Usnesení z 85. schůze Rady města Kroměříže

| 26.02.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 85. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2392

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2332 - 07 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 25. ledna 2018, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 28.02.2019 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V  případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel  Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43  o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.05.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy  a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. C 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č.29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká  č. pop. 1410 v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 28.02.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU č. pop. Lutopecká 1410 v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e

prodlužování nájmu bytů stávajících nájemníků  v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel  v domě č. pop. 1410 a 1411 na ulici Lutopecká v Kroměříži formou dodatku ke stávajícím smlouvám  a doplnění jednacího řádu bytové komise Rady města Kroměříže  o tuto skutečnost 

G)

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o vymáhání dluhů z nájmu bytů - podle výše dluhu k 31.08.2017 - stav k 13.02.2018, podle předložené zprávy. 

 

Prodej pozemku parc. č. 2762/5 v k. ú. Kroměříž – č. 2393

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části   pozemku parc. č. 2762/5 - ostatní plocha   o výměře   cca 30  m2       v k. ú.     Kroměříž        pro  společnost  COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3    za   smluvní kupní cenu  1.400   Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově bez č. pop. na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž  (občerstvení Bajda) – č. 2394

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem xx, IČ: 415 21 927, bytem 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově bez č. p. na parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž o výměře 36,77 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 01.04.2018 za výši nájemného 55.000 Kč/rok,  za účelem provozování rychlého občerstvení.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 v k. ú. Kroměříž – č. 2395

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 601/73 -  ostatní plocha  o výměře cca 70 m2 v k. ú.  Kroměříž   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2396

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 604/1 -  ostatní plocha  o výměře cca 30 m² v k. ú.  Kroměříž   a   předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí id. ½   pozemku parc. č. 1590/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2397

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit   v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí id. ½   pozemku  parc. č.  1590/2 - ostatní plocha o výměře 201 m2 v k. ú. Kroměříž   z  vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

 

Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch pozemků ve vlastnictví Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. v areálu ZVÚ v Kroměříži – č. 2398

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži   pozemků    p. č.  625/54, p. č. 625/66 a  p. č. 625/67    v k. ú.  Kroměříž, jejichž vlastníkem a současně povinným ze služebnosti je město Kroměříž, a to ve prospěch oprávněných pozemků  stpč. 4488,  stpč. 4489,  stpč. 3145/1,  stpč. 3144,  stpč. 6321, stpč. 3148/1,  stpč. 6323,  stpč. 3147/1,  stpč. 3147/3,  stpč. 6324/1,  stpč. 6327/1,  stpč. 3143,  stpč. 3152/1, stpč. 3152/4,  stpč. 3154/1, p. č. 625/48, p. č. 625/101, p. č. 625/92, p. č. 625/93, p. č. 625/49, p. č. 625/50, p. č. 625/51, p. č. 625/104, p. č. 625/53, p. č. 625/56, p. č. 625/69, p. č. 625/71, p. č. 625/113, p .č. 625/45, p. č. 625/46, p. č. 625/47, p. č. 665/6, p. č. 625/63, p. č. 625/95, p. č. 625/86, p. č. 625/87, p. č. 625/109, p. č. 625/88, p. č. 625/89, p. č. 625/108 a p. č. 625/110, vše v k. ú. Kroměříž, jejichž současným vlastníkem je společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž. Služebnost stezky a cesty bude zřízena úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch pozemků ve vlastnictví Kamax - Metal s. r. o.  v areálu ZVÚ v Kroměříži – č. 2399

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži   pozemků    p. č.  625/54, p. č. 625/66 a  p. č. 625/67   v k. ú.  Kroměříž, jejichž vlastníkem a současně povinným ze služebnosti je město Kroměříž, a to ve prospěch oprávněných pozemků    p. č. 625/55, p. č. 625/52, p. č. 625/97, p. č. 625/96, p. č. 625/58, p. č. 625/94, p. č. 625/59, p. č. 625/57, p. č. 625/102, p. č. 625/103, p. č. 625/83, p. č. 625/22, p. č. 625/107, p. č. 665/35, p. č. 665/79,  stpč. 3149/1,  stpč. 3150/1,  stpč. 3152/3,  stpč. 3155, vše v k. ú. Kroměříž,  jejichž současným vlastníkem je společnost  Kamax - Metal, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 767 01 Kroměříž . Služebnost stezky a cesty bude zřízena úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí   správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Slovanské n. – k. smyčka VN, Prior) – č. 2400

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod  č. 2151 v usnesení ze  77. schůze Rady města Kroměříže konané dne 2. listopadu  2017,  v plném znění, z důvodu změny trasy vedení 

s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 967/30, 976/31, 967/32, 976/15, 976/16, 977/10, 978/10, v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení VN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Slovanské n.- k. smyčka VN, PRIOR“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   15.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – kabel. smyčka NN, 2 O.M) – č. 2401

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 184/2, v katastrálním území Trávník  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník - kabel. smyčka NN,2 O.M“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – kabel. smyčka NN, Švarná) – č. 2402

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 184/2  v katastrálním území Trávník  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového  podzemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník - kabel.smyčka NN, Švarná“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000  Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, Agrodružstvo, venkovní vedení VN) – č. 2403

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 286/1 a  1184 v katastrálním území Postoupky,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající  v umístění  nového nadzemního vedení VN, podpěrného bodu VN a uzemnění  a  dále právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Agrodružstvo, venk. vedení VN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  8.400 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, K. Čapka – lokalita 18 RD, Trasko) – č. 2404

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 641/3, 3227/2, 640/5, 3227/17, 640/6, 3227/18, 640/38 , stpč. 7415 a stpč. 7422 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového podzemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, K. Čapka - lokalita 18 RD, Trasko“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   14.800 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži  o výměře 29,2 m2.

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2406

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání Komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 31. ledna 2018, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 08/2018 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 2407

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 08/2018  „Novostavba rodinného domu na parc. č. 372/1, k. ú. Trávník“   mezi městem Kroměříž a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 09/2018 mezi městem Kroměříž a  xx  – č. 2408

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 09/2018  „Vodovodní přípojka - k. ú. Kroměříž, parc. č. 1289/21“  mezi městem Kroměříž a  xx, 760 01 Zlín,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 10/2018 mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. 2409

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 10/2018  „Účelová komunikace a zpevněné plochy za Tescem - I. etapa“  mezi městem Kroměříž a  PMS Reality a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 12/2018 mezi městem Kroměříž a Justiční akademií – č. 2410

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2018  „Parkovací dům Havlíčkova 1“   mezi městem Kroměříž a  Justiční akademií, Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby mezi Tělovýchovnou jednotou Těšnovice z. s. a městem Kroměříž – č. 2411

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Sportovní areál Žlíbek – Těšnovice“ mezi Tělovýchovnou jednotou Těšnovice z. s., Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o podmínkách  právu provést stavbu mezi Zlínským krajem, zastoupeným na základě zmocnění ŘSZK p. o. a městem Kroměříž – č. 2412

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu  „Místo pro přecházení na ulici Lutopecká“  mezi Zlínským krajem, zastoupeným na základě zmocnění Ředitelstvím silnic Zlínského kraje p. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín   a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Změna usnesení č. 2297 z 82. schůze RMK konané 11. ledna 2018 – č. 2413

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í 

usnesení č. 2297 z 82. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. ledna 2018, v plném znění

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013/0006 uzavřené dne 27. 2. 2013 se Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC, s. r. o., IČ: 253 19 639,   se sídlem Velehradská 625, 767 01  Kroměříž, kterým se doplňuje znění článku č. I. Předmět smlouvy, a to takto:

Pronajímatel tímto dodatkem rozšiřuje pronajaté prostory v budově č. p. 625  na ulici Velehradská 625, 767 01  Kroměříž o: 
3. NP  1.176,46 m2
4. NP  164,36 m2, 
s tím, že cena za 1 m2 podle stávající nájemní smlouvy po započtení inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % činí 142,35 Kč/m2.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 31. ledna 2018 – č. 2414

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

zápis z jednání dopravní komise ze dne 31. 1. 2018, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e 

1.
variantu bez bypassu  malé okružní křižovatky Havlíčkova x Albertova 
zodpovídá Ing. Soňa Mertová
termín: nestanoven

2.
zpracování návrhu přechodného dopravního značení a realizaci zjednosměrnění části ulice Páleníčkova v úseku od ul. Vrchlického po ul. Máchova s možností průjezdu cyklistů v protisměru, po vyhodnocení provést dopravní opatření trvalým dopravním značením
zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: 15. 5. 2018

3.
realizaci prodloužení stávajícího vodorovného značení (zákaz zastavení) na křižovatkách Dvořákova x Purkyňova, Fügnerova x Purkyňova a prověřit možnost umístění dopravního zrcadla
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 15. 5. 2018

4.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci k průjezdu cyklistů v protisměru na ul. Štěchovice v úseku od kapličky po ul. Koperníkova.
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 15. 6. 2018

5.
zpracování návrhu dopravního značení a realizaci vyznačení zastávky vodorovnou dopravní značkou V 11a - Zastávka autobusu, popř. doplnění V 12c - Zákaz zastavení na točně autobusů ve Vážanech
zodpovídá Lambert Hanzal
termín: 15. 6. 2018

u k l á d á 

vedoucímu odboru služeb a vedoucí odboru rozvoje města  zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací, schválených ve shora uvedeném bodě 

n e s c h v a l u j e

1.
změnu dopravního režimu na křižovatce Mánesova x U Rejdiště

2.
změnu dopravního režimu na účelové komunikaci v obci Trávník

3.
změnu dopravního režimu na ul. Nitranská 

 

Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži“ – č. 2415

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020 a získání dotace na revitalizaci veřejného prostranství na náměstí Míru v Kroměříži, podle předloženo zprávy

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města zpracováním žádosti o dotaci a následnou administrací této investiční akce.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. září 2017 – č. 2416

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017 s dodavatelem Stemio a. s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 10 - Nové Město, Provozovna J. Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice, IČ: 282 03 011, podle předložené důvodové zprávy. 

 

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru stavby „Klub Starý pivovar Kroměříž“ – č. 2417

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru stavby ,,Klub Starý pivovar Kroměříž“ s Ing. arch. Milošem Klementem, Nejedlého 381/9, 638 00 Brno, podle předložené zprávy.

 

Zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži – 1. a 2. etapa“ – č. 2418

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži“ - 1.,2. etapa zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma TIZZI engineering s. r. o., podle předložené upravené zprávy 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 
komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec         náhradník: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
Ing. Jana Gregorová náhradník: Jaroslav Pajgr
Ing. Soňa Mertová náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

b) 
hodnotící komisi v následujícím složení:
Mgr. Jaroslav Němec             náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Marek Šindler                náhradník: Mgr. Jana Kutá
Ing. Alena Staňová                     náhradník: Ing. Aleš Opravil
Jaroslav Pajgr                             náhradník: Ing. Jana Gregorová
Ing. Soňa Mertová                             náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Schválení podání žádosti o poskytnutí individuální podpory na nákup dopravního automobilu pro SDH Kroměříž – č. 2419

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory ze Zlínského kraje na spolufinancování zakoupení dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž v roce 2018.

 

Spolupráce Kroměříž – Ružomberok, žádost o dotaci z Fondu malých projektů – č. 2420

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace malého projektu „Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok" financovaného z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, výzva č. 1 

b e r e   n a  v ě d o m í 

vzor dohody o spolupráci partnerů na malém projektu, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a) 
zajištění realizace malého projektu „Podpora uměleckých aktivit Kroměříž - Ružomberok" v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

b) 
zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci; maximálně ve výši 3 529 EUR. 

 

Smlouva o dílo na sadové úpravy ve městě Kroměříž – podle osazovacího plánu a rozpočtu z ledna 2018 – č. 2421

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
znění a uzavření smlouvy o dílo č. SML/081/2018 na sadové úpravy -  kruhový objezd u hřbitova  ve městě Kroměříži, podle osazovacího plánu a rozpočtu z ledna 2018, a to se zhotovitelem Břetislav Jalůvka - ARBORETUM, sídlem: Na drahách 358, 760 01 Zlín, IČO: 617 21 221, podle předložené zprávy.

2.
znění a uzavření smlouvy o dílo č. SML/082/2018 na sadové úpravy – kruhový objezd ulice Velehradská   ve městě Kroměříži, podle osazovacího plánu a rozpočtu z ledna 2018, a to se zhotovitelem Břetislav Jalůvka - ARBORETUM, sídlem: Na drahách 358, 760 01 Zlín, IČO: 617 21 221, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži – č. 2422

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

dílčí části 2 „Finanční a sociální oblast" a dílčí část 4 „Komunikace" Veřejné zakázka malého rozsahu na Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži realizovanou v rámci projektu: „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“

s c h v a l u j e

výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů na veřejnou zakázku malého rozsahu na Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle předložené zprávy v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“

j m e n u j e 

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Marek Šindler
Mgr. Jana Kutá náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Mgr. Marie Haboňová náhradník: Mgr. Radka Gabrielová

p o v ě ř u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 42 odst. 1) zákona k hodnocení a posouzení předložených nabídek

s c h v a l u j e 

návrh dodavatelů, kterým bude výzva zaslána, podle předložené zprávy.

 

Záměr převodu Klubu seniorů do správy Sociálních služeb města Kroměříže – č. 2423

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

záměr převedení Klubu seniorů do správy Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., se sídlem Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy, za podmínky, že nedojde ke zvýšení ekonomických požadavků. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu – č. 2424

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 50.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, IČ: 002 87 351 a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž, na seminář „Celoživotní učení - Kroměříž 2018“, podle předložené zprávy.

 

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, p. o. – č. 2425

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:
Mgr. Jaroslav Němec, předseda komise, starosta města
Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:
Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:
Miluše Suchnová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Radka Rybková, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:
Bc. Lea Boďová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

 

Žádost o poskytnutí individuální podpory na provoz dětských dopravních hřišť – č. 2426

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí individuální podpory na provoz dětských dopravních hřišť v roce 2018.

 

Žádost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách o poskytnutí finančního příspěvku – č. 2427

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku  pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, na druhé vydání knih Městečko Střílky a Městečko Střílky 2.   

 

Zapojení Knihovny Kroměřížska do projektu „Slovenština hravě“ – č. 2428

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

zapojení Knihovny Kroměřížska do  společného projektu Knihovny Kroměřížska, p. o.  a Městské knihovny partnerského města Ružomberok s názvem „Slovenština hravě". 

 

Schválení smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a CE Traffic a. s. – č. 2429

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Kroměříž a firmou CE Traffic, a. s.  Účelem této smlouvy je zpracování analýzy turistické návštěvnosti na území města Kroměříže po dobu roku 2017 a roku 2018 pomocí analýzy geolokačních signalizačních dat ze sítě mobilního operátora.

 

Žádost firmy AGRIPRINT s. r. o. o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy – č. 2430

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku pro firmu  AGRIPRINT s. r. o., Olomouc  na vydání knihy Kroměříž - Hanácké Athény.

 

Nabídka CBS Nakladatelství s. r. o. na prezentaci v knize Kroměřížsko  - č. 2431

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

prezentaci města Kroměříže v knize „Kroměřížsko z nebe“. 

 

Schválení služební cesty – č. 2432

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studijní cestu SKIP PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace,  po belgických a německých knihovnách v termínu 28. května  - 2. června 2018. 

 

Žádost SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Kroměříž o poskytnutí dotace – č. 2433

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže ve výši 40.000 Kč,  uzavřenou mezi městem Kroměříž a SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Kroměříž, Hanácké nám. 463/7, 767 01  Kroměříž, IČ: 634 14 333, podle předložené zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouva – evidence obyvatel – č.  2434

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel s obcí Karolín, podle předložené zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy – přestupky – č.  2435

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  s obcemi Hoštice a Karolín.

 

Výpověď veřejnoprávní smlouvy – č. 2436

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď veřejnoprávní smlouvy  o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu  ve věcech místních komunikací, uzavřenou dne 6. 5. 2016 s obcí Lutopecny.

 

Souhlas s provedením technického zhodnocení – č. 2437

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit souhlas Kroměřížským technickým službám s. r. o. s provedením technického zhodnocení na budovách města Kroměříže:
-  č. p. 702  Purkyňova (Azylový dům) 
-  č. p. 1011,1012,1064,1065 Kotojedská
- č. p. 1422 Lutopecká 

 

Spolek BISON – Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. – č. 2438

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a) 
podání žádosti o řádné členství ve Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. , IČ: 057 30 732

b) 
výši ročního členského příspěvku za město Kroměříž - 35.000 Kč v případě, že město Kroměříž bude přijato za člena Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

j m e n u j e

zástupce (delegáty) na členskou schůzi Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. za město Kroměříž

u k l á d á

odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž plnit úkoly vyplývající ze stanov Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. v případě, že město Kroměříž bude přijato za člena Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

 

Smlouva o dílo – vypracování projektové dokumentace – pasport vodovodu – č. 2439

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace - pasport vodovodu ve vlastnictví města Kroměříže mezi Ing. Ondřejem Mlčochem jako zhotovitelem a městem Kroměříž jako objednatelem, podle předložené zprávy.

 

Zpráva o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže za rok 2017 – č. 2440

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže, za rok 2017, podle předložené zprávy. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

 starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže