Usnesení ze 79. schůze Rady města Kroměříže

| 12.12.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 79. schůze Rady města Kroměříže konané 6. prosince 2017

 

Bytové záležitosti – č. 2229

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í 

1.
část usnesení č. 2181 ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. listopadu 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. 31 Jánská ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy,  nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, neábude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  s   , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

25.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o.  V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou   

34.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že nadále trvá zaměstnanecký poměr v Kroměřížské nemocnici a.s. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č.  pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C) 

s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v třetím nadzemním podlaží  v domě č. pop. 658 Kollárova ul. v Kroměříži s xx, a to o dalších devět měsíců do 23.08.2018 s tím, že je splněna podmínka pracovního poměru jednoho z manželů na území města Kroměříže.

D)

n e s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného vůči KTS, s. r. o, nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku za komunální odpad 

E)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži

2.
xx
byt č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradník:
xx 

3.
xx
byt č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, 
za podmínky uvolnění bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

F)

s c h v a l u j e 

1.
pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 46 o vel.  0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži, dohodou

2.
pronájem bytu č. 46 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.12.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži  paní xx, dohodou

 

Prodej pozemku parc. č. 94 v k. ú. Trávník – č. 2230

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti  pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  pozemku  parc. č.  94 - vodní plocha     o výměře 71 m2  v k. ú.     Trávník  pro xx,  Trávník 84, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 500  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 
Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene vedení a provozování inženýrské sítě ve prospěch  prodávajícího.

 

Uzavření pachtovní smlouvy se ZP KVASICKO, a. s. – č. 2231

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Vojtěcha Kubíka a Marie Grňové – zástupců společnosti Zemědělského podniku Kvasicko, a. s. 

s c h v a l u j e 

uzavření pachtovní smlouvy se Zemědělským podnikem KVASICKO, a. s., IČ: 652 78 844, se sídlem Trávník 123, 767 01  Kroměříž na pacht pozemků o celkové výměře 94.7951 ha, a to:

Kat. území  Těšňovice  344.298 m2 Kat. území  Kotojedy  25.734 m2

159/3 orná půda 1411 m2 135/1 orná půda 16714 m2

193/1 orná půda 30451 m2 151/1 orná půda 6391 m2

193/2 orná půda 1286 m2 256/1 orná půda 158 m2

199 orná půda 16851 m2 256/2 orná půda 1768 m2

200/3 orná půda 1220 m2 265 orná půda 703 m2

208 orná půda 40426 m2

249/1 orná půda 3938 m2 Kat. území  Kroměříž 386.497 m2

264 orná půda 2790 m2

276 orná půda 4115 m2 1111/1 orná půda 41928 m2

286 orná půda 7736 m2 1230/68 orná půda 5902 m2

297 orná půda 1387 m2 1230/69 orná půda 7583 m2

302/2 orná půda 6308 m 2 1262 orná půda 826 m2

341 orná půda 2508 m2 1272 orná půda 797 m2

348/3 orná půda 2770 m2 1296/3 orná půda 165460 m2

363 orná půda 24582 m2 1296/4 ttp 7796 m2

367 orná půda 4274 m2 1298/1 orná půda 2262 m2

379/2 orná půda 98840 m2 1298/2 ttp 752 m2

379/5 orná půda 27963 m2 1400/4 orná půda 2 837 m2

379/19 orná půda 35 158 m2 1402/4 orná půda 2069 m2

381/2 orná půda 11402 m2 1402/10 orná půda 2442 m2

402 orná půda 199 m2 1404/1 orná půda 10029 m2

403 orná půda 1320 m2 1438 orná půda 13903 m2

409 orná půda 1272 m2 1441/18 orná půda 28784

428 orná půda 911 m2 1453/1 orná půda 90909 m2

429 orná půda 6060 m2 3251/1 orná půda 1361 m2

431 orná půda 845 m2 3259 ostatní plocha 100 m2

432 orná půda 846 m2 1348     zahrada                  757 m2

434 orná půda 1040 m2

435 orná půda 865 m2 Kat. území  Vážany u Kroměříže  18.466 m2

436 orná půda 1222 m2 688/9 orná půda 4249 m2

442 orná půda 861 m2 688/14 orná půda 14217 m2

443 orná půda 3441 m2  

Kat. území  Trávník 172.956 m2 Kat. území  Trávník

128/6 orná půda 5588 m2 470/32 orná půda 3046 m2

163/4 orná půda 1156 m2 485 orná půda 1331 m2

200 orná půda 6999 m2 490 orná půda 7602 m2

212/8 ostatní plocha 2054 m2 494 orná půda 1109 m2

213/3 orná půda 11004 m2 498 orná půda 1997 m2

219 orná půda 19394 m2 499 orná půda 1677 m2

220/2 orná půda 17939 m2 514 orná půda 365 m2

224/1 orná půda 30092 m2 534 orná půda 9403 m2

306/6 orná půda 707 m2 540 orná půda 8108 m2

437/12 orná půda 356 m2 548 orná půda 785 m2

437/13 orná půda 290 m2 550 orná půda 631 m2

438 orná půda 15506 m2 554 orná půda 9101 m2

470/31 orná půda 2514 m2 412/2 orná půda 14202 m2

za výši pachtovného 172.526 Kč/rok,  na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou s účinností od 01.01.2018 kromě pozemku parc. č. 438 - orná půda o výměře 15 506 m2 v k. ú. Trávník a dále pozemku prac.  č.  1453/1 - orná půda o výměře 90.909 m2, u kterých se doba pachtu sjednává na dobu určitou s účinností od 01.01.2018 do 31.08.2018,  za účelem provozování zemědělské činnosti.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3474, ul. Obvodová v Kroměříži (zimní stadion) – č. 2232

 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Marianem Beňem, IČ:704 76 039, se sídlem Rostislavova 2561/1, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 25,65 m2 na dobu neurčitou s účinností od 7. prosince 2017 za výši nájemného 3.148 Kč ročně, za účelem provozování rychlého občerstvení.. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky – č. 2233

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění  záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 - orná půda o výměře 871 m2 v k. ú.    Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 48/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvice – č. 2234

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  48/2 - orná půda  o výměře 202 m2   v k. ú.     Drahlov u Jarohněvic  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy – č. 2235

Rada  města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  nabytí    pozemku  parc. č. 64/27  -  ostatní plocha  o  výměře 925 m2  v k. ú. Kotojedy z  vlastnictví Správy a údržby silnic Kroměřížska    s. r. o., se sídlem Kotojedy  56, 767 01 Kroměříž  za cenu podle znaleckého posudku  č. 75/4715/2017 ze dne 4. 9. 2017 vypracovaném Ing. Jaromírem Šafaříkem, která činí celkem  753.620 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, části pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2236

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku parc. č.  332/2 - ostatní plocha   o výměře  cca 190 m2   v k. ú.     Kroměříž.  

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 a budovy č. pop. 132 v k. ú. Trávník – č. 2237

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  zveřejnění záměru prodeje   pozemku    stpč. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře    193 m2  a  budovy  občanské vybavenosti č. pop. 132 v k. ú. Trávník za cenu, která nebude nižší než 1.000.000 Kč. 

 

Dodatky k nájemním smlouvám na bytové jednotky v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži – č. 2238

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

b)
uzavření dodatku č. 4   k  nájemní smlouvě  k bytu v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži
pro bytovou  jednotku   č. 3338/26   -  nájemci   manželé  xx
Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou,  a to s účinností od 1. ledna  2018 do  30. června  2024.

c)                                     
uzavření dodatku č. 5   k  nájemní smlouvě  k bytům v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži
pro bytovou jednotku              č. 3338/18 -   nájemce xx

  č. 3338/25 -   nájemce xx                                       
  č. 3338/32 -   nájemce xx

Nájemní smlouvy se sjednávají na dobu určitou,  a to s účinností od 1. ledna  2018 do 31. prosince  2021.

d)

uzavření dodatku  č. 5   k  nájemní smlouvě  k bytům v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži
pro bytovou jednotku             

č. 3338/19 -  nájemce xx
č. 3338/35 -  nájemci  xx

Nájemní smlouvy se sjednávají  na dobu určitou,  a to s účinností od 1. ledna  2018 do  30. června  2024.

 

Smlouva o převodu práv a povinností  (Úprava venkovních ploch Knihovny Kroměřížska – III. etapa) – č. 2239

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o  převodu   práv  a  povinností  z územního rozhodnutí   na stavbu „Úprava venkovních ploch Knihovny Kroměřížska - III. etapa, Kroměříž“, souvisejících s energetickým zařízením, uzavřenou mezi městem Kroměříž, jako stavebníkem a společností  E. ON Distribuce   a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako nabyvatelem, podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž – č. 2240

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  pozemku parc. č. 2766/5 - zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem zahrady.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – kabel NN, Baran) – č. 2241

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 2402/111 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, Baran“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 2.500 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Žerotínova – kab. smyčka, Nevřala) – č. 2242

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 2706/4 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Žerotínova - kab. smyčka, Nevřala“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor (Evropský polytechnický institut, s. r. o.) – č. 2243

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
ukončení  smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 03.11.2008 se společností Evropský polytechnický institut, IČ: 634 68 352, se sídlem Osvobození 699, 686 04  Kunovice na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o výměře 1.315,04 m2, a to  dohodou   ke dni  31.12.2017

2.
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o výměře 1.340 m2.

 

Uzavření smlouvy o nájmu pozemku VS 6338004717 – č. 2244

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. VS 6338004717 s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  podle předložené zprávy.

 

Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s. p. – č. 2245

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s organizací Povodí Moravy, s. p. IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno na pozemku parc. č. 833 - o výměře 5.161 m2 - druh pozemku - ostatní plocha v k. ú. Miňůvky na dobru určitou ode dne účinnosti smlouvy do skončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, maximálně však na dobu 5 let za účelem provedení stavby cyklostezky dle schválné projektové dokumentace „Kroměříž - Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční tratí - projekční práce" za výši nájemného ve výši ceny obvyklé dle platné Cenové mapy pronájmu pozemků Povodí Moravy, s. p., tj. 21,60 Kč/m2/rok, tj. celková výše nájemného za kalendářní rok činí 1.188 Kč, podle předložené zprávy.

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže   schválit  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti s organizací Povodí Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno na pozemku parc. č. 833 o výměře 5.161 m2 - druh pozemku - ostatní plocha v k. ú. Miňůvky za účelem zřízení a provozování a právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby stavby cyklostezky dle schválené projektové dokumentace „Kroměříž - Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční trati - projekční práce“ za cenu, která bude zjištěna dle platných cenových předpisů, tj. zákona o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek, platných v době uzavření smlouvy, výnosovým způsobem jako pětinásobek ročního užitku (roční nájemné) ve výši obvyklé ceny, s tím, že k hodnotě služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, dle předložené zprávy.

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2246

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém, zápise ze zasedání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 29. listopadu 2017.

2.
provedení fyzické likvidace elektroodpadu společností AGM recykling, s. r. o., IČ: 253 40 611, Velké Těšany 60, 767 01  Kroměříž v případech, kdy to navrhují inventarizační komise jednotlivých odborů a jeho příspěvkových organizací.

 

Uzavření smlouvy a dodatku č. 1 na pronájem pozemků v k. ú. Dolní Bečva – č. 2247

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se Singulárním spolkem Horní Rozpité, IČ: 26996677 se sídlem 756 55  Dolní Bečva 340,  včetně dodatku č. 1,  ve kterém jsou upřesněny práva nájemce na pronájem pozemků 

Kat. území Parc. č. Druh pozemku Výměra k pronájmu
Dolní Bečva 2568/8 lesní pozemek 939,08 m2
Dolní Bečva 2568/10 trvalý travní porost 56,114 m2
Dolní Bečva 2201/6 trvalý travní porost 22,696 m2
Dolní Bečva 1394 ostatní plocha 0,488 m2
Dolní Bečva 1395/3 ostatní plocha 2,266 m2
Dolní Bečva 1396 ostatní plocha 0,204 m2
Dolní Bečva 1397/2 ostatní plocha 0,074 m2
Dolní Bečva 1398 ostatní plocha 0,54 m2
Dolní Bečva 2285/1 ostatní plocha 0,684 m2
Dolní Bečva 2285/2 ostatní plocha 0,16 m2
Dolní Bečva 2312/1 ostatní plocha 1,21 m2
Dolní Bečva 2353 ostatní plocha 0,482 m2
Dolní Bečva 2372 ostatní plocha 0,784 m2
Dolní Bečva 2374 ostatní plocha 1,352 m2
Dolní Bečva 2390/1 ostatní plocha 1,352 m2
Dolní Bečva 2399 ostatní plocha 0,684 m2
Dolní Bečva 2450 ostatní plocha 0,396 m2
Dolní Bečva 2462/2 ostatní plocha 0,288 m2
Dolní Bečva 2568/2 ostatní plocha 3,762 m2
Dolní Bečva 2568/5 ostatní plocha 0,402 m2
Dolní Bečva 2568/7 ostatní plocha 2,77 m2
Dolní Bečva 2568/16 lesní pozemek 24,712 m2
Dolní Bečva 2722 ostatní plocha 3,194 m2
Dolní Bečva 2179 ostatní plocha 4,042 m2
Dolní Bečva 2232/1 lesní pozemek 240,458 m2
Dolní Bečva 2232/3 ostatní plocha 3,662 m2
Dolní Bečva 2232/4 ostatní plocha 4,502 m2
Dolní Bečva 2233/1 ostatní plocha 6,958 m2
Dolní Bečva 2568/12 lesní pozemek 3,332 m2
Dolní Bečva 2568/19 lesní pozemek 18,16 m2
Dolní Bečva 1279 ostatní plocha 3,456 m2
Dolní Bečva 2176 ostatní plocha 2,114 m2
Dolní Bečva 2393 ostatní plocha 2,108 m2
Dolní Bečva 2397/1 ostatní plocha 2,32 m2
Dolní Bečva 1393/2 ostatní plocha 3,466 m2
Dolní Bečva 2131 ostatní plocha 1,97 m2
Dolní Bečva 2201/8 ostatní plocha 4,456 m2
Dolní Bečva 2202/3 lesní pozemek 0,834 m2
Dolní Bečva 2219 ostatní plochy 0,388 m2
Dolní Bečva 2233/2 ostatní plocha 0,972 m2
Dolní Bečva 2312/3 trvalý travní porost 0,384 m2
Dolní Bečva 2320 ostatní plocha 1,358 m2
Dolní Bečva 2339/1 ostatní plocha 5,108 m2
Dolní Bečva 2568/4 lesní pozemek 1,676 m2
Dolní Bečva 2201/3 lesní pozemek 272,52 m2
Dolní Bečva 2568/3 ostatní plocha 6,172 m2
Dolní Bečva 2568/13 ostatní plocha 12,046 m2
Dolní Bečva 1393/1 trvalý travní porost 3,168 m2
Dolní Bečva 2122 lesní pozemek 2,826 m2
Dolní Bečva 2167/1 ostatní plocha 3,412 m2
Dolní Bečva 2167/2 ostatní plocha 3,342 m2
Dolní Bečva 2173 ostatní plocha 0,252 m2
Dolní Bečva 2175 ostatní plocha 1,302 m2
Dolní Bečva 2201/1 lesní pozemek 56,82 m2
Dolní Bečva 2201/2 lesní pozemek 18,688 m2
Dolní Bečva 2201/4 lesní pozemek 3,36 m2
Dolní Bečva 2201/5 lesní pozemek 36,364 m2
Dolní Bečva 2201/7 lesní pozemek 11,164 m2
Dolní Bečva 2232/2 lesní pozemek 70,114 m2
Dolní Bečva 2397/2 zahrada 1,014 m2
Dolní Bečva 2429/2 lesní pozemek 1,282 m2
Dolní Bečva 2568/1 lesní pozemek 1,648 m2
Dolní Bečva 2568/6 lesní pozemek 49,562 m2
Dolní Bečva 2568/9 ostatní plocha 11,294 m2
Dolní Bečva 2568/11 ostatní plocha 6,146 m2
Dolní Bečva 2568/14 lesní pozemek 1,818 m2
Dolní Bečva 2568/15 lesní pozemek 2,722 m2
Dolní Bečva 2568/17 lesní pozemek 15,67 m2
Dolní Bečva 2568/18 lesní pozemek 29,86 m2
Dolní Bečva 2765 ostatní plocha 0,014 m2
Dolní Bečva 857 zastavená plocha a nádvoří 50 m2

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy ke dni 1. října běžného roku s účinností ode dne podpisu smlouvy za výši nájemného, které bude vypláceno jednou za 12 měsíců z hospodářského výsledku Singulárního spolku Horní Rozpité za účelem správy a hospodaření na těchto pozemcích.

 

Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor a zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1989, ul. Lutopecká v Kroměříži – č. 2248

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 4. 2010 s xx,  767 01 Kroměříž na pronájem garáže ev. č. 1989 na ulici Lutopecká v Kroměříži z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy - neplacení nájemného, a to ke dni 31.12.2017

2.
zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1989 na ulici Lutopecká v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

 

Výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 977/7 v k. ú. Kroměříž (AZK systém, s. r. o.) – č. 2249

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 01.09.2016 se společností AZK systém, s. r. o., IČ: 293 20 101,  se sídlem Tovačovského 437/20, 767 01  Kroměříž  na pronájem části pozemku parc. č. 977/7 - ostatní plocha o výměře cca 12 m2 v k. ú. Kroměříž z důvodu hrubého porušení podmínek nájemní smlouvy - neplacení nájemného, a to ke dni 31.12.2017, s tím, že nájemce je povinen uvést pozemek ke dni skončení nájmu na vlastní náklady do původního stavu.

u k l á d á

oddělení správy majetku města zajistit předání materiálů na finanční odbor, oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek.

 

Výpověď z pronájmu části pozemků parc. č. 870/11 a p. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž  (Reality Eden) – č. 2250

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 170/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 2 m2 a části pozemku parc. č. 870/11 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2 které má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 28.07.2004 pronajaty společnost REALITY EDEN, s. r. o., IČ: 269 62 349,  se sídlem Moravcova 247/2, 767 01  Kroměříž za účelem umístění vývěsních skříněk, z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňky nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy a jejich dodatků.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž (HK  Kroměříž) – č. 2251

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3117/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 2 m2, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 30.06.2011 pronajatý Hokejový klub Kroměříž, z. s., IČ: 704 18 136,  se sídlem Obvodová 3474, 767 01  Kroměříž za účelem umístění vývěsní skříňky,  z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňku nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku z parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž (Aeroklub Kroměříž) – č. 2252

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3117/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 2 m2, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 12.11.2009 pronajatý AEROKLUB Kroměříž, z. s., IČ: 181 90 235,  se sídlem Na Hrázi 1148/6, 767 01  Kroměříž za účelem umístění vývěsní skříňky, z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňku nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3117/1 a parc.  č. 978/1 v k. ú. Kroměříž (Century  21, Style happy, s. r. o.) – č. 2253

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 3117/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 2 m2 a části pozemku parc. č. 978/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2, které má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 1. února 2010 pronajaty společnost CENTURY 21, Style happy, s. r. o., IČ: 289 63 172,  se sídlem Vodní 52, 767 01  Kroměříž za účelem umístění vývěsní skříňky, z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňky nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku z parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž (ODS Kroměříž) – č. 2254

