Bezměrov 170, 767 01 Kroměříž  na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 37,2 m2, konkrétně  

- místnosti č. 2.23 o výměře 21,1 m2 

- místnosti č. 2.22 o výměře 16,1 m2 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100 Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem zřízení Komunitního centra pro válečné veterány a kancelář 

2.
za účasti paní Květoslavy Jančekové – ředitelky Pěveckého sboru Moravan Kroměříž 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy s Pěveckým sborem Moravan Kroměříž, zájmový spolek, IČ:  229 08 854, zastoupený p. Květoslavou Jančekovou,  ředitelkou,  se sídlem K. Rudého 3817, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 79,4 m2, konkrétně  

- místnosti č. 2.17 o výměře 21,4 m2 
- místnosti č. 2.16 o výměře 19,6m2
- místnost č. 2.15 o výměře 38,4 m2  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100  Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace,  za účelem zkušebny pro členy souboru, kanceláře, skladu hudebních nástrojů, notových materiálů a hanáckých krojů. 

3. 
za účasti paní Jaroslavy Novákové – ředitelky Okresní hospodářské komory Kroměříž 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, zastoupenou  p. Jaroslavou Novákovou,  ředitelkou,  se sídlem Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č .p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 166,8  m2, konkrétně  

- místnosti č. 2.24 o výměře 92,5 m2 
- místnosti č. 2.25 o výměře 8,0 m2
- místnost č. 2.26 o výměře 43,2  m2
- místnost č. 2.27 o výměře 23,1 m2  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného
100 Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace za účelem kanceláře, školící místnosti a dalších aktivit spojených s činností Okresní hospodářské komory Kroměříž.

4.
za účasti Mgr. Martiny Zdařilové – zástupkyně společnosti Podané ruce o. p. s. 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy se společností Podané ruce o. p. s., IČ: 605 57 621, zastoupenou  Bc. Pavlem Novákem, ředitelem, se sídlem Vídeňská 225/3, 639 00 Brno na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 625 na ulici Velehradská, 767 01 Kroměříž, o celkové výměře 84,9  m2, konkrétně  

- místnosti č. 2.18 o výměře 21,6 m2 
- místnosti č. 2.19 o výměře 21,7 m2
- místnost č. 2.20 o výměře 18,3  m2
- místnost č. 2.21 o výměře 23,3 m2  

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.09.2018 za výši nájemného 100  Kč/m2/rok, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem provozování činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,  v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Prodej id. 3/16 pozemku parc. č. 5598/36 v k. ú. Svatý Štěpán – č. 2690

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  podílu o velikosti  id. 3/16 na pozemku parc. č. 5598/36 - orná půda  o výměře  964 m²  v k. ú. Svatý Štěpán pro paní  xx, 763 34 Brumov- Bylnice   za  celkovou  smluvní kupní cenu 4.000  Kč,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 147/1v k. ú. Kroměříž – č. 2691

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e     

zveřejnění záměru prodeje  části   pozemku parc. č. 147/1 -  ostatní plocha   o výměře cca 40 m² v k. ú.  Kroměříž.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2692

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje    pozemku parc. č. 690/3 - orná půda  o výměře 2.700 m²  v    k. ú.  Vážany u Kroměříže   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí pozemků parc. č. 658/17 a parc. č. 659/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2693

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí    pozemků  parc. č. 658/17  -  ostatní plocha  o  výměře 132 m2  a parc. č. 659/3 - orná půda o  výměře 187 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx,  669 02 Znojmo, za celkovou smluvní kupní cenu 70.000 Kč,   splatnou  jednorázově  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

Nabytí id. ½ pozemků parc. č. 130/2 a 658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2694

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   nabytí  id. 1/2  pozemků  parc. č.    130/2 - orná půda o výměře  1.602 m2  a parc. č. 658/9 - ostatní plocha  o výměře  6.328 m2, oba v  k. ú. Vážany u Kroměříže  z  vlastnictví  xx,  767 01 Kroměříž za celkovou smluvní kupní cenu 800.000  Kč,  splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí,  a to  za předpokladu, že nebude využito zákonné předkupní právo podle §1124 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Štěchovice – kabel NN, Kozánkova) – č. 2695

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 3097/1  v katastrálním území Kroměříž,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a uzemnění,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Štěchovice - kabel NN, Kozánkova“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.300  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro UPC Česká republika s. r. o. – č. 2696

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  813/103, 813/108, 813/109, 813/110, 813/111, 813/112, 813/129, 813/140, 813/141, 813/98,  813/138, 813/97, 813/1, 813/99, 813/126, 1074/1, 3236/5, 255/2, 266, 268/12, 268/1, 268/6 a 234/8, vše v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  nového podzemního  vedení veřejné komunikační sítě,  spočívající v umístění nových chrániček HDPE, svazku mikrotrubiček a metalických kabelů, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:            „Rozšíření  elektronické  komunikační sítě  UPC Česká republika – Kroměříž“   pro společnost UPC Česká republika, s. r. o.,  se sídlem  Závišova 5, 140 00 Praha 4 - Nusle    jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, a to z důvodu  neplnění  Pravidel a podmínek budování sítí elektronických komunikací na pozemcích města Kroměříže, budoucí oprávněný nemá své stávající  sítě kompletně zakresleny v Jednotné digitální technické mapě Zlínského kraje.

Uzavření smlouvy o užívání pozemku parc. č. 2402/59 a parc. č. 2402/60  v k. ú. Kroměříž – č. 2697

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na užívání pozemku s xx,  768 34,  na užívání pozemku parc. č. 2402/59 - zahrada o výměře 306 m2 a dále pozemku parc. č. 2402/60 - zahrada o výměře 87 m2, vše v k. ú. Kroměříž,  s účinností od 15. června 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bezplatně,  za účelem údržby pozemku. 

 

Uzavření smlouvy na pronájem parc. č. 876/3 a část  č. 876/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2698

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku  parc. č. 876/3 - vodní plocha o výměře 43 m2 a  části pozemku parc. č. 876/1 - vodní plocha o výměře cca 250 m2, vše v k. ú. Kroměříž.

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2699

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 30. května 2018, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 37/2018 mezi městem Kroměříž a ČR – ÚZSVM, odloučeným pracovištěm Kroměříž – č. 2700

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2018  stavby „Oprava venkovních obkladů včetně omítek na budově sídla OP Kroměříž“   mezi městem Kroměříž a  ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha, spočívající v opravě venkovních obkladů, včetně omítek, dodatečné svislé izolaci základového zdiva,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č.  38/2018 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 2701

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2018  stavby „Novostavba rodinného domu s garáží, ul. Chropyňská v Kroměříži“   mezi městem Kroměříž a xx,  768 11 Chropyně,  spočívající v realizaci nové přípojky vodovodu a NTL plynovodu, dále pak zpevněné plochy a sjezdu z veřejné komunikace k rodinnému domu,  podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi městem a B  G Proink, s. r. o. – č. 2702

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 7mi  nových rodinných domů,  mezi B G Proink, s. r. o., Jakobího 330, Petrovice, 109 00 Praha 10  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru „Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného“ a „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví“ – č. 2703

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy mezi městem Kroměříž a Ing. Jiřím Havelkou, IČ: 634 56 524, Zborovská 4185/23, 767 01 Kroměříž, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví, Kroměříž, Švabinského nábřeží 2077/27, parc. č. 1883" a „Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného, Kroměříž Štítného 3712/4, parc. č. 6157", podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2704

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Kroměříž a Ing. Alenou Vránovou, IČ: 634 56 524, Zástřizly 41, 768 05  Koryčany, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru pro stavbu „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2705

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy mezi městem Kroměříž a Bc. Pavlem Tesařem, Kolaříkova 622, 768 33, Morkovice - Slížany, IČ: 666 17 618, jejímž předmětem je výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci pro stavbu  „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky „Polyfunkční dům Havlíčkova – objekt Rekonstrukce C – malé byty – zpracování projektové dokumentace“ - 2706

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

přípravu nadlimitního otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Polyfunkční dům Havlíčkova - objekt C - malé byty - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele“

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Polyfunkční dům Havlíčkova - objekt C - malé byty - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele“, která bude podepsána s firmou IK consult, s .r. o., se sídlem Živného 1254/8, 635 00 Brno, podle předložené zprávy.

 

Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikaci na území města Kroměříže – č. 2707

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

dokument – „Seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikaci na území města Kroměříže", podle předložené zprávy

u k l á d á

vedoucí odboru rozvoje města  počínaje rokem 2019 každoročně předložit do konce února  Radě města Kroměříže seznam lokalit s potřebou vybudovat komunikace na území města a současně předložit Radě města Kroměříže plán aktualizace seznamu lokalit k výběru.

 

Projekt „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“ – č. 2708

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo „Projekt: Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži", a to s uchazečem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, IČ: 002 16 305, na základě cenové nabídky ze dne 12. 6. 2018, podle předložené zprávy. 

 

Rozšíření bodů zájmů Metropolitní optické sítě města Kroměříže – 2709

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozšíření bodů zájmů o autobusové zastávky a semafory v dokumentu Metropolitní optická síť města Kroměříže - body zájmu, dokument verze 2., podle předložené zprávy. 

 

Navýšení zvláštního příplatku strážníků Městské policie Kroměříž – č. 2710

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit navýšení zvláštního příplatku strážníků Městské policie Kroměříž, podle přeložené zprávy. 

 

Schválení dotací – II. výzva 2018 – č. 2711

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a) 

poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto:

 

 

Rozdělení dotací II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Butula Zdeněk, Ing., Kroměříž

187/02/18/2

12 375 Kč

7 000 Kč

JAZZ Club Kroměříž

173/02/18/2

11 500 Kč

7 000 Kč

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s. r. o.

170/02/18/2

3 600 Kč

3 600 Kč

Spolek přátel výtvarného umění Kroměřížska

165/02/18/2

27 000 Kč

10 000 Kč

TEFO Bílany, z. s.

190/02/18/2

4 500 Kč

4 000 Kč

KULTURNÍ KOMISE CELKEM

 

58 975 Kč

31 600 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

CLUB EXTRÉMNÍCH SPORTŮ

177/02/18/2

8 200 Kč

8 200 Kč

Dostalíková  Andrea, Zlámanka

193/02/18/2

5 000 Kč

5 000 Kč

Gymnázium Kroměříž

167/02/18/2

10 000 Kč

10 000 Kč

Klub orientačního běhu Směr z. s.

186/02/18/2

7 000 Kč

7 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

181/02/18/2

17 000 Kč

6 500 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičůTrávník

184/02/18/2

10 000 Kč

8 000 Kč

Slováková Jarmila, Kroměříž

178/02/18/2

6 000 Kč

6 000 Kč

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

171/02/18/2

15 000 Kč

10 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., MO 1 Kroměříž

168/02/18/2

4 000 Kč

4 000 Kč

TC BAJDA Kroměříž, z. s.

185/02/18/2

25 000 Kč

25 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

175/02/18/2

47 000 Kč

35 100 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

154 200 Kč

124 800 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

180/02/18/2

10 000 Kč

9 000 Kč

Charita Kroměříž

191/02/18/2

10 000 Kč

7 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s.

192/02/18/2

9 950 Kč

9 000 Kč

Český svaz žen, z. s., Okresní organizace ČSŽ Kroměříž

174/02/18/2

3 000 Kč

3 000 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Kroměříž

172/02/18/2

4 000 Kč

4 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s.

194/02/18/2

39 000 Kč

35 000 Kč

Slováková Jarmila, Kroměříž

179/02/18/2

3 300 Kč

3 000 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

79 250 Kč

70 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Spolek Barbořice

195/02/18/2

14 800 Kč

10 000 Kč

Zatoulané štěstí

182/02/18/2

19 600 Kč

10 000 Kč

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

 

34 400 Kč

20 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro seniory Zachar

188/02/18/2

3 000 Kč

3 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

176/02/18/2

16 200 Kč

16 200 Kč

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽIVOT.VZDĚL.CELKEM

 

19 200 Kč

19 200 Kč


b) 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

c) 

neposkytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 těmto žadatelům:


Nepodpořené žádosti II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Mannheim Radek, Ing., Třinec

178/02/18/2

4 000 Kč

0 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

183/02/18/2

16 200 Kč

0 Kč

M Dance Crew KM Junior, z. s.

189/02/18/2

6 000 Kč

0 Kč

Řimskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž

169/02/18/2

9 000 Kč

0 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

35 200 Kč

0 Kč


d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a) 

schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto: 


Rozdělení dotací II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Mažoretky Jany Pavlíčkové z. s.

166/02/18/2

114 940 Kč

5 200 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

114 940 Kč

5 200 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

198/02/18/2

77 500 Kč

30 000 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

77 500 Kč

30 000 Kč

b) 

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

c) 

schválit neposkytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 těmto žadatelům: 


Nepodpořené žádosti II. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Taneční studio Henzély z. s.

196/02/18/2

63 000 Kč

0 Kč

TK Henzély - Swing z. s.

197/02/18/2

13 300 Kč

0 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

76 300 Kč

0 Kč


 

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže – č. 2712

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

1.
individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 ve výši 200.000 Kč pro spolek Zatoulané štěstí, z. s., IČO: 056 84 048, se sídlem Švestková 4105, Kroměříž na veterinární péči, krmivo a stelivo pro kočičí  útulek 

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž  a  spolkem Zatoulané štěstí, z. s., IČO: 056 84 048, se sídlem Švestková 4105, Kroměříž, podle předložené zprávy.  

 

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem vícemístného vozidla s plošinou – č. 2713

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup vozidla značky Volkswagen Transporter s plošinou, určeného pro přepravu imobilních klientů Domova pro seniory Vážany, podle předložené zprávy.

 

Změna soustavy závazných ukazatelů zřízené p. o.  Sociálních služeb města Kroměříže – č. 2714

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2018 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit navýšení příspěvku zřízené příspěvkové organizace - Sociálním službám města Kroměříže, p. o. o částku 15.000 Kč, která   nespadá pod vyrovnávací platbu, nemá hospodářskou povahu a neovlivňuje obchodování Evropské unie, podle předložené zprávy. 

 

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Senior taxi – č. 2715

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb Senior taxi, uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Zajištění řízení  Základní školy Slovan, Kroměříž, p. o. – č. 2716

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

řízením (zástupce statutárního orgánu) příspěvkové organizace Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace,  Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž, IČ: 479 34 409,  pana Mgr. Davida Klimka, bytem Racková 91, Zlín s účinností od 1. července 2018, a to po dobu výkonu veřejné funkce pana Mgr. Jaroslava Němce, ředitele Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01  Kroměříž,

u r č u j e

výši platu panu Mgr. Davidu Klimkovi, zástupci statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace,  Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž, IČ: 479 34 409,  s účinností od  1. července 2018, a to po dobu výkonu veřejné funkce pana Mgr. Jaroslava Němce, ředitele Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace,  Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Stanovení platu ředitelce ZŠ Oskol, Kroměříž, p. o. – č.  2717

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

paní Mgr. Haně Ginterové, ředitelce Základní školy Oskol,  Kroměříž, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. července 2018, podle předložené zprávy. 

 

Stanovení platu ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, p. o. – č. 2718

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

paní Bc. Ludmile Bendové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. července 2018, podle přiložené zprávy. 

 

Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Základní školy Oskol, Kroměříž, p. o. – č. 2719

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu panu PaedDr. Oldřichu Gejdovi, řediteli Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvkové organizace,  za plnění mimořádných úkolů, které ředitel školy podstatným způsobem ve funkci ovlivňoval, a v souvislosti s ukončením funkce ředitele Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž, k 30. 6. 2018 a následným odchodem do starobního důchodu, podle předložené zprávy.

 

Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Kollárova 3945 – č. 2720

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Stanislavě Jančové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka školy podstatným způsobem ve funkci ovlivňovala, a v souvislosti s ukončením funkce ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, k 30. 6. 2018 a následným odchodem do starobního důchodu, podle předložené zprávy.

 

Podání žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost – výzva č. 03¬_17_80 – č. 2721

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Zaměstnanost - č. výzvy 03_15_080, podle předložené zprávy.

 

Sledování a hodnocení procesu MA21 – č. 2722

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
hodnotící zprávu MA21 a Zdravého města Kroměříž za rok 2017, podle předložené zprávy

2.
Akční plán zlepšování MA21 a Zdravého města Kroměříž pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

 

Schválení služební cesty do partnerských měst Nitra a Piekary Slaskie – č. 2723

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zahraniční služební cestu Marka Šindlera do partnerského města Nitra (Slovenská republika) v termínu 4. července   -  6. července  2018.
K   cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž. 

2.
zahraniční služební cestu Ing. Blanky Šimůnkové a Ing. Jaroslava Adamíka do partnerského města Piekary Slaskie (Polsko) v termínu 22. června   -  24. června  2018.
K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž s řidičem.

 

Úprava schváleného zadání Územního plánu Kroměříž – č. 2724

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit úpravu schváleného zadání Územního plánu Kroměříž, která spočívá v doplnění samostatného výkresu části územního plánu s prvky regulačního plánu. 

 

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2018 – č. 2725

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 2682 z 91. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 31.05.2018.

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a kouření za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích, podle předložené zprávy.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec        Mgr. Petra Fečková

     starosta města Kroměříže   členka Rady města Kroměříže