Usnesení z 90. schůze Rady města Kroměříž

| 23.05.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 90. schůze Rady města Kroměříže konané 17. května 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2604

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2465 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8.března 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2492 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 12. dubna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx

3.

část usnesení č. 2492 z 88. schůze Rady města Kroměříže konané dne 12. dubna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži  xx

 

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

1.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 

2.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.

dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 

D)

n e s c h v a l u j e

1. 

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.05.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

2.
xx
byt č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

3.
xx
byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

F)

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31.08.2017 - stav k 30.04.2018, podle předložené zprávy

 

Prodej části pozemku parc. č. 870/42 v k. ú. Kroměříž – č. 2605

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku parc. č. 870/42 -  ostatní plocha  o výměře  cca 32 m²  v k. ú.  Kroměříž   pro  společnost  TOSCA  Projekt, spol. s r. o., se sídlem Francouzská 421/87, 602 00  Brno   za   smluvní kupní cenu 700   Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Zveřejnění záměru prodeje id. 3/16 parc. č. 5598/36 v k. ú. Svatý Štěpán – č. 2606

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   id. 3/16  pozemku parc. č. 5598/36 - orná půda  v k. ú. Svatý Štěpán.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (PREL, Kroměříž, Vejvanovského, plynová přípojka) – č. 2607

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č.  268/8  a   parc. č. 3160  v  k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „PREL, Kroměříž - Vejvanovského, plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800089592“  pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ul. Talichova v Kroměříži – č. 2608

Rada města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova   v Kroměříži z xx, 767 01 Kroměříž na xx 767 01  Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  VIII.  v   usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 10. května 2018 ve věci převodu   bytové jednotky  3345/8  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7115 v k. ú. Kroměříž, a to  místo:   „.. na   xx,  767 01 Kroměříž …“  bude   „…..na  xx, 767 01  Kroměříž….“

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  v domě č. pop. 625 na ul. Velehradská  č. 2609

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. NP  budovy  č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži - místnost č. 2.23 o výměře 21,1 m2 a dále místnost č. 2.22 o výměře 16,1 m2 pro Charitu Kroměříž

2.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži - místnost č. 2.17 o výměře 21,4 m2 místnost č. 2.16 - o výměře 19,6 m2 a dále místnost č. 2.15 - o výměře 38,4 m2 pro Pěvecký sbor Moravan Kroměříž, zájmový spolek

3.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  nacházejících se ve 2. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži - místnost č. 2.24 o výměře 92,5 m2, místnost č. 2.25 o výměře 8,0 m2, místnost č. 2.26 o výměře 43,2 m2 a dále místnost č. 2.27 o výměře 23,1 m2 pro Okresní hospodářskou komoru Kroměříž

4.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži - místnost č. 2.18 - o výměře 21,6 m2, místnost č. 2.19 o výměře 21,7 m2, místnost č. 2.20 o výměře 18,3 m2, místnost č. 2.21 o výměře 23,3 m2 pro Společnost Podané ruce, o. p. s.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 876/3 a části pozemku parc. č. 876/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2610

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu  pozemku parc. č. 876/3 - vodní plocha o výměře 43 m2 a části pozemku parc. č. 876/1 - vodní plocha o výměře cca 250 m2 vše v k. ú. Kroměříž za účelem zahrádky.

 

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 2402/59 a parc. č. 2402/60 v k. ú. Kroměříž – č. 2611

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 2402/59 - zahrada o výměře 306 m2 a dále pozemku prac. č. 2402/60 - zahrada o výměře 87 m2 vše v k. ú. Kroměříž za účelem údržby pozemků.

 

Zveřejnění záměru  pronájmu části pozemku parc. č. 3128/3 v k. ú. Kroměříž – č. 2612

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3128/3 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 15 m2 za účelem vybudování nájezdu pro osobní automobil.

 

Nabíjecí  stanice na elektromobily v Kroměříži – změna usnesení – č. 2613

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 2335 z 83. Rady města Kroměříže, konané dne 25. ledna 2018 v plném znění

s c h v a l u j e

realizaci 2 stanovišť  (parc. č. 3743/44 - Hanácké náměstí  a  parc. č. 3081/2 - Riegrovo náměstí)  pro umístění nabíjecích stanic pro elektromobily v Kroměříži na náklady společnosti ELEXIM a. s., Riegrovo náměstí 179/14, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži- 1. a 2. etapa“- č. 2614

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru na staveništi „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži  - 1., 2. etapa", a to s uchazečem: Ing. Josef Šico sídlem: Švermova 776, 763 62 Tlumačov, IČO: 404 23 794, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon BOZP na stavbě „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – 1. a 2. etapa“ – č. 2615

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na činnost a práci koordinátora BOZP na staveništi  „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži - 1., 2. etapa", s příkazníkem Miroslav Sklenář, sídlem: Štěchovice, 767 01 Kroměříž, IČO:  152 14 966, podle předložené zprávy. 

