Usnesení z 83. schůze Rady města Kroměříže

| 01.02.2018 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 83. schůze Rady města Kroměříže konané 25. ledna 2018

 

Bytové záležitosti – č. 2332 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu  v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 2119 - 07 ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. října 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č.p. 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

6.

část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č.p. 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

7.

ruší část usnesení č. 2119 - 07 ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. října 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu  

8.

ruší část usnesení č. 2181 - 07 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem městského bytu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

 5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.07.2018 s tím, že budou pravidelně hradit nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že budou pravidelně hradit nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně hradit nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 s tím, že bude pravidelně hradit nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 30.4.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži xx, a to z důvodu neplacení nájemného vůči KTS, s. r. o., nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.01.2019. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:  
xx
xx
xx

2.
xx
byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

3.
xx
byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx
xx

4.
xx
byt č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx

5.
xx
byt č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303/9 na ul. U Sýpek v Kroměříži, dohodou

E)

s c h v a l u j e 

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.01.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx
xx

2.    

pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 31.01.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlovuy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx
xx

3.

pronájem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži manželům xx, a to na dobu určitou do 31.01.2019. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

náhradníci:
xx

 

Prodej části pozemku parc. č. 1516 v k. ú. Skaštice – č. 2333

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části  pozemku  parc. č. 1516  - ostatní plocha  o výměře cca  25 m2     v k. ú.  Skaštice       pro  společnost  Plastika a. s., se sídlem Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu 1.400 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího. 

 

Prodej pozemku parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž – č. 2334

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku  parc. č.  2766/5 - zahrada  o výměře   205 m2   v k. ú.     Kroměříž,  pro paní xx, 767 01  Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 1.600  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

 

Nabíjecí stanice na elektromobily v Kroměříži – č. 2335

Rada města Kroměříže po projednání  a za účasti xx  – zástupce  společnosti ELEXIM a. s. Kroměříž

s c h v a l u j e

realizaci 2 stanovišť  (parc. č. 3744/44 - Hanácké náměstí  a  parc. č. 3081/2 - Riegrovo náměstí)  pro umístění nabíjecích stanic pro elektromobily v Kroměříži na náklady společnosti ELEXIM a. s., Riegrovo náměstí 179/14, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st. parc. č. 1789/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2336

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku stpč.  1789/6 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 17 m2       v k. ú.     Kroměříž. 

 

Uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené s xx – č. 2337

Rada města Kroměříže po projednání za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 1. 10. 2014  xx, soukromě hospodařícím rolníkem, IČ: 469 07 297, bytem  767 01  Kroměříž, kterým se  mění:  

čl. III. Pachtovné, a to takto:
1. Základní roční pachtovné za propachtované pozemky bylo mezi účastníky stanoveno dohodou a činí 4.000  Kč/ha/rok (slovy: čtyřitisícekorunčeských). 

2. Pachtýř se zavazuje platit nájemné jednorázově do 31.12. daného roku. Celková výše pachtovného za rok činí 41.114 Kč. V případě dohody lze nájem vyrovnat formou naturálií a to buď z části nebo i v plné výši. 

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Zrušení bodu č. 2076 v usnesení ze 75. schůze RMK konané 5. října 2017 – č. 2338

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zrušení bodu  č. 2076 v usnesení ze  75. schůze Rady města Kroměříže konané dne 5. října 2017,  v plném znění, z důvodu odstoupení žadatele od záměru koupě. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, Osvoboditelů, Gavenda, kabel NN) – č. 2339

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 620/1 v katastrálním území Vážany u Kroměříže,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Osvoboditelů, Gavenda, kabel NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.800 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (fit centrum) – č. 2340

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  v budově č. p. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (masérské služby) – č. 2341

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 72 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování masérských  služeb.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž – č. 2342

Rada města Kroměříže po projednání 

1.
n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 643/26 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 300 m2 za účelem zahrady

2.
n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 643/26 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 300 m2 a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže

s c h v a l u j e 

podání výpovědi z užívání pozemku na základě smlouvy č. 283 ze dne 2. 7. 1991, uzavřené mezi městem Kroměříž a xx,  k 31. 3. 2018.

 

Žádost společnosti Astras, o. p. s. o snížen nájemného z pronájmu nebytových prostor – č. 2343

Rada města Kroměříže o projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Astras, o. p. s, IČ: 292 67 609, se sídlem Purkyňova 702/3, 767 01  Kroměříž, kterým se upravuje a mění znění bodu č. 1 článku č. VI. Nájemné, a to takto:

Výše ročního nájemného činí 125.000 Kč s účinností od 1. března 2018.

Ostatní body smlouvy se nemění. 

n e s c h v a l u j e

převedení kotelny nacházející se v budově č. p. 702/3 na ulici Purkyňova v Kroměříži do správy a údržby společnosti Astras, o. p. s., IČ: 292 67 609,  se sídlem Purkyňova 702/3, 767 01  Kroměříž. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 03/2018 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2344

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 03/2018  „Víceúčelové zařízení - Kroměříž, Bílanská ul., Elektromontážní dílna, garáže, kanceláře, byt“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 04/2018 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 2345

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 04/2018  „Oprava vodovodu Kroměříž, ul. Vodní - I. etapa“ a   „Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Vodní - I. etapa“  mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 05/2018 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek, Francouzská 4033/7, Kroměříž – č. 2346

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 05/2018  „Revitalizace bytového domu, ul. Francouzská č. p. 4033, 4034 v Kroměříži“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků jednotek, Francouzská 4033/7, Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 06/2018 mezi městem Kroměříž a Euroface Consulting, s. r. o. – č. 2347

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 06/2018   „Caffe Corso - letní zahrádka, u objektu č. p. 490, Masarykovo náměstí, Kroměříž „  mezi městem Kroměříž a  Euroface Consulting, s. r. o.

Komenského náměstí 381,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 07/2018 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2348

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 07/2018  „Přípojka vodovodu a kanalizace“     mezi městem Kroměříž a  xx,  xx. a xx. 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Uzavření smlouvy na pronájem garáže ev. č. 1989 xx – č. 2349

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu s paní xx, 767 01  Kroměříž, na pronájem garáže ev. č. 1989 na ulici Lutopecká v Kroměříži na dobu  neurčitou s účinností od 1. února 2018 za výši nájemného 100  Kč měsíčně  za účelem parkování osobního vozidla, s tím, že pokud se přihlásí zájemce o pronájem garáže, který bude splňovat podmínky pronájmu garáže zveřejněné na úřední desce města Kroměříže, bude smlouva vypovězena. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 – opakované zadání – č. 2350

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výzvu, zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle předložené zprávy v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“

j m e n u j e

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:

PhDr. Pavel  Motyčka, Ph.D. náhradník: Jiří Kašík
Mgr. Jana Kutá         náhradník: Mgr. Bc.  Radka Gabrielová
Mgr. Dagmar Velísková         náhradník: Mgr. Iveta Mišurcová

p o v ě ř u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 42 odst. 1) zákona k hodnocení a posouzení předložených nabídek

s c h v a l u j e

návrh dodavatelů, kterým bude výzva zaslána, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/481/2017 – č. 2351

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/481/2017 na zpracování a dodání díla Studie organizace dopravy v historickém centru města Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o dílo „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Kroměříž“ – č. 2352

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

znění a uzavření smlouvy o dílo „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Kroměříž" se zhotovitelem MgA. Tomáš Martinák, se sídlem: Na zápovědi 520, Uherské Hradiště 686 01, IČ: 675 37 456, podle předložené zprávy. 

 

BESIP Zlínského kraje – žádost o dotaci – č. 2353

Rada města Kroměříže p projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti v programu BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2018 na akce v rámci kampaně Evropský týden mobility

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dofinancování žádosti o dotaci v programu BESIP ZLÍNSKÉHO KRAJE na rok 2018 na akce v rámci kampaně Evropský týden mobility ve výši 40.000 Kč, tj.  50 % uznatelných nákladů. 

 

Výběr dodavatele „Dodání herních prvků a jejich montáž na hřištích v Kroměříži a místních částech“   – č. 2354

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž herních prvků v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu: „Dodání herních prvků a jejich montáž na hřištích v Kroměříži a místních částech" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností FLORA SERVIS s. r. o., Faměrovo nám. 29,  618 00 Brno, IČ: 283 41 627, podle předložené zprávy.

 

Zpráva o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR  za rok 2017 – č. 2355

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí zprávu o činnosti výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace Kroměříž,  za rok 2017, podle předložené zprávy.

 

Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb – č. 2356

Rada města Kroměříže po projednání 


a) 
s c h v a l u j e


poskytnutí dotací k žádostem do 50.000 Kč níže uvedeným žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli, podle předložené zprávy:


Název organizace

Číslo žádosti

Požadavek

Dotace

ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z.s., Nivy II/5358, 760 01 Zlín, IČO 00568813

10/01/18/1/S

40 000,-

40 000,-

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČO 26593823

37/01/18/1/S

20 000,-

13 000,-

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní pobočka Kroměříž, Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 65399447

27/01/18/1/S

46 000,-

21 000,-

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

 

24 000,-

8 500,-

Odborné sociální poradenství

 

22 000,-

12 500,-

Za sklem o.s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice,  IČO 22901531

1/01/18/1/S

40 000,-

0,-b) 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí dotací k žádostem nad 50.000  Kč níže uvedeným žadatelům v rámci Programu města Kroměříže pro přerozdělování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb na rok 2018, včetně uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli, podle předložené zprávy:

Název organizace

Číslo žádosti

Požadavek

Dotace

Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž IČO 29267689

26/01/18/1/S

546 000,-

 143 000,-

Azylový dům pro muže

 

296 440,-

55 000,-

Nízkoprahové denní centrum ADAM

 

200 000,-

83 000,-

Noclehárna

 

46 000,-

5 000,-

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy p. o., U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, IČO 70850992

22/01/18/1/S

81 900,-

24 000,-

Odborné sociální poradenství

 

63 000,-

19 000,-

Intervenční centrum

 

18 900,-

5 000,-

Charita Kroměříž, Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž IČO 18189750

23/01/18/1/S

1 641 819,-

1 002 000,-

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

 

114 350,-

65 000,-

Charitní dům pokojného stáří - domov se zvláštním režimem

 

119 615,-

69 000,-

Charitní dům pokojného stáří - odlehčovací služba

 

9 348,-

5 500,-

Charitní pečovatelská služba

 

642 640,-

369 000,-

Kontaktní a poradenské centrum Plus

 

140 000,-

140 000,-

Osobní asistence

 

293 585,-

168 500,-

Sociální poradna

 

107 439,-

61 500,-

Sociální rehabilitace Zahrada

 

179 088,-

103 000,-

Terénní program Plus

 

35 754,-

20 500,-

Pečovatelská služba z.ú., Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž, IČO 26940931

21/01/18/1/S

900 000,-

536 000,-

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČO 29314747

33/01/18/1/S

173 625,-

100 000,-

Odborné sociální poradenství

 

68 200,-

39 500,-

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

65 000,-

37 500,-

Tlumočnické služby

 

40 425,-

23 000,-

Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 04412672

29/01/18/1/S

396 819,-

219 000,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

303 600,-

174 500,-

Odborné sociální poradenství

 

93 219,-

44 500,-

Společnost Podané ruce o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČO 60557621

30/01/18/1/S

134 500,-

102 000,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži

 

119 500,-

99 000,-

Terapeutické centrum ve Zlínském kraje

 

15 000,-

3 000,- 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., zřizované městem Kroměříže – č. 2357

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2018 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna složení komise sociální, zdravotní a pro zaměstnanost – č. 2358

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

Mgr. Veroniku Krčkovou a Mgr. Michaelu Záluskou z funkce členek  komise sociální, zdravotní a pro zaměstnanost Rady města Kroměříže. 

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Centrum služeb podpory Zlín, o. p. s. – sociální rehabilitace – vznik Centra duševního zdraví – č. 2359

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, sociální rehabilitace, vznik Centra duševního zdraví, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy, a to z důvodu  nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže. 

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. – sociální rehabilitace – č. 2360

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr  rozšíření kapacity sociální služby, sociální rehabilitace,  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Dětské centrum Zlín, p. o. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – č. 2361

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření územní působnosti sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán Dětským centrem Zlín, p. o. Burešov 3675, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Domov Popovice, s. r. o. – domov pro seniory – č. 2362

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, domov pro seniory, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Domov Popovice s. r. o., Rataje 137, 768 12 Rataje, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Domov pro seniory Lukov, p. o. – domov se zvláštním režimem – č. 2363

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, domov se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Domov pro seniory Lukov, p. o., Hradská 82, 763 17 Lukov, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Domov pro seniory Lukov, p. o. – domov pro seniory – č. 2364

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr snížení kapacity služby, domov pro seniory, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Domov pro seniory Lukov, p. o., Hradská 82, 763 17 Lukov, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Charita Kroměříž – podpora samostatného bydlení – č.  2365

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozvojový záměr, vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, podpora samostatného bydlení,  vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Charita Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev města Kroměříže pro rok 2019.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Rodinné centrum Kroměříž, z. s. – sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi – č. 2366

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev města Kroměříže pro rok 2019.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. – sociální rehabilitace – č. 2367

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínské kraje, sociální rehabilitace, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s., Londýnská 309, 120 00 Praha, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže. 

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Sociální služby města Kroměříže, p. o. – domov pro osoby se zdravotním postižením – č. 2368

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozvojový záměr transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením,  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti a to formou příspěvku zřizovatele.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Sociální služby města Kroměříže, p. o. – odlehčovací služby – č. 2369

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozvojový záměr transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, odlehčovací služby,  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti a to formou příspěvku zřizovatele.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Sociální služby města Kroměříže, p. o. podpora samostatného bydlení – č. 2370

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozvojový záměr  rozšíření kapacity sociální služby, podpora samostatného bydlení, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti a to formou příspěvku zřizovatele.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – chráněné bydlení – č. 2371

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, chráněné bydlení,  pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev města Kroměříže pro rok 2019.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 společnosti Podané ruce o. p. s.  – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – č. 2372

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Společnost Podané ruce o. p. s., Vídeňská 225, 639 00 Brno, podle předložené zprávy s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev města Kroměříže pro rok 2019.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 střediska rané péče EDUCO Zlín, z. s. – raná péče – č. 2373

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, raná péče, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s., Chlumská 453, 763 02 Zlín, podle předložené zprávy, a to z důvodu  nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže. 

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Tyfloservis, o. p. s. – sociální rehabilitace – č. 2374

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, sociální rehabilitace, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 1695, 110 00 Praha, podle předložené zprávy a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Ve vatičce, z. s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – č. 2375

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Ve vatičce, z. s., Velehradská 529, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy, a to z důvodu, nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Za sklem o. s. – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – č. 2376

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

rozvojový záměr rozšíření kapacity sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Za sklem o. s.  sociální rehabilitace – č. 2377

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr   vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, sociální rehabilitace, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Domov na Dubíčku, p. o. – domov se zvláštním režimem – č. 2378

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, domov se zvláštním režimem – pro osoby s duševním onemocněním, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Domov na Dubíčku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Hrobice, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Domov na Dubíčku, p. o. – domov pro osoby se zdravotním postižením  - č. 2379

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr transformace sociální služby na jiný druh sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Domov na Dubíčku, p. o., Hrobice 136, 763 15 Hrobice, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Andělé Stromu života, z. s.  – odborné sociální poradenství –č. 2380

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, odborné sociální poradenství, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Andělé Stromu života, z. s. Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, podle předložené zprávy, a to z důvodu nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže. 

 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2019 organizace Andělé Stromu života, z. s. – odlehčovací služby – č. 2381

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

rozvojový záměr zařazení sociální služby  do sítě sociálních služeb Zlínského kraje, odlehčovací služby, pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2019, který byl podán organizací Andělé Stromu života, z. s., Letenská 1183, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, podle předložené zprávy, a to z důvodu  nedostatečného zdůvodnění potřebnosti podaného rozvojového záměru pro občany města Kroměříže.

 

Místní akční plán – průběh realizace a příprava navazujícího projektu – č. 2382

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

zprávu o stavu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž, podle předložené zprávy. 

s c h v a l u j e 

přípravu projektu v rámci výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Délka „funkčního období“ ředitelů základních škol, mateřských škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 2383

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, RNDr. Evě Šílové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

b)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, Mgr. Petře Fečkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

c)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, Mgr. Miroslavu Plačkovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

d)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, Bc. Šárce Hrdinové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

e)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, Janě Řachové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

f)
prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2018, Mgr. Janě Valerové, ředitelce příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvková organizace

 

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky p. o. Mateřská škola Kroměříž, Kollárova 3945 – č. 2384

Rada města Kroměříže

b e r e   n a   v ě d o m í 

že se paní Stanislava Jančová vzdává funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace, k 30. 6. 2018 z důvodu odchodu do starobního důchodu, 

v y h l a š u j e 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace.

 

Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o., zřizovaných městem Kroměříž – č. 2385

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Žádost p. Petra Zakopala o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Malý drak“ – č. 2386

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1. 
rozpočtové opatření ve výši 30.000  Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018,  z částky 300.000  Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro p. Petra Zakopala na realizaci akce „Malý drak", která se uskuteční 5. 5. 2018 na Hrubém rybníku (Bagrák). 

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a p. Petrem Zakopalem o poskytnutí účelové dotace ve výši .30.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018, na realizaci akce „Malý drak", která se uskuteční 5. 5. 2018 na Hrubém rybníku (Bagrák). 

 

Projekt prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2018 – č. 2387

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektu prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2018, Kroměříž - Rozšíření MKMS, včetně finančního podílu města Kroměříže, podle předložené zprávy.

 

Návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb – č. 2388

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem Kroměříž a  MUDr. Vladimírou Hurdálkovou, podle předložené zprávy.

 

Fungování Kroměřížské nemocnice a. s. – č. 2389

Rada města Kroměříže po projednání 

ž á d á

hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka:

1.
o vysvětlení  a jasnou formulaci dalšího fungování Kroměřížské nemocnice  a. s. Rada města Kroměříže je znepokojena informacemi o možné redukci jednotlivých oddělení. Rada města Kroměříže je přesvědčena, že jakékoliv omezení by bylo v rozporu se zajištěním dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče v našem regionu

2.
o přizvání a začlenění zástupců Rady města Kroměříže k tvorbě nové koncepce pro řízení zdravotnictví ve Zlínském kraji

z v e 

hejtmana Zlínského kraje  Jiřího Čunka na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže k podání výše uvedených informací.

 

Informace o čerpání finančních prostředků  v Programu kastrace koček v roce 2017 – č. 2390

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o čerpání finančních prostředků v rámci Programu kastrace koček ve městě Kroměříži v roce  2017, podle předložené zprávy. 

 

 

 

   Mgr. Jaroslav Němec              PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže