Usnesení z 84. schůze Rady města Kroměříže

| 09.02.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 84. schůze Rady města Kroměříže konané 8. února 2018

 

Centrální  nákup elektrické energie  - oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele (opakované) – č. 2391

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
vyloučení účastníka ARMEX ENERGY, a. s., IČO 272 66 141, a to na základě § 48 odst. 9 zákona, protože jsou akciovou společností a nemají vydány výlučně zaknihované akcie (pouze listinné), podle předložené zprávy

2.
výběr a uzavření rámcové smlouvy s druhým účastníkem v pořadí, tj. s účastníkem Amper Market, a. s., IČO 241 28 376,  dle § 125 odst. 1 zákona, podle předložené zprávy.

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

starosta města Kroměříže místostarosta města Kroměříže