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 170/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 2 m2, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 27. 03.2006 pronajaté RS ODS Zlín, Oblastní sdružení Kroměříž, Vavrečkova 7074, Areál SVIT budova č. 13, 760 01  Zlín  za účelem umístění vývěsní skříňky, z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňku nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku z parc. č. 96/2 v k. ú. Kroměříž (OV ČSSD) – č. 2255

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 96/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 1 m2, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 30.07.2001 pronajatý  MO ČSSD, Kollárova 528/1, 767 01  Kroměříž  za účelem umístění vývěsní skříňky, z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňku nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku z parc. č. 170/1 v k. ú. Kroměříž (Okresní organizace US – DEU) – č. 2256

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č.  170/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 1 m2, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 30.01.2003 pronajatý  Ing. Vladimír Koutský  (dříve Okresní organizace US-DEU), Erbenovo nábřeží 3929, 767 01  Kroměříž  za účelem umístění vývěsní skříňky,  z důvodu veřejného zájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.01.2018 do 31.03.2018, s tím, že nájemce vývěsní skříňku nechá odstranit na vlastní náklady nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 98/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2257

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 98/2017 „Změna stavby před jejím dokončením - polyfunkční dům K1“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 99/2017 mezi městem Kroměříž  a xx – č. 2258

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 99/2017  „Novostavba rodinného domu a penzionu v Kroměříži /Štěchovice/“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi ZLS reality a. s. a městem Kroměříž – č. 2259

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytových domů, mezi ZLS reality a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Křižovatka Havlíčkova – Albertova – č. 2260

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

řešení křižovatky Havlíčkova – Albertova minikruhovým objezdem 

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města k zajištění navazujících činností pro  řešení minikruhového objezdu, podle předložené zprávy.

 

Zpracování studie organizace dopravy v historickém centru města Kroměříže – č. 2261

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie organizace dopravy v historickém centru města Kroměříž s uchazečem Ateliér DPK, s. r .o., se sídlem Šumavská 15, 602 00 Brno, IČ 253 48 817, který podal nejnižší cenovou nabídku, a to na částku  249.000 Kč, podle předložené zprávy.

 

Zpracování projektové dokumentace – sportovní hřiště Kotojedy – č. 2262

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci  „Víceúčelové sportovní hřiště  na pozemku parc. č. 64/6, k. ú. Kotojedy" s uchazečem xx, 767 01 Kroměříž, IČO: 877 185 11, který podal nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 122.000 Kč, podle předložené zprávy.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž – č. 2263

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 454.240  Kč na akci 115D312040309 Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž, podle předložené zprávy

p o v ě ř u j e 

odbor rozvoje města zpracováním zadávací dokumentace a vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zpracovatele digitálních povodňových plánů města a ORP Kroměříž.

 

Zpracování analýz pro projekt Komunitní  plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019 – výběr dodavatele – č. 2264

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zpracování analýz pro projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 - 2019" s uchazečem: xx,  767 01 Kroměříž, IČ:  062 95 673,  s celkovou cenou 249.700  Kč (uchazeč není plátce DPH), podle předložené zprávy.

 

Dopravní automobil Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž – č. 2265

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o zařazení  částky  2.700.000 Kč   do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 pro Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž,  na nákup dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí" Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 

Smlouva o výpůjčce a darovací – kompostéry – č. 2266

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

návrh smlouvy o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér v souvislosti s realizací projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži", podle předložené zprávy 

p o v ě ř u j e

Bc. Hanu Mrhálkovou, Bc. Šárku Hánovou, DiS. a Lucii Sozaňski, DiS., pracovnice finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, za město Kroměříž   k podpisu  smluv  o výpůjčce a darovací na zahradní kompostér v souvislosti s realizací projektu "Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži", a to tak, že uvedenou smlouvu  podepisuje vždy jedna  z pověřených pracovnic. 