 

Příkazní smlouva na výkon TDS na stavbě „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví“ a „Stavební úpravy sociálních zřízení MŠ Štítného“ – č. 2616

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na technickou pomoc, odborný dohled nad prováděním stavby na staveništích „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví“ a "Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného", s příkazníkem Ing. David Zapletal, sídlem: Jabloňová 4243/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 877 18 511, podle předložené zprávy. 

 

Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví – výběr dodavatele – č. 2617

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Stavební úpravy WC družiny ZŠ Zámoraví" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností HARKO s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 96 585, podle předložené zprávy.

 

Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného – výběr dodavatele – č. 2618

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností HARKO s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 96 585, podle předložené zprávy.

 

Studie proveditelnosti „Multifunkční sportovní hala v Kroměříži“ – č. 2619

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo se společností MALANG s. r. o., Zámečnická 90/2, Brno - město, 602 00 Brno s nabídkovou cenou 250.000 Kč bez DPH ve věci zpracování studie proveditelnosti Multifunkční sportovní haly v Kroměříži v lokalitě u areálu fotbalového stadionu SK Hanácká Slavia, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady – ul. U Zámečku“ – č. 2620

Rada města  Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady - ul. U Zámečku"

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady - ul. U Zámečku", která bude podepsána s firmou IK consult, s. r .o., se sídlem Živného 1254/8, 635 00 Brno, podle předložené zprávy. 

 

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž – schválení složení řídící a pracovní skupiny – č. 2621

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

řídící skupinu plánu udržitelné městské mobility Kroměříž v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec - předseda řídící skupiny
Mgr. Viliam Staněk
Libor Hájek
Ing. arch. Vladimír Zicháček
Lambert Hanzal
Ing. Tomáš Szabó
npor. Bc. Petr Vařecha
Ing. Jaroslav Martinek
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.
Jan Vondrášek - externě
zástupce zpracovatele PUMM

j m e n u j e

pracovní skupinu plánu udržitelné městské mobility Kroměříž v následujícím složení:

Mgr. Viliam Staněk
Václav Dostálek
Ing. Vlastimil Foltýn
Ing. Petr Drábek
JUDr. Vladimír Papež
Ing. Jaroslav Martinek
Ing. Miroslav Řihák
Bc. Lenka Hrdinová, DiS.
Ing. Luděk Ferenc
Ing. Jiří Andrle - externě
Roman Kovařík
Ing. Eva Lízalová
Petr Polák
Ing. Jana Laštovicová
Ing. Vojtěch Zahradník
Mgr. Martin Císař
zástupce zpracovatele PUMM

 

Výběr dodavatele – „Herní prvky na dětská hřiště – II. etapa“ – č. 2622

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Herní prvky na dětská hřiště - II. etapa" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností FLORA SERVIS  s. r. o., Faměrovo nám. 29,  618 00 Brno, IČ: 283 41 627, podle předložené zprávy.

 

Představení investičního záměru společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. – č. 2623

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. na vybudovaní vysokorychlostního připojení ve městě Kroměříži, podle předložené zprávy. 

 

Migrace databází informačních systémů z databázového serveru Oracle na MSSQL – č. 2624

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

odboru informačních technologií objednat u společnosti GEOVAP, spol s r. o.,  GORDIC spol. s  r. o. a VITA software s. r. o. migraci databází z Oracle na MSSQL.

 

Systém zpracování ochrany osobních údajů – č. 2625

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici  č. 1/2018 systém  zpracování  ochrany osobních  údajů,  podle předložené  zprávy.

 

Provozní řád Městského úřadu Kroměříž – č. 2626

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici  č. 2/2018 provozní  řád Městského úřadu  Kroměříž, podle předložené  zprávy.

u k l á d á

jednateli   Kroměřížských  technických  služeb,  s. r. o. 

a)
seznámit se směrnicí  č. 2/2018  provozní  řád Městského úřadu  Kroměříž  zaměstnance Kroměřížských technických  služeb,   s. r. o., kteří  vykonávají v budovách  Městského úřadu  Kroměříž  úklidové  práce

b)
zajistit dodržování směrnice  č. 2/2018  provozní  řád Městského úřadu  Kroměříž  ze strany  zaměstnanců  Kroměřížských technických  služeb, s. r. o., kteří  vykonávají v budovách  Městského úřadu  Kroměříž  úklidové  práce.

 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Zlínským krajem – č. 2627

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. D/2007/2018/STR o poskytnutí dotace do výše 160.000 Kč na realizaci projektu „Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži“ mezi poskytovatelem dotace Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín, IČ: 708 91 320 a příjemcem dotace městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, IČ: 002 87 351, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2628

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

 

Rozpočet základních škol, mateřských škol, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2629

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozpočet na rok 2018 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 
Náklady 22 598 623 Kč
Výnosy 23 040 789 Kč               

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
Náklady 21 396 047 Kč
Výnosy 21 433 047 Kč 

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady 52 567 880 Kč
Výnosy 52 667 880 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady 37 187 416 Kč
Výnosy 37 239 216 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady 40 368 781 Kč
Výnosy 40 893 781 Kč .        

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
Náklady 11 187 602 Kč
Výnosy 11 189 002 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
Náklady 9 757 637 Kč
Výnosy 9 757 637 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
Náklady 12 928 069 Kč
Výnosy 12 928 069 Kč   .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
Náklady 16 848 148 Kč
Výnosy 16 848 148 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
Náklady   3 103 309 Kč
Výnosy   3 123 309 Kč    

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
Náklady   7 819 068 Kč
Výnosy   7 829 068 Kč        

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
Náklady   9 168 421 Kč
Výnosy   9 168 421 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
Náklady    6 681 349 Kč
Výnosy    6 706 349 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
Náklady 12 215 342 Kč
Výnosy 12 265 342 Kč    

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,
Náklady    6 290 945 Kč
Výnosy    6 290 945 Kč  

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace
Náklady    37 115 000 Kč
Výnosy 37 205 000 Kč

 

Návrh na odměnu ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 2630

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 
ředitelce  Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizované městem Kroměříž,  odměnu  za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí 2018, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

b)
ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o.  zřizované  městem Kroměříž, odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí 2018, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle upravené předložené zprávy.

 

Žádost o rozpočtové opatření – projekt Zrod soudobého Středoevropana, Rozlomená doba 1848 – 1918 – 2018 – č. 2631

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 300.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na organizační zajištění části programu konference Zrod soudobého Středoevropana - Rozlomená doba, 1848 - 1918 - 2018. 

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Letní hudební akademii Kroměříž a převzetí záštity  – č. 2632

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000  Kč Collegium musicale z. s. na realizaci akce Letní hudební akademie Kroměříž. Prostředky budou použity z částky určené na akce jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Collegium musicale z.  s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč  na realizaci akce Letní hudební akademie Kroměříž, podle předložené zprávy

3.
převzetí záštity nad prvním ročníkem Letní hudební akademie Kroměříž, který se uskuteční od 20. srpna do 25. srpna 2018 v Kroměříži. 

 

Žádost o poskytnutí příspěvku Okresní agrární komoře Kroměříž na Zemědělskou výstavu – č. 2633

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí finančního příspěvku pro Okresní agrární  komoru Kroměříž ve výši 50.000 Kč na realizaci akce Zemědělská výstava 2018. Finanční prostředky budou použity z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Okresní agrární  komorou Kroměříži o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000  Kč na realizaci akce Zemědělská výstava 2018, podle předložené zprávy. 

 

Povolování pouťových atrakcí na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 2634

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyjádření příslušných odborů k povolování pouťových atrakcí na Velkém náměstí v Kroměříži podle přeložené zprávy, beze změny současného stavu. 

 

Žádost o udělení souhlasu s létáním bezpilotním letadlem nad územím města  – č. 2635

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

souhlas společnosti futurprojekt s. r. o., Rajnochovice 234, 768 71 Rajnochovice, s létáním bezpilotním letadlem nad územím města Kroměříže za účelem pořizování videozáznamů a fotografií, podle předložené zprávy.

 

Schválení zahraniční služební cesty – Ružomberok, Chateaudun – č. 2636

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
zahraniční služební cestu PhDr. Pavlu Motyčkovi, Ph.D., do partnerského města Ružomberok (Slovensko)  ve dnech 31. května  - 2.  června 2018 při příležitosti „Dnů města Ružomberok“. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem. 

2.
zahraniční služební cestu do partnerského města Chateaudun (Francie) ve složení Mgr. Jaroslav Němec, Marek Šindler,  PhDr. Šárka Kašpárková, a tlumočnice ve dnech 4. června - 6. června  2018 při příležitosti oslav 50. výročí navázání přátelských vztahů s Kroměříží. .Doprava bude zajištěna letecky. 

 

Informativní zpráva o vydání parkovacích karet Kroměřížské nemocnici, a. s. – č. 2637

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

zprávu  o vydaných parkovacích kartách Kroměřížské nemocnici a. s., zpracovanou Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., podle předložené zprávy. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže