Usnesení z 87. schůze Rady města Kroměříže

| 14.03.2018 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 87. schůze Rady města Kroměříže konané 8. března 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2465

Rada města Kroměříže po projednání 

A)
r u š í

1.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop.4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

5.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

6.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

7.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži x s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu 

8.
část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu 

B)

s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. a nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí  z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. . V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranskou ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

C)
s c h v a l u j e

1.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě  k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

3.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel  Lutopecká 1411 v Kroměříži prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

4.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou 

5.
dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži prodlužující nájemní smlouvu s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

D)
n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

5.
uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

E)
s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.
xx
byt č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži, a za podmínky uvolnění bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

F)
s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.03.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

2.
pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1  v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.03.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřen dodatek k nájemní smlouvě k bytu prodlužující nájemní smlouvu, opět na dobu určitou

náhradníci:
xx

G)
b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - dle výše dluhu k 31.08.2017  - stav k 13.02.2018, podle předložené zprávy. 

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 v Kroměříži (manikúra – pedikúra) č. 2466

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy s xx IČ: 114 95 031, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž o výměře 29,2 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  s účinností od 01.04.2018  za výši nájemného 12.848 Kč/rok, s tím, že pronajímatel je oprávněn každoročně zvýšit nájemné o míru inflace,  za účelem provozování  podnikatelské činnosti - manikúra a pedikúra.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1471/7 v k. ú. Kroměříž – 2467

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části   pozemku parc. č. 1471/7 -  orná půda  o výměře cca 60 m² v k. ú.  Kroměříž    a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí pozemku parc. č. 282/9 v k. ú.  Bílany z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2468

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí pozemku  parc. č.  282/9 - ostatní plocha o výměře 85 m2 v  k. ú. Bílany z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky č. 3346/10 v domě č. pop. 3346 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 2469

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3346/10 v domě č. pop. 3345, 3346 na ulici Talichova                v Kroměříži z   xx,  767 01  xx,  bytem  767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIV., odst. 9.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3346/10 a příslušejících podílů  na  společných částech domu 3345, 3346 a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to  místo xx bytem  767 01 Kroměříž na  xx  767 01 Kroměříž.

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2470

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 7. března 2018.


Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o.(Reko MS Kroměříž – B. Zelinky) – č. 2471

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 2765/13, parc. č. 3426,   parc. č. 3427, parc. č. 2747/140, parc. č. 2747/189, parc.č. 2747/141  a parc. č. 3444, vše v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  NTL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO MS Kroměříž - Bedřicha Zelinky, číslo stavby: 7700100999“        pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o (REKO MS Kroměříž – Na Sádkách +1) – č. 2472

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 2335, parc. č. 2353/6, parc. č. 2353/15, parc. č. 2353/21, parc. č. 2353/40, parc. č. 2353/46, parc. č. 2353/47, parc. č. 2372, parc. č. 3178/6, parc. č. 3178/7, parc. č. 3178/11, parc. č. 3178/12, parc. č. 3178/13, parc. č. 3178/9, parc. č. 3180 a  parc. č. 3182, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „REKO MS Kroměříž - Na Sádkách +1, číslo stavby: 7700100692“   pro  společnost GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

 

Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a xx – č.  2473

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinného  domu o dvou bytových jednotkách, mezi  xx a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi Hanácká pole s. r. o. a městem Kroměříž – č. 2474

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  neschválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných a bytových domů, mezi Hanácká pole s.r.o., Tovačovského 318/8, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Rekonstrukce části objektu Starý pivovar – vyjmutí části dotace ROP SM – č. 2475

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vrácení poměrné části dotace ve výši 369 956,55 Kč včetně DPH Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, podle předložené zprávy. 

 

Výběr dodavatele na zpracovatele projektové dokumentace „Volnočasový areál Kroměříž – Vážany“ – č. 2476


Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci s názvem „Volnočasový areál Kroměříž - Vážany“, a to se zhotovitelem Ing. Jakubem Burým, se sídlem Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, IČ: 742 98 445, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž – č. 2477

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností HARKO s. r. o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 96 585, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodavatele „Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž“ – č. 2478

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smluv o dílo (na zpracování digitálního povodňového plánu města Kroměříž a zpracování digitálního povodňového plánu ORP Kroměříž) na služby v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností ENVIPARTNER, s. r. o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno - Štýřice, IČ: 283 58 589, podle předložené zprávy.

 

Příkazní smlouva na výkon administrátora veřejné zakázky „Dodávka hasičského automobilu“ – č. 2479

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
přípravu zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodávka hasičského automobilu"

2.
znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon administrátora veřejné zakázky „Dodávka hasičského automobilu", která bude podepsána firmou TIZZI engineering, s. r. o., se sídlem Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka osobních vozidel nižší třídy“ – č. 2480

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e


vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku automobilu s  názvem „Dodávka osobních vozidel nižší třídy“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla střední třídy“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:     

komise:                                                            náhradníci členů komise:

Mgr. Jaroslav Němec                       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Mgr. Libor Kubiš               Mgr. Veronika Škrabalová                                                       Ing. Mgr. Marie Navrátilová                Ing. Soňa Mertová     

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. AUTOSALON PRIMA, k. s., Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž
2. Autoeden Zedník  s. r. o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž
3. AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž
4. M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž
5. Samohýl Motor Zlín a. s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín

 

Schválení dotací – I. výzva 2018 – č. 2481

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

a)
poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto:

Rozdělení dotací I. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace do 50.000 Kč

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Art Collegium 2002 Kroměříž, z.s.

6/02/18/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Český svaz pro film a video z.s.

46/02/18/1

20 000 Kč

10 000 Kč

"Fotoklub DK Kroměříž", z. s.

19/01/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

"Fotoklub DK Kroměříž", z. s.

20/02/18/1

20 000 Kč

20 000 Kč

Fritscher Aleš Ing.

86/02/18/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Gymnázium Kroměříž

91/02/18/1

9 700 Kč

9 700 Kč

Klub amatérského filmu Kroměříž z. s.

18/02/18/1

9 900 Kč

5 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

116/02/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Moravští madrigalisté z. s.

90/02/18/1

18 000 Kč

10 000 Kč

Moravští madrigalisté z. s.

89/01/18/1

32 000 Kč

16 000 Kč

"Pěvecký sbor Moravan Kroměříž"

73/01/18/1

10 500 Kč

6 000 Kč

"Pěvecký sbor Moravan Kroměříž"

74/02/18/1

22 000 Kč

10 000 Kč

POST BELLUM, o. p. s.

98/02/18/1

49 987 Kč

10 000 Kč

Sokolská župa Hanácká

85/02/18/1

33 800 Kč

23 000 Kč

Spolek přátel SPgŠ Kroměříž

61/02/18/1

40 000 Kč

20 000 Kč

Švabinského kruh přátel výtv.um.,z.s.

15/01/18/1

14 000 Kč

10 000 Kč

Žůrek Petr

95/02/18/1

25 000 Kč

20 000 Kč

KULTURNÍ KOMISE CELKEM

 

354 887 Kč

204 700 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s. 

143/02/18/1

24 000 Kč

20 000 Kč

Cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně, sportovní spolek

70/02/18/1

50 000 Kč

10 000 Kč

JS "Al-Kham-Sa", z. s.

17/02/18/1

28 000 Kč

5 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Polárka, z. s.

88/02/18/1

22 330 Kč

10 000 Kč

Klub sportovního lyžování BTL Kroměříž z.s.

14/01/18/1

25 000 Kč

10 000 Kč

Lakros klub Kroměříž z. s.

9/01/18/1

15 000 Kč

5 000 Kč

M Dance Crew KM Junior, z. s.

79/01/18/1

15 000 Kč

4 800 Kč

M Dance Crew KM Junior, z. s.

80/02/18/1

6 000 Kč

4 800 Kč

Mažoretky Infinity z. s.

77/01/18/1

40 500 Kč

10 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s.

44/02/18/1

20 225 Kč

3 000 Kč

Paráda, z. s.

129/02/18/1

7 000 Kč

1 500 Kč

Sokolská župa Hanácká

85/02/18/1

10 000 Kč

5 000 Kč

SK neslyšících Kroměříž, z. s.

83/02/18/1

10 000 Kč

2 000 Kč

Studio Activity Kroměříž, z. s.

127/01/18/1

15 000 Kč

3 000 Kč

TC BAJDA Kroměříž, z. s.

12/01/18/1

50 000 Kč

20 000 Kč

TEFO Bílany, z. s.

4/01/18/1

7 700 Kč

5 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

3/02/18/1

25 000 Kč

10 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

48/02/18/1

18 000 Kč

10 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

50/02/18/1

50 000 Kč

20 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

52/02/18/1

20 000 Kč

10 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

53/01/18/1

50 000 Kč

40 800 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

54/02/18/1

5 000 Kč

3 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

56/02/18/1

5 000 Kč

2 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

55/01/18/1

25 000 Kč

5 000 Kč

TK Gradace Kroměříž, z. s.

103/02/18/1

40 000 Kč

13 600 Kč

Vodácký klub Kroměříž, z. s.

126/02/18/1

27 500 Kč

10 000 Kč

Volleyball Club Kroměříž, z. s.

100/01/18/1

40 000 Kč

20 000 Kč

Sportovní aktivity celkem

 

651 255 Kč

263 500 Kč

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ, z. s.

143/02/18/1

6 000 Kč

6 000 Kč

Českomor.svaz chov.pošt.holubů,MS Kroměříž, z. s.

84/01/18/1

12 000 Kč

0 Kč

Junák - český skaut, středisko Polárka, z. s.

87/01/18/1

48 650 Kč

20 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Polárka, z. s.

88/02/18/1

8 750 Kč

0 Kč

Junák - český skaut, středisko M. Svobody, z. s.

66/02/18/1

3 000 Kč

3 000 Kč

Klub českých turistů, odbor Kroměříž

136/02/18/1

6 500 Kč

0 Kč

Klub českých turistů, odbor Kroměříž

135/01/18/1

4 600 Kč

0 Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž

118/02/18/1

40 000 Kč

15 000 Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž

117/01/18/1

50 000 Kč

5 000 Kč

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž

119/01/18/1

14 000 Kč

10 000 Kč

MSKS, Kynologický klub Kroměříž, p. s.

14/01/18/1

50 000 Kč

5 000 Kč

Českomor.mysl.jed. okresní myslivecký spolek Kroměříž

139/02/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

Paráda, z. s.

129/02/18/1

10 000 Kč

2 000 Kč

Pionýr, z. s. - 2. pionýrská skupina J. Fučíka

72/02/18/1

27 500 Kč

10 000 Kč

Pionýr, z. s. - Pionýrské centrum Kroměříž

71/01/18/1

30 000 Kč

10 000 Kč

Pionýr, z. s. - 2. pionýrská skupina J. Fučíka

76/01/18/1

15 000 Kč

5 000 Kč

SH ČMS - SDH Bílany

93/02/18/1

9 000 Kč

6 000 Kč

SH ČMS - SDH Kroměříž

108/01/18/1

20 000 Kč

10 000 Kč

SH ČMS - SDH Trávník

94/02/18/1

5 000 Kč

5 000 Kč

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB DRÁČEK z. s.

133/02/18/1

7 000 Kč

7 000 Kč

TEFO Bílany, z. s.

5/02/18/1

6 000 Kč

6 000 Kč

Volnočasové aktivity celkem

 

383 000 Kč

135 000 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

1 034 255 Kč

398 500 Kč

 

 

 

 

Komise sociální a zdravotní

číslo žádosti

požadavek

dotace

Centrum pro seniory Zachar, spolek

109/01/18/1

28 500 Kč

12 000 Kč

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

75/02/18/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Charita Kroměříž

25/02/18/1

10 000 Kč

5 000 Kč

Charita Kroměříž

35/02/18/1

20 000 Kč

10 000 Kč

Charita Kroměříž

36/02/18/1

9 998 Kč

5 000 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

113/01/18/1

50 000 Kč

0 Kč

Paráda, z. s.

129/02/18/1

5 000 Kč

3 000 Kč

Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o.

145/02/18/1

40 000 Kč

0 Kč

ROSKA Kroměříž, z. s.

63/01/18/1

20 000 Kč

2 000 Kč

ROSKA Kroměříž, z. s.

64/02/18/1

17 000 Kč

5 000 Kč

Sociální služby města Kroměříže, p. o.

69/02/18/1

41 500 Kč

0 Kč

Sjednocená org. nevidom.a slabozrakých ČR, z. s.

28/02/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

SPEKTRUM preventivních progr.pro děti a mládež, z. s.

128/01/18/1

30 000 Kč

5 000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR - Místní organizace

106/01/18/1

4 900 Kč

4 900 Kč

Svaz diabetiků. ČR, pobočný spolek Kroměříž

32/01/18/1

6 000 Kč

2 000 Kč

Svaz postiž.civiliz.chorobami ČR, ZO Kroměříž

8/01/18/1

4 900 Kč

2 000 Kč

Svaz tělesně postiž.v ČR,z.s.  MO č. 1 Kroměříž

7/01/18/1

4 600 Kč

2 000 Kč

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z. p. s.

78/01/18/1

28 000 Kč

2 000 Kč

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

45/02/18/1

20 000 Kč

0 Kč

Ve vatičce, z. s.

60/01/18/1

42 500 Kč

5 000 Kč

aktivity sociální a zdravotní celkem

 

402 898 Kč

79 900 Kč

Klubíčko Kroměříž

116/02/18/1

9 650 Kč

9 650 Kč

Slováková Jarmila

123/02/18/1

2 400 Kč

2 400 Kč

prorodinné aktivity celkem

 

12 050 Kč

12 050 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

414 948 Kč

91 950 Kč

 

 

 

 

Komise pro cest.ruch a prezent.města a part.města

číslo žádosti

požadavek

dotace

Kroměřížská dráha, z. s.

137/01/18/1

40 000 Kč

28 000 Kč

Kroměřížská dráha, z. s.

138/02/18/1

30 000 Kč

29 000 Kč

Přátelé Evropy Kroměříž, z. s.

104/02/18/1

5 000 Kč

3 000 Kč

Sbor uniformormovaných ostrostřelců v Kroměříži

141/01/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH CELKEM

 

85 000 Kč

70 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro životní prostředí

číslo žádosti

požadavek

dotace

Jezdecká stáj "Al-Kham-Sa" Zlámanka

17/02/18/1

42 000 Kč

4 000 Kč

Slováková Jarmila

123/02/18/1

3 300 Kč

3 200 Kč

Spolek Barbořice

121/01/18/1

2 100 Kč

1 800 Kč

Spolek Barbořice

122/02/18/1

15 300 Kč

11 000 Kč

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

 

62 700 Kč

20 000 Kč

 

 

 

 

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

číslo žádosti

požadavek

dotace

Junák - český skaut, středisko M. Svobody, z. s. 

66/02/18/1

18 000 Kč

10 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

59/02/18/1

10 000 Kč

10 000 Kč

KOMISE PRO VÝCHOVU A CELOŽIVOT.VZDĚL.CELKEM

 

28 000 Kč

20 000 Kč

b)
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a) 
schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000 Kč žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2018 takto:

Rozdělení dotací I. výzva 2018

 

 

 

Žádosti o dotace nad 50.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Česká numismatická spol., z. s. pobočka v Kroměříži

134/02/18/1

80 000 Kč

30 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

130/01/18/1

175 000 Kč

60 000 Kč

Divadelní spolek Kroměříž z. s.

131/02/18/1

206 000 Kč

40 000 Kč

GALERIE ORLOVNA z. s.

110/01/18/1

100 000 Kč

50 000 Kč

GALERIE ORLOVNA z. s.

111/02/18/1

100 000 Kč

30 000 Kč

JAZZ Club Kroměříž, z. s.

62/01/18/1

54 500 Kč

15 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

96/01/18/1

57 000 Kč

30 000 Kč

Klub UNESCO Kroměříž

97/02/18/1

120 000 Kč

60 000 Kč

Kulturní Morava, z. s.

99/02/18/1

100 000 Kč

0 Kč

ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

124/02/18/1

100 000 Kč

50 000 Kč

Platforma pro podporu soc. podnik.na Kroměřížsku z.s.

146/02/18/1

57 150 Kč

15 000 Kč

Říše loutek, z. s.

42/01/18/1

60 000 Kč

30 000 Kč

Umělecká iniciativa Kroměříž z. s.

57/02/18/1

90 000 Kč

35 000 Kč

Vyšší odb.šk. pedag.a soc. a Stř.pedag.škola Kroměříž

40/02/18/1

110 000 Kč

50 000 Kč

Vrtal Aleš Mgr.

112/02/18/1

82 000 Kč

0 Kč

Základní umělecká škola Kroměříž

107/02/18/1

90 000 Kč

60 000 Kč

KULTURNÍ KOMISE CELKEM

 

1 581 650 Kč

555 000 Kč

 

 

 

 

Sportovní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Aeroklub Kroměříž z. s.

67/01/18/1

250 000 Kč

7 500 Kč

Aeroklub Kroměříž z. s.

68/02/18/1

60 000 Kč

7 000 Kč

ATLETICKÝ KLUB KROMĚŘÍŽ z. s.

142/01/18/1

55 000 Kč

0 Kč

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB DRÁČEK z. s.

132/01/18/1

100 000 Kč

80 000 Kč

JS "AL-Kham-Sa", z. s.

16/01/18/1

364 000 Kč

5 000 Kč

KST Swing Kroměříž, z. s.

105/01/18/1

90 000 Kč

8 700 Kč

KST Swing Kroměříž, z. s.

144/02/18/1

60 000 Kč

8 700 Kč

Kuželkářský klub Kroměříž, z. s.

81/01/18/1

70 500 Kč

5 000 Kč

Lodní sporty Kroměříž z. s.

92/01/18/1

200 000 Kč

20 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s.

38/01/18/1

215 800 Kč

10 000 Kč

Mažoretky Jany Pavlíčkové, z. s.

39/02/18/1

92 500 Kč

10 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda Kroměříž, z. s.

43/01/18/1

70 000 Kč

41 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kroměříž

82/02/18/1

62 000 Kč

25 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Postoupky

2/01/18/1

105 000 Kč

50 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

47/01/18/1

260 000 Kč

150 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

49/01/18/1

100 000 Kč

30 000 Kč

TJ SLAVIA Kroměříž, z. s.

51/01/18/1

70 000 Kč

20 000 Kč

Tělovýchovná jednota Těšnovice, z. s.

34/01/18/1

224 000 Kč

90 000 Kč

Taneční klub Gradace Kroměříž, z. s.

102/01/18/1

120 000 Kč

13 600 Kč

Taneční klub Henzély - SWING, z. s.

147/01/18/1

330 000 Kč

5 000 Kč

Taneční klub Henzély - SWING, z. s.

148/02/18/1

252 000 Kč

5 000 Kč

Taneční studio HENZÉLY z.s.

150/02/18/1

123 500 Kč

2 500 Kč

Taneční studio HENZÉLY z.s.

149/01/18/1

250 000 Kč

2 500 Kč

Vodácký klub Kroměříž z. s.

125/01/18/1

120 000 Kč

20 000 Kč

Volejbal Kroměříž, z. s.

140/01/18/1

147 000 Kč

20 000 Kč

Sportovní aktivity celkem

 

3 791 300 Kč

636 500 Kč

Junák - český skaut, středisko M. Svobody, z. s.

65/01/18/1

80 000 Kč

30 000 Kč

SHM Klub Kroměříž, z. s.

101/01/18/1

98 000 Kč

35 000 Kč

Volnočasové aktivity celkem

 

178 000 Kč

65 000 Kč

SPORTOVNÍ KOMISE CELKEM

 

3 969 300 Kč

701 500 Kč

 

 

 

 

Sociální a zdravotní komise

číslo žádosti

požadavek

dotace

Charita Kroměříž

24/01/18/1

60 000 Kč

0 Kč

Klub dárců krve Kroměřížska, z. s.

114/02/18/1

134 050 Kč

20 000 Kč

Klubíčko Kroměříž, z. s.

115/01/18/1

244 650 Kč

90 000 Kč

Korálky Kroměříž, z. s.

13/01/18/1

112 000 Kč

50 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž

58/01/18/1

69 650 Kč

30 000 Kč

Rodinné centrum Kroměříž, z. s.

120/01/18/1

100 000 Kč

10 000 Kč

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE CELKEM

 

720 350 Kč

200 000 Kč

b)
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotací na rok 2018, jak je uvedeno v bodu a), podle předložené zprávy. 

 

Program regenerace MPR na rok 2018 – č. 2482

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vybrané objekty do Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) na rok 2018, jak je uvedeno níže, včetně jejich financování: (údaje v Kč)

celkové náklady         stát. podpora        příspěvek města

Velké nám. č.  107                                  980.000,-                464.000,-            98.000,-

(výměna výloh ,vstupu,  obklad parteru

fasády  i prostoru mezi okny ve 2.a

3. NP obkladem imitujícím Opaxit

a nátěr uliční fasády)

 

Na Sladovnách č. p. 4255                        990.000,-               469.000,-            99.000,-

(rekonstrukce objektu „Bajda“)

 

Riegrovo nám .č. p. 195                           100.000,-                100.000,-                ---

(restaurování pískovcového portálu)

 

Stojanovo nám. č. p. 1139  –

kostel sv. Mořice                                       282.000,-                282.000,-                 ---

(restaurování vitráží)__________________________________________________________

Celková suma                                         2.352.000,-             1.315.000,-         197.000,-                                                          

    


Problematika odpadového hospodářství  - č. 2483

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

dopis společnosti Biopas, spol. s  r. o. Kroměříž ze dne 23. února 2018 

u k l á d á 

vedoucímu odboru služeb ve spolupráci s vedoucí odboru životního prostředí 

1.
spolupracovat s DSO Mikroregion Kroměřížsko, IČ: 709 62 308,  na zadání a zpracování Plánu odpadového hospodářství  Mikroregionu Kroměřížska  

2.
zajistit zpracování odborného stanoviska k problematice  zajištění odpadového hospodářství pro komunální odpad vznikající na území města Kroměříže po roce 2020, jako podklad pro zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky pro  nakládání  s odpady města 
zodpovídá: Lambert Hanzal 
                  RNDr. Božena Ševčíková

termín:  schůze RMK 25. dubna  2018

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb – č.  2484

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 01.04.2007 mezi městem Kroměříž a JUDr. Stanislavem Kaliňákem, podle předložené zprávy.


Zapojení Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. do fondu malých projektů – č. 2485

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zapojení Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž,  jako partnera Katolické univerzity Ružomberok, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, do projektu „Sociálné témy a dilémy sociálnych služieb v samospráve“, podle předložené zprávy.


Zajištění realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II“ – č. 2486

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v souladu s výzvou MŠMT

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a) 
zajištění realizace projektu  „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž II" v souladu s podmínkami poskytnutí dotace

b) 
zajištění finančních prostředků na dofinancování realizovaného projektu v maximální výši 760.000  Kč na dobu realizace projektu.


Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace – č. 2487

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

oznámení, že se pan PaedDr. Oldřich Gejda vzdává funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž, k 30. 6. 2018 z důvodu odchodu do starobního důchodu

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž.


Návrh na změnu člena sportovní komise Rady města Kroměříže – č. 2488

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Ing. Jaroslava Davida, z funkce člena sportovní komise Rady města Kroměříže 

j m e n u j e 

Mgr. Vladimíra Šimáčka členem sportovní komise Rady města Kroměříže.  


Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro Knihovnu Kroměřížska a Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 2489

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2018 pro Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Kroměříž  a Knihovnu Kroměřížska,  příspěvkovou organizaci zřizovanou  městem Kroměříž,  podle předložené zprávy.


Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – č. 2490

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s připojením města Kroměříže k akci Vlajka pro Tibet 2018,  a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu. 


Změna ve složení osadního výboru ve Zlámance – č. 2491

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

1.
určit počet členů osadního výboru ve Zlámance na pět členů 

2.
vzít na vědomí  ukončení činnosti Ing. Michaely Procházkové a pana Leoše Minaříka v osadním výboru ve Zlámance

3.
zvolit
a) paní Andreu Dostálíkovou
b) paní Marii Trvajovou,
jako nové členy osadního výboru ve Zlámance.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec                PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže                      místostarosta města Kroměříže