 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku kompostérů, Kroměříž ze dne 21. 11. 2017 – č. 2267

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2017 mezi městem Kroměříž jako kupujícím a společností ELKOPLAST CZ, s. r. o. jako prodávající, podle předložené zprávy. 

 

Dokončení rekultivace skládky Zachar – č. 2268

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
vypracování projektové dokumentace ve věci dokončení rekultivace skládky Zachar, podle předložené zprávy

2.
vypracování nového provozního řádu skládky Zachar

p o v ě ř u j e

1.
odbor rozvoje města zastupováním města Kroměříže ve stavebním řízení v projektu dokončení rekultivace skládky Zachar

2.
odbor životního prostředí  zastupováním města Kroměříže ve správním řízení ve věci schvalování provozního řádu skládky Zachar

 

Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu zřízené příspěvkové organizace – Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2269

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Schválení dodatku č. 11 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2270

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Změna závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizace – č. 2271

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů na rok 2017 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, zřizovanou městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Provoz Senior Taxi v roce 2018 – č. 2272

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
uzavření smlouvy o poskytování služeb Senior Taxi, mezi Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž a městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

2.
uzavření smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Škoda Octavia mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ, MŠ, SVČ Šipka Kroměříž  a SzmK, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 2273

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Zvýšení kapacity MŠ, Kroměříž, Žižkova 4019, p. o. s platností od 1. ledna 2018 – č. 2274

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)
zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019,  příspěvkové  organizace, na 157 dětí s platností od 1. ledna 2018,

b)
zvýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace, na 177 stravovaných

c)
nejvyšší povolený počet 25 stravovaných ve školském zařízení Školní jídelna - výdejna, na adrese Postoupky 78, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

d)
podání žádosti o provedení navrhovaných změn v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. ledna 2018.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2017 u ZŠ a MŠ zřizovaných městem Kroměříž – č. 2275

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Pravidla inzerce v Kroměřížském zpravodaji – č. 2276

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

pravidla inzerce v Kroměřížském zpravodaji s účinností od 1. 1. 2018, podle předložené zprávy. 

 

Změna účelu použití finančních prostředků – č. 2277

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s použitím nevyčerpaných finančních prostředků určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, ve výši 118.000 Kč, na propagaci. 

 

Podpora dobrovolnictví zaměstnanců veřejné správy – č. 2278

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříže do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě a do projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě a podpis obou Memorand o spolupráci, podle předložené zprávy. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2017 o místních poplatcích – č. 2279

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 10/2017 o místních poplatcích s těmito úpravami: 

1.       V Části I, Čl. 1 – zrušit písm. b) 
2.       V Části II, Čl. 5 , písm. d) – vyjmout slovo „starobního“
3.       V Části II,  Čl. 7 , odst. 1. - nově vložit písm. g) která je poživatelem starobního důchodu, 
          který je jeho jediným příjmem; toto osvobození platí jen pro 1 psa v držení této osoby, za 
          druhého a každého dalšího psa tohoto držitele sazba činí 300  Kč
4.       Ruší se Část III., číslování dalších Částí ˇ a článků upravit
5.       V Části V (nově IV),  Čl. 22 (nově 17) se v odst.2 za slova údaje stanovené vkládá: „v 
          příslušném formuláři k vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity“ a …..
6.       V Části V (nově IV),  Čl. 23 (nově 18) písm. a) stanovuje sazba na 4  Kč 
          a v písm. b) 2 Kč

 

Příspěvky neuvolněným členům ZMK – č. 2280

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže: 

A)
schválit  v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tyto příspěvky členům Zastupitelstva města Kroměříže: 

1.
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, a to ve výši 1.000  Kč za obřadní den

2.
příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce

3.
příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce

4.
příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce

5.
odměnu při významném životním výročí

6.
příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce 

7.
příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
přičemž příspěvky pod body 2 až 7 lze členovi zastupitelstva poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. 

B)

zrušit usnesení č. IX. z XVI. zasedání zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 17.03.2016, a to s účinností od 01.01.2018  

 

Odměny neuvolněným členům ZMK – č. 2281

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže stanovit výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže k 1. 1. 2018, podle předložené přílohy u zprávy. 

 

Rozpočet města Kroměříže na rok 2018 – č. 2282

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

rozpočet města Kroměříže na rok 2018  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.    Daňových příjmů             425.050,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů           133.205,-
Třída III.  Kapitálových příjmů                500,-
Třída IV. Přijatých transferů                41.673,-
Příjmů celkem                                    600.428,-
Třída V. Běžných výdajů                   530.160,-  
Třída VI. Kapitálových výdajů          132.710,-              
Výdajů celkem                                   662.870,-
Salda příjmů a výdajů                        - 62.442,-      
Financování                                          62.442,-

2.soustavu: 

- povinných výdajů k spolufinancování programů EU
- finančních vztahů k jiným osobám
- závazných ukazatelů odborů pro rok 2018
 specifikovaných v příloze č. 1 předložené zprávy (uvedené údaje v tis Kč)

3.

střednědobý výhled rozpočtu města Kroměříže na roky 2019-21 podle přílohy č. 2, předložené zprávy 

4.

poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis. Kč):

  100,-  Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
  280,-  TJ Sokol Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1.200,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  
1.200,- HK Kroměříž z. s., se sídlem Kroměříž, Obvodová 3474
  150,-  Divadelní spolek Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Prusinovského 114  
    40,-  Radomír Zlámal se sídlem Kroměříž, Skaštice 16

 

Audit zabezpečení vstupů do budov a kanceláří Městského úřadu Kroměříž – č. 2283

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e    n a   v ě d o m í 

zprávu  o zjištěních  z  vykonaného  auditu zabezpečení vstupů do budov a kanceláří Městského úřadu Kroměříž, podle předložené  zprávy

s c h v a l u j e

realizaci  navržených opatřeních, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru  kancelář úřadu  zrealizovat navržená  opatření v termínu  do 25. května 2018, podle předložené  zprávy.

 

Změna č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 2284

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu č. 4 Organizačního  řádu  Městského úřadu  Kroměříž,  podle předložené zprávy 

s t a n o v u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Kroměříže zařazených do Městského úřadu  Kroměříž  na 218,5, podle předložené  zprávy.

 

Mimořádný rozvojový záměr pro Dočasnou síť sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2018 – Dětské centrum Zlín, p. o. – č. 2285

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

mimořádný rozvojový záměr pro Dočasnou síť sociálních služeb rok 2018, který byl podán 22. 11. 2017 Dětským centrem Zlín, p. o. Burešov 3675, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy.

 

Pionýrská louka – č. 2286

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

Mgr. Bc.  Karla Holíka, BA, MBA vstoupit do jednání se Zlínským krajem, jakožto vlastníkem Pionýrské louky,  ohledně řešení situace stavu sportovišť na Pionýrské louce v Kroměříži.

 

Pořízení dodávkového automobilu – č. 2287

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

Sportovním zařízením města Kroměříže, příspěvkové organizaci,  nákup dodávkového automobilu o celkové hmotnosti do 3 500 kg a v ceně do 100 000  Kč vč. DPH.

 

Odměna jednateli KTS, s. r. o. – č. 2288

Rada města Kroměříže po projednání plníc funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. 

s c h v a l u j e

Mgr. Petru Sedláčkovi - jednateli  KTS, s. r. o.,  vyplacení odměny v rámci celoročního hodnocení za rok 2017, podle předložené zprávy. 

Odměna bude vyplacena  z rozpočtu společnosti KTS, s. r. o. 

 

Zapojení ZŠ Slovan  do projektu – č. 2289

Rada města Kroměříže

s o u h l a s í 

se zapojením Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

     starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže