Usnesení z 88. schůze Rady města Kroměříže

| 19.04.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 88. schůze Rady města Kroměříže konané 12. dubna 2018

Bytové záležitosti – č. 2492

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.
část usnesení č. 2332 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. 1410 v Kroměříži xx

2.
část usnesení č. 2465 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. března 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.
část usnesení č. 2465 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. března 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.
část usnesení č. 2465 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. března 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu 

B)

s c h v a l u j e 

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 17 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1  v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemmé vůči KTS, s.r.o . V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l  u j e

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu 

D)

s c h v a l u j e     

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.04.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

2.
xx
byt č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.
xx
byt č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx

4.
xx
byt č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx

5.
xx
byt č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 30.04.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

náhradníci:
xx

G)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31. 8. 2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

H)

b e r e   n a   v ě d o m í

dohodu o zániku nájmu části bytu č. 7 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. a manželi xx ke dni 20. 4. 2018 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ulici v Kroměříži pro manžele xx na dobu určitou do 31. prosince 2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

Ch)

b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31.8.2017 - stav k 31.03.2018, podle předložené zprávy.

I)

ž á d á 

Mgr. Petra Sedláčka, jednatele Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,  předložit na schůzi Rady města Kroměříže  v tabulce Excel vývoj vymáhání dluhů z nájmu bytů za období prosinec  2017 – duben 2018 
termín: schůze RMK 17. května 2018

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ul. Obvodová (Soleri, s. r. o.) – č. 2493

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s firmou SOLERI, s. r. o., IČ: 262 78 316, se sídlem Kollárova 632, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž o výměře 66,1 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 13. 4. 2018 za výši nájemného 36.355  Kč/rok,  za účelem kanceláře poskytující služby v souladu s podnikatelskou činností firmy SOLERI, s. r. o.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 643/25 v k. ú. Kroměříž – č. 2494

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje      pozemků    parc. č. 643/25 -  ostatní plocha  o výměře  1.409 m²  v k. ú.  Kroměříž  a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 870/42 v k. ú. Kroměříž – č. 2495

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části    pozemku    parc. č. 870/42 -  ostatní plocha  o výměře  cca 32 m²  v k. ú.  Kroměříž.      

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 268/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 2496

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  části    pozemku    parc. č.  268/1  -  ostatní plocha    o výměře cca 10 m²    v k. ú.  Drahlov   u Jarohněvic.   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Účast na výběrovém řízení na prodej pozemku parc. č. 1300 v k. ú. Kroměříž – informativní zpráva – č. 2497

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o konání  výběrového řízení s aukcí  č.  BKM/22/2018 na prodej  majetku ve vlastnictví České republiky, a to  pozemku parc. č. 1300  o výměře 768 m2 -  ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  v k. ú. Kroměříž.

 

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1194 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR ÚZSVM – č. 2498

Rada města  Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  pozemku  parc. č.  1194 - ostatní plocha o výměře  3.631 m2    v k. ú.  Postoupky   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže  za smluvní kupní cenu ve  výši  778.000  Kč .


Nabytí pozemků parc. č. 286/8 a 341/6 v k. ú. Postoupky z vlastnictví  ČR ÚZSVM - 2499
Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí  pozemků  parc. č.  286/8 - ostatní plocha o výměře 72 m2     a    parc. č.  341/6   -  ostatní plocha o výměře 66 m2, oba      v k. ú.  Postoupky   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.


Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3345/8 v domě na ul. Talichova – č. 2500

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova  v Kroměříži z manželů xx 767 01 Kroměříž na xx 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě  VIII.   v   usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 26. června 2014  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/8  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemku stpč. 7115 v k. ú. Kroměříž, a to  místo:        „…. xx, 768 02 Zdounky…“    bude   „…..na xx 767 01 Kroměříž“


Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch pozemků ve vlastnictví xx v areálu ZVÚ Kroměříž – č. 2501
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
změnu v usnesení  č. 2398   z 85. schůze Rady  města Kroměříže, konané dne   16. 02. 2018    tak, že z  výčtu  oprávněných pozemků  budou vyňaty pozemky  stpč. 3147/3, stpč. 3152/4 a p. č. 625/108 a p. č. 625/110, vše v k. ú. Kroměříž

2.
zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži   pozemků    p. č.  625/54, p. č. 625/66 a  p. č. 625/67    v k. ú.  Kroměříž, jejichž vlastníkem a současně povinným ze služebnosti je město Kroměříž, a to ve prospěch oprávněných pozemků  stpč. 3147/3, stpč. 3152/4 ,  p. č. 625/108 a p. č. 625/110, vše v k. ú. Kroměříž, jejichž současným vlastníkem je xx,  767 01 Kroměříž. Služebnost stezky a cesty bude zřízena úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (přeložka NTL  Na Kopečku) – č. 2502

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc.č.  3093/1  v   k. ú. Kroměříž  pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení,  spočívající v umístění nové  podzemní  NTL plynovodní přípojky,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „PREL, Kroměříž - Na Kopečku, Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800089107“   pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  jako oprávněnou ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  500 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, kabel NN, Roubínková ) – č. 2503

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  293/1, parc. č. 807, parc. č. 806 a parc. č.  809 v katastrálním území Miňůvky,    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN a kabelové skříně NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Roubínková, kabel NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.500 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro VAK Kroměříž, a. s. – č. 2504

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   p. č. 1003/1, p. č. 1003/21,  p. č. 1061/12 , p. č. 1064/1, p. č. 1064/15, p. č. 1064/41, p. č. 1115/22, p. č. 1115/23, p. č. 1115/26, p. č. 1115/27, p. č. 1115/30,  p. č. 1115/33 , p.  č. 1115/34, p.  č. 1115/62, p.  č. 1115/82, vše v k. ú. Kroměříž   pro účely zřízení, umístění  a provozování vodovodního řadu NOHYLÁK-RD, VPPE, DN90, kanalizační stoky AA-1-3, PVC, DN250 a kanalizační stoky AA-1, PVC, DN300,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v geometrickém plánu č. 7139-7/2018 vyhotoveném Geodezií Kroměříž, spol. s r. o. dne 22. 01. 2018  pro  společnost  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  jako oprávněnou ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  v celkové  výši  37.776, Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, u TS OBEC, Dočkal,  smyč. NN) – č. 2505

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.  162 v katastrálním území Postoupky    pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, u TS OBEC, Dočkal, smyčka NN“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS, Hulínská +1) – č. 2506

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2089/85,   parc. č. 2089/49,   parc. č. 2089/50,   parc. č. 2089/48,   parc. č. 2089/71,   parc. č. 2089/77,   parc. č. 2089/2,   parc. č. 2089/27,   parc. č. 2089/28,   parc. č. 2089/55,   parc. č. 2089/9,   parc. č. 2089/15,   parc. č. 2089/20,   parc. č. 2089/25,   parc. č. 2089/24,   parc. č. 2089/74,   parc. č. 2089/5,   parc. č. 2089/6,   parc. č. 2089/23,   parc. č. 2089/75,   parc. č. 2089/13,   parc. č. 2089/54,   parc. č. 2149/2,   parc. č. 2230/39,   parc. č. 3164/7,   parc. č. 3164/9,   parc. č. 3164/8,   parc. č. 3164/2,   parc. č. 3164/6,   parc. č. 3164/17, vše v  k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Reko MS Kroměříž - Hulínská +1, číslo stavby: 7700100690“      pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.


Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 870/14 v k. ú. Kroměříž – č. 2507

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 870/147 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem vybudování parkovacího místa.


Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností Dallmayr Vending&Office – č. 2508

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12.4.2013 uzavřené mezi SZMK, p. o. a  společností Dallmayr Vending&Office, k. s., IČ: 264 85 524, se sídlem Politických vězňů 1597, 110 00  Praha 1 - Nové Město,  na pronájem nebytového prostoru o výměře 1 m2 nacházejícího se v přízemí budovy č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem umístění nápojového automatu, podle předložené zprávy, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 


Uzavření nájemní smlouvy č. 2627201018 s Českými drahami, a. s.  – č. 2509

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy č. 2627201018 o nájmu pozemku s Českými drahami, a. s., IČ: 709 94 226, se sídlem Kounicova 26, 611 43 Brno na pronájem části pozemku parc. č. 3121/30 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 1,10 m2 na dobu neurčitou s účinností od 01.02.2018 za výši nájemného 1.000 Kč/rok za účelem umístění informačního panelu Domu kultury v Kroměříži, p. o. označený jako Informační panel č. 01 - Hlavní nádraží, sloužící výhradně pro informaci o kulturních programech Domu kultury v Kroměříži, p. o.   


Uzavření kupní smlouvy č. 17/2018 v rámci projektu KnihoBudka  - č. 2510

Rad města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

uzavření kupní smlouvy 17/2018 (Movité věci) se společností O2  Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336, podle předložené zprávy.


Žádost Kroměřížské nemocnice  a. s. o parkovací karty po dobu investičních akcí v reálu nemocnice – č. 2511
Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

žádost Kroměřížské nemocnice a. s., IČ 276 60 532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž o vydání parkovacích karet pro zaměstnance po dobu provádění investiční akce přístavba budovy A pro magnetickou rezonanci a parkoviště u budovy, a to na období od 01.06.2018 do 30.11.2018

p o v ě ř u j e

Mgr. Petra Sedláčka, jednatele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. 

1.
zajistit vydání  speciálních parkovacích karet pro Kroměřížskou nemocnici a. s., IČ: 276 60 532,  se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01  Kroměříž

2.
předložit na schůzi RMK dne 17. května 2018 informativní zprávu týkající se přehledu  vydaných parkovacích karet.


Žádost o prodloužení povolení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Těšnovice – č. 2512

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodloužení umístění pojízdného včelínu na pozemku parc. č. 384/1 - ostatní plocha v k. ú. Těšnovice pro pana xx, 768 02 Zdounky pro rok 2018 a 2019,  bezplatně. 


Smlouva o realizaci stavby č. 16/2018 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 2513

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2018  „Novostavba - rodinný dům Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy.


Smlouva o realizaci stavby č. 19/2018 mezi městem Kroměříž a  xx  - č. 2514

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 19/2018  „Stavební úpravy rodinného domu a hospodářského objektu „  mezi městem Kroměříž a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby  č. 20/2018 mezi městem Kroměříž a xx   - č. 2515

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2018  „Stavební úpravy a nástavba RD“     mezi městem Kroměříž a xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby č. 21/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2516

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2018  stavby „Novostavba RD včetně novostavby garáže, zpevněných ploch, akumulační nádrže, terénních úprav a oplocení na parc. č. 267/2, 267/3, 268/2, 269, 270/1, 278/2 k. ú. Bílany“  mezi městem Kroměříž a  xx 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby č. 22/2018 mezi městem Kroměříž a Plastika Coating, s. r.  o. – č. 2517

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2018  stavby „Výstavba závodu pro povrchové úpravy“  mezi městem Kroměříž a  Plastika Coating, s. r. o., Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby č. 23/2018 mezi městem Kroměříž a Global Business – č. 2518

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2018  stavby „Rozšíření provozu na výrobu rozvaděčů“   mezi městem Kroměříž a  Global Business, s .r. o., Kostelec u Holešova 264, 768 43 Kostelec u Holešova,  podle  předložené zprávy. 


Smlouva o realizaci stavby č. 24/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2519

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2018  mezi městem Kroměříž  a  Marií Müllerovou, Třasoňova 3974/10, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 


Revitalizace nám. Míru v Kroměříži – výběr administrátora veřejné zakázky – č. 2520

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži", která bude podepsána s firmou MCI SERVIS, s. r. o., se sídlem: Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, IČO: 277 18 158, podle předložené zprávy. 


Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/355/2017 Sportovní areál Postoupky – č. 2521

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/355/2017 „Sportovní areál Postoupky", podle předložené zprávy. 


Dodávka osobních vozidel nižší třídy – výběr dodavatele – č. 2522

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka osobních vozidel nižší třídy" s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 91 257, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 ks rotátorů  - č. 2523

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce a montáži 2 ks rotátorů  č. SML/363/2017 mezi městem Kroměříž a společností MEDIS INFO SECURITY, s. r. o., podle předložené zprávy.


Příkazní smlouva – odborný dohled nad prováděním stavby akce „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. Vodní, Farní a Dobrovského – 1. a 2. etapa“ – č. 2524

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na technickou pomoc, odborný dohled nad prováděním stavby na staveništi  „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži - 1., 2. etapa", s příkazníkem REALKA - Rubíček s. r. o., sídlem: Masarykovo náměstí 9/5, 767 01 Kroměříž, IČO: 652 77 929, podle předložené zprávy. 


Veřejná zakázka malého rozsahu – Vzdělávací kurzy pro zaměstnance MěÚ – č. 2525

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyloučení dodavatele ACCON human resources management, s. r. o., Šmeralova 170/31, Bubeneč 170 00 Praha 7, IČO: 272 08 371

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnějších nabídek a uzavření smluv na zajištění vzdělávacích kurzů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání, realizovanou v rámci projektu: „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“ takto:
v dílčí části 1 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770, za cenu dle nabídky: 83.930 Kč bez DPH

v dílčí části 2 s uchazečem Everesta s. r. o., Česká Lípa, Mimoňská 3223, PSČ 470 01, IČO 250 14 650,  za cenu dle nabídky: 51.200 Kč bez DPH

v dílčí části 3 s uchazečem RNDr. Zdenka Hromadová, 756 11 Leskovec 210, 
IČO 283 49 342, za cenu dle nabídky: 69.449 Kč bez DPH

v dílčí části 4 s uchazečem AQE advisors, a. s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 269 54 770, za cenu dle nabídky: 51.356 Kč bez DPH


Smlouva o výpůjčce a darovací (kompostéry) – úprava – č. 2526

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu v článku III, odstavci 1 a článku IV, odstavci 4 smlouvy o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér v souvislosti s realizací projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži", podle předložené zprávy.


Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – l., 2. etapa – výběr dodavatele – č. 2527

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži - 1.,2. etapa“ a to s uchazečem, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, tj. PORR a. s., se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, podle předložené zprávy. 


Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži – č. 2528

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

písemné vyrozumění o Registraci akce a vyčíslení výše dotace na akci „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži" (reg. číslo projektu CZ.05.18/0.0/0.0/17_070/0006548) ve výši 1.671.125,40 Kč, podle předložené zprávy
p o v ě ř u j e 

odbor rozvoje města, aby zajistil zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační projektové dokumentace, zadávací dokumentace a následné vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro akci „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži". 


Investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. „Rekonstrukce kotelny – výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační“ v DOZP Barborka – č. 2529

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

investiční záměr  Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. „Rekonstrukce kotelny - výměna atmosférického kotle na kotel kondenzační“ v budově Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333, 767 01 Kroměříž.


Investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže p. o. „Rekonstrukce a výměna rozvodů vodovodního řadu“ v Domově pro seniory ve Vážanech – č. 2530

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.:  „Rekonstrukce a výměna rozvodů vodovodního řádu“ v budově Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž. 


Investiční záměr Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. „Rekonstrukce výtahů“ v Domově pro seniory Vážany – č. 2531

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města:


a)
zajistit projektovou dokumentaci a investiční přípravu na stavbu „Rekonstrukce výtahů“ v budově Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž v termínu plnění do 30. září 2018,  podle předložené zprávy.

b)
zařadit do návrhu rozpočtu odboru rozvoje města na rok 2019 financování realizace akce „Rekonstrukce výtahů“ v budově Domova pro seniory Vážany, Lesní 299/54, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Žádost o udělení souhlasu a pověření ředitelky SsmK, p. o. k zajištění rekonstrukce střechy DPS U Moravy – č. 2532

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

záměr rekonstrukce střechy budovy DPS U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2B, 76701 Kroměříž

u k l á d á 

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., zajistit přípravu a realizaci rekonstrukce střechy budovy DPS U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2B, 767 01.   


Dohoda o zániku závazku – smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí a. s. 2533

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o zániku závazku mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 


Žádost o poskytnutí dotace – Potravinová banka Kroměříž – č. 2534

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. 
schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2018 ve výši .30.000 Kč na poskytnutí dotace na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, podle předložené zprávy

2. 
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČO: 040 24 915, na částku. 30.000 Kč na provoz podle předložené zprávy.


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2017 SsmK, p.  o.  – č. 2535

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dotčené účetní jednotky, tj. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2017, podle předložené zprávy.


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 SsmK, p. o.  – č. 2536

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

přidělit zlepšený výsledek hospodaření Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizované městem Kroměříž za rok 2017 ve výši 74.431 Kč do rezervního fondu.


Odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.  – č. 2537

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříž, p. o. zřizované městem Kroměříž, na rok 2018, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o. projednal a schválil případné změny v odpisovém plánu na rok 2018, podle předložené zprávy.


Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 p. o. Sociální služby města Kroměříže – č. 2538

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2018 zřízené příspěvkové organizaci a to Sociálním službám města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.


Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže – č. 2539

Rada města Kroměříže po projednání 

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. zřizované  městem, podle předložené zprávy 

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby se Sociálními službami města Kroměříže, p. o.  projednal a schválil případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2018.


Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Slovan, p. o. do projektu – č. 2540

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

se zapojením Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 


Zajištění realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II“ – č. 2541

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s přípravou projektové žádosti zástupci odboru školství, mládeže a tělovýchovy, úseku tajemníka, zástupci Místní akční skupiny Jižní Haná a Místní akční skupiny Hříběcí hory.


Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, p. o. – č. 2542

Rada města Kroměříže po projednání 

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace


Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky p. o. ZŠ Oskol Kroměříž – č. 2543

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., předseda komise, místostarosta města
Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž
Člen určený ředitelem krajského úřadu:
Mgr. Dalibor Blecha, pracovník odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
Odborník v oblasti státní správy:
Mgr. Petra Fečková, ředitelka Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Mgr. Bronislava Pospíšilová, učitelka Základní školy Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
Školní inspektor České školní inspekce:
Mgr. Jana Chodníčková, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

Člen školské rady:

Mgr. Jarmila Frecerová, předsedkyně Školské rady při Základní škole Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

p o v ě ř u j e

Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2017 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříž, p. o  zřizovaných městem Kroměříž  - č. 2544

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2017, podle předložené zprávy.


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříž, p. o. zřizovaných městem Kroměříž  - č. 2545

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:  


Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 223 194,01 Kč

- fond odměn    23 194,00 Kč     
- fond rezervní            200 000,01 Kč


Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 18 395,03 Kč

- fond odměn             8 000,00 Kč
- fond rezervní             10 395,03 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 557 654,23 Kč

- fond odměn   111 000,00 Kč      
- fond rezervní             446 654,23 Kč


Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 26 767,34 Kč

- fond odměn              0,00 Kč          
- fond rezervní              26 767,34 Kč


Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 763 195,78 Kč

- fond odměn              500 000,00 Kč          
- fond rezervní              263 195,78 Kč .        


Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 53 560,42 Kč

- fond odměn     30 670,00 Kč  
- fond rezervní             22 890,42 Kč


Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 32 543,70 Kč

- fond odměn        7 000,00 Kč    
- fond rezervní              25 543,70 Kč


Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 189 374,44 Kč

- fond odměn                  9 000,00 Kč                    
- fond rezervní             180 374,44 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 1 698,62 Kč

- fond odměn                       0 Kč      
- fond rezervní               1 698,62 Kč


Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 107 621,05 Kč

- fond odměn                 0    Kč      
- fond rezervní            107 621,05 Kč    


Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 115 188,78 Kč  

- fond odměn             0 Kč     
- fond rezervní             115 188,78 Kč   


Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace 

zlepšený výsledek hospodaření, který za rok 2017 činí  69 701,57 Kč      . 


Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 82 446,78 Kč 

- fond odměn      20 000,00 Kč
- fond rezervní              62 446,78 Kč


Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 192 394,09 Kč

- fond odměn                15 000,00 Kč
- fond rezervní            177 394,09 Kč  


Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace


rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 68 853,54 Kč

- fond odměn                0 Kč    
- fond rezervní             68 853,54 Kč    


Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 152 303,79 Kč

- fond odměn     30 303,79 Kč     
- fond rezervní              122 000,00 Kč   


Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 53 706,62 Kč

- fond odměn                            0  Kč
- fond rezervní               53 706,62 Kč


Odpisové plány na rok 2018 ZŠ, MŠ a  Sportovního zařízení města Kroměříž, p. o. – č. 2546

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány na rok 2018 základních škol, mateřských škol, Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy,

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Sportovním zařízením města Kroměříže, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž projednal a schválil případné změny v odpisovém plánu na rok 2018, podle předložené zprávy.


Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříž, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 2547

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, 

s v ě ř u j e

dle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Kroměříž, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby se základními školami, mateřskými školami, Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovním zařízením města Kroměříže, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž, projednal a schválil případné změny v Plánech tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018, podle předložené zprávy.


Žádost KROMILK a. s. o převzetí záštity nad odbornou konferencí – č. 2548

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
převzetí záštity nad odbornou konferencí „Kroměřížské mlékařské dny 2018", která se uskuteční ve dnech 3. - 4. října 2018

2. 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč pro firmu KROMILK, a. s. na realizaci odborné konference "Kroměřížské mlékařské dny 2018“ konané ve dnech 3. - 4. října 2018.   
Finanční prostředky budou použity z částky 300.000  Kč vedené v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž

3. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace ve výši 20.000. Kč firmě KROMILK, a. s. na realizaci odborné konference „Kroměřížské mlékařské dny 2018" konané ve dnech 3.  - 4. října 2018, podle předložené zprávy. 


Návrh na změnu účelu užití finančních prostředků  - č. 2549

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit změnu účelu užití finančních prostředků v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 takto:

3392/6351  - 600 tis. Kč
3392/5331 + 600 tis. Kč


Návrh na ocenění - č. 2550

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile

1. 
paní xx u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a pro veřejnost ve městě Kroměříži

2. 
paní xx u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a pro veřejnost ve městě Kroměříži

3. 
paní  xx  u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci ve školství a v oblasti hanáckého folklóru


Žádost Centra české historie, o. p. s. o odkoupení knihy „S odvahou v srdcích“ II. díl – č. 2551

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

koupi knihy „S odvahou v srdcích - II. díl" od vydavatelství Centrum české historie, o. p. s.


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy Hrady Zlínského kraje – č. 2552

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000  Kč na vydání publikace Hrady Zlínského kraje. Finanční prostředky budou použity z částky 300.000 Kč vedené v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na akce jejich spolupořadatelem je město Kroměříž

2.
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000  Kč  pro Spolek přátel hradu Lukova na vydání publikace Hrady Zlínského kraje, podle předložené zprávy. 


Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno – č. 2553

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000  Kč na dokončení projektu „Barokní velmož Lichtenstein - Castelcorno". Finanční prostředky budou použity z částky 300.000. Kč vedené v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace ve výši 15.000  Kč pro Theodora Mojžíše na dokončení projektu „Barokní velmož Lichtenstein – Castelcorno“, podle předložené zprávy.


Výběr provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 2554

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

provozovatele relaxační zóny na Velkém náměstí v letní sezóně 2018 ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž.


Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni  za rok 2017 Knihovny Kroměřížska, p. o. a Domu kultury v Kroměříži, p. o.  – č. 2555

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 
účetní závěrku Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2017, podle předložené zprávy

2. 
účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2017, podle předložené zprávy. 


Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 Knihovny Kroměřížska, p. o. a Domu kultury v Kroměříži, p. o.  – č. 2556

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2017  Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:  

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 76.681,10  Kč

- fond odměn        0       Kč     
- fond rezervní         76.681,10  Kč

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2017 činí 23.079,86  Kč

- fond odměn          18.463,-     Kč
- fond rezervní              4.616,86 Kč


Odpisové plány Knihovny Kroměřížska, p. o. a Domu kultury v Kroměříži, p. o.  – č. 2557

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2018, podle předložené zprávy

s v ě ř u j e

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů), Městskému úřadu Kroměříž, odboru kultury a cestovního ruchu, aby projednal a schválil s Domem kultury v Kroměříži, p. o. a Knihovnou Kroměřížska, p. o. případné změny v odpisových plánech. 


Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 Knihovny Kroměřížska, p. o. a Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 2558

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2018 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

s v ě ř u j e

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů), Městskému úřadu Kroměříž, odboru kultury a cestovního ruchu, aby projednal a schválil s Domem kultury v Kroměříži, p. o. a Knihovnou Kroměřížska, p. o. případné změny v tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2018.


Žádost o převod finančních prostředků roku 2017 do roku 2018 na činnost KROK   o. p. s. – č. 2559

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

převod finančních prostředků roku 2017 v celkové výši 186 774,93 Kč a jeho využití na činnosti KROK o. p. s. v roce 2018.


Změna usnesení č. 2483 z 87. schůze RMK  - č. 2560

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v usnesení č. 2483 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané 8. března 2018 takto: 

v části ukládá  vedoucímu odboru služeb ve spolupráci s vedoucí odboru životního prostředí  v bodě 1. se text: 

„spolupracovat s DSO Mikroregion Kroměřížsko, IČ: 709 62 308,  na zadání a zpracování Plánu odpadového hospodářství  Mikroregionu Kroměřížska" 

nahrazuje: „zajistit zadání a zpracování Plánu odpadového hospodářství  města Kroměříže" 

Inventarizační zpráva za rok 2017 – č. 2561

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

souhrnnou inventarizační zprávu za rok 2017, podle předložené zprávy.


Zrušení usnesení č. 2460 z 86. schůze RMK – č. 2562

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 2460 z 86. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 1. 3. 2018, v plném rozsahu.


Veřejnoprávní smlouva RUIAN – č. 2563

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení  provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Rataje za cenu 100  Kč za jeden úkon.


Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dodávkách kancelářských potřeb a spotřebního materiálu ze dne 31. března 2017 uzavřené se společností Papera s. r. o.  – č. 2564

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření  dodatku  č. 1 k rámcové  smlouvě o dodávkách  kancelářských potřeb a spotřebního materiálu   ze dne 31.03.2017 uzavřené  se společností  Papera s. r. o., podle předložené  zprávy.


Nabídka společnosti PINK spol. s r. o. na prodej obchodní firmy městu – č. 2565

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a   v ě d o m í

dopis společnosti Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s  r. o. ze dne 26.02.2018

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nevstoupit do jednání s Podnikatelským inkubátorem Kroměříž, spol. s. r. o. ohledně možné koupě této obchodní firmy.Jaroslav Němec                    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

tarosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže