Usnesení ze 78. schůze Rady města Kroměříže

| 23.11.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané 16. listopadu 2017

 

Bytové záležitosti – č. 2181

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 2119 ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. října 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 2119 ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané dne 19. října 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx,  s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení, a to z důvodu zdravotního stavu

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 28.02.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.11. 2017 do 31.01.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31.01.2018 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodů opakovaných stížností nájemníků domu na jeho závadné chování 

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.11.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

2.

xx

byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:

xx
xx

3.

xx
byt č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

4.

xx
byt č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou 

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.11.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx

2.

pronájem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.11.2018.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1516 v k. ú. Skaštice – č. 2182

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku parc. č.  1516  - ostatní plocha   o výměře cca  25m2     v k. ú.  Skaštice.  

Nabytí id. 1/48 pozemků parc. č. 929/8, parc. č. 967/10 a parc. č. 967/12 v k. ú. Kroměříž – č. 2183

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí id. 1/48   pozemků parc. č. 929/8 o  výměře 117 m2,   parc. č. 967/10 o  výměře 18 m2  a parc. č. 967/12 o výměře 10 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z  vlastnictví  xx, 767 01 Kroměříž  za celkovou smluvní kupní  cenu   1.181 Kč,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.  

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, J. Silného – kabel NN, Koplík) – č. 2184
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 3132/6 v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, J. Silného - kabel NN, Koplík“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.400  Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2329/2 – č. 2185

Rad a města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2329/2 – zahrada v k. ú. Kroměříž  o výměře cca 123 m2 za účelem zahrádky.

 

Zveřejnění záměru pronájmu garáže ev. č. 1817 na ul. Nitranská v Kroměříži – č. 2186

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže stpč. 6772 - zastavěná plocha v k. ú. Kroměříž (ev. č. 1817) na ulici Nitranská v Kroměříži, pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního motorového vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 94/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2187

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 94/2017 „Novostavba RD, k. ú. Trávník, parc. č. 349/5“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 95/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2188

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 95/2017 „Rozšíření sjezdu“    mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 96/2017 mezi městem Kroměříž a Lodními Sporty Kroměříž z. s. – č. 2189

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 96/2017 „Studna - dodatečné stavební povolení“ mezi městem Kroměříž  a  Lodními Sporty Kroměříž z. s., Fügnerova 923, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 97/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2190

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 97/2017 „Zřízení nového sjezdu k domu č. p. 2844 ul. Jiráskova, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi DZ IMMOBILIARE, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 2191

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  plánovací smlouvu k zajištění vybudování dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytových domů, mezi DZ IMMOBILIARE, s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž  a  městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Nabíjecí stanice pro elektromobily – č. 2192

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

záměr společnosti ELEXIM a. s., Riegrovo náměstí 179/14, 767 01 Kroměříž na realizaci pilotního projektu nabíjecích stanic pro elektromobily v Kroměříži, podle  předložené zprávy 

p o v ě ř u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D.,  Ing. Aleše Opravila a Mgr. Petra Sedláčka k  jednání se společností ELEXIM a. s., Riegrovo náměstí 179/14, 767 01 Kroměříž, ve věci návrhu  třech lokalit a stanovišť pro umístění nabíjecích stanic pro elektromobily v Kroměříži s tím, že celkové finanční náklady ponese společnost ELEXIM a. s.  a bude zároveň provozovatelem stanice. Město Kroměříž pouze pronajme pozemky k umístění stanic. 

 

Užívání stanoviště pro MHD na autobusovém nádraží – č. 2193

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

pana Lamberta Hanzala a Mgr. Petra Sedláčka  k  jednání s JUDr. Vlastou Vrškovou a zástupci společnosti KRODOS SERVIS a. s., Skopalíkova 2385, 767 01 Kroměříž, ve věci vyřešení majetkových vztahů na autobusovém nádraží v Kroměříži.

 

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže – č. 2194

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o výsledku znaleckého posudku na únosnost místní komunikace ul. Stavbařů ve Vážanech

s c h v a l u j e 

a)

zpracování návrhu a realizaci k osazení dopravních značek Děti, Nejvyšší rychlost 30, na ul. Na Kopečku v úseku od pramene Maxmilián po vchod do koupaliště Bajda, před samotným vchodem vyznačit zákaz zastavení (3 místa) pro zlepšení rozhledu

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2018

b)

zpracování návrhu a realizaci k doplnění stávající dopravní značky Zákaz zastavení s dodat tab. MIMO ZÁSOBOVÁNÍ o text „A SVATBY“ na Velkém náměstí (za tribunou)

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 1. 3. 2018

c)

zajistit zvýšený dohled a kontrolu stávajícího dopravního značení na Riegrově náměstí městskou policií

zodpovídá Mgr. Libor Kubiš
termín: průběžně

d)

zpracování návrhu a realizaci k osazení dopravní značky Parkoviště, podélný způsob stání v místě zálivu - zrušené autobusové zastávky na ul. Havlíčkova

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 30. 12. 2017

e)

zajistit obnovu vodorovného dopravního značení na Velkém náměstí

zodpovídá Mgr. Petr Sedláček
termín: podle klimatických podmínek

f)

zpracování návrhu a realizaci k osazení dopravní značky umožňující vjezd pro dopravní obsluhu a rodiče k mateřské školce Kollárova

zodpovídá Lambert Hanzal
termín: do 15. 5. 2018

g)

zajistit zvýšený dohled a kontrolu parkování vozidel na chodníku v ul. Kazimíra Rudého zodpovídá Mgr. Libor Kubiš

termín: průběžně

u k l á d á 

vedoucímu odboru správy majetku města a služeb, veliteli městské policie a řediteli Kroměřížských technických služeb zajistit realizaci shora uvedených úkolů 

n e s c h v a l u j e 

a)

změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Zeyerova (zjednosměrnění v celém úseku)

b)

změnu stávajícího dopravního režimu na Švabinského nábřeží (odstranění zpomalovacího prahu)

c)

změnu stávajícího dopravního režimu u lávky pro pěší přes Moravu (instalace pevné zábrany k zabránění průjezdu cyklistů)

d)

změnu stávajícího dopravního režimu u ul. Moravská (vyhrazení veřejných parkovacích ploch pro majitele a nájemníky bytů a jejich parkování vozidel)

 

Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE, chrániček na pozemcích města Kroměříže – č. 2195

 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

budování „Metropolitní optické sítě města Kroměříže“

u k l á d á

dotčeným odborům MěÚ Kroměříž a komisi pro informatiku a web při projednávání a posuzovaní žádostí řídit se dokumentem „Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže“, podle předložené zprávy

r u š í

usnesení č. 1754 z 61. schůze Rady města Kroměříže konané 24. dubna 2017  - Umístění rozvaděčů telekomunikačních sítí, měřících sloupků a skříní energií. 

 

Výběr dodavatele příprava studie lesoparku u vodní nádrže Hráza v Kroměříži – č. 2196

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Studie lesoparku u vodní nádrže Hráza v Kroměříži, s uchazečem ZAHRADA Olomouc s. r. o., se sídlem Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ: 483 95 013, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 126.000 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele – zpracování žádosti o dotaci na akci instalace vzduchotechniky v objektu ZŠ Oskol  - č. 2197

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je zpracování a podání žádosti o dotaci na akci Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži, s uchazečem Energy Benefit Centre a. s., se sídlem  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 290 29 210, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 65.000 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Výběr dodavatele na realizaci opravy zpevněných ploch ZŠ Oskol – č. 2198

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace opravy zpevněných ploch Základní školy Oskol v Kroměříži, s uchazečem Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., se sídlem Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČO 269 08 298, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 299.459,60 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Stavební úpravy přístavku tělocvičny ZŠ Zachar – č. 2199

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních úprav přístavku tělocvičny ZŠ Zachar, s uchazečem MACHÁLEK stavby s. r. o., se sídlem Havlíčkova 664/27, 767 01 Kroměříž, IČO 292 10 445, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to na částku 425.717 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 – č. 2200

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - dílčí část 2 s Mgr. Jiří Holubář, Korábova 685, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 612 11 290, za cenu dle nabídky 347.118,60 Kč bez DPH

r u š í 

1.

dílčí část 1 veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21, podle předložené zprávy

2.

dílčí část 3 veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21, podle předložené zprávy.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Výtahy Domov pro seniory U Moravy, Registrační list – Výtahy  Domov pro seniory Vážany – č. 2201

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.800.000 Kč na akci 113D312007704 Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy Kroměříž, podle předložené zprávy

2.

Registraci akce 013D312007701 Výměna výtahů v Domově pro seniory Vážany Kroměříž, dotace, podle předložené zprávy. 

 

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 2202

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.
xx
zařazení pozemku parc. č. 2421/7 umístěného v k. ú. Kroměříž, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh),          

2.
xx
zařazení pozemku parc. č. 1894/19 umístěného v k. ú. Kroměříž,    
do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh),                                                                  

3.
xx
zařazení pozemku parc. č. 52 umístěného v k. ú. Trávník,  
do ploch venkovského bydlení (BV návrh),  

4.
Line, spol. s  r. o., Dělnická č. p. 1082/6, 696 01  Rohatec,

4a)  
zařazení pozemku parc. č. 3789/2 umístěného v k. ú. Kroměříž, ¨
do ploch všeobecného bydlení (BO návrh),

4b)  
zařazení pozemků parc. č. 890/18 a parc. č. 888/24 umístěných v k. ú. Kroměříž,
do ploch veřejného občanského vybavení - obecně (OV návrh),

4c)  
prověření přemístění stávajících VPS na pozemku parc. č. 673/1 umístěného 
v k. ú. Kroměříž, které zatěžují tento pozemek, mimo tento pozemek.

 

Program regenerace MPR 2017- veřejnoprávní smlouvy – č. 2203

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit:

1. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  631.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo nám.5, 767 01 Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem,            IČ 652 68 831, na objekt kostel sv. Mořice (restaurování 2ks vitrážových oken), Kroměříž, podle předložené zprávy

2. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  368.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a xx, 621 00 Brno  na objekt na ul. Moravcova č. p. 259, Kroměříž, podle předložené zprávy

3. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  110.025 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a xx, 621 00 Brno  na objekt na Velkém nám. č. p. 46, Kroměříž, podle předložené zprávy

4. 
uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  221.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 mezi městem Kroměříž a  Zlínským krajem zastoupeným na základě zřizovací listiny Konzervatoří P. J. Vejvanovského, Kroměříž, Pilařova 7, zastoupenou  ředitelem MgA. Miroslavem Šiškou, podle předložené zprávy

 

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže – Moravský rybářský svaz – č. 2204

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí individuální dotace ve výši 5.000 Kč pro Moravský rybářský svaz, z. s., Kroměříž na výsadbu stromků v lokalitě Medkových rybníků v Kroměříži  a uzavření smlouvy o jejím poskytnutí, podle předložené zprávy. 

 

Žádost Rodinného centra Kroměříž, z. s. o dotaci pro rok 2017 – č. 2205

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit: 

1.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro Rodinné centrum Kroměříž z. s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČO 044 12 672,  na provoz a činnost, podle předložené zprávy.

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na provoz  mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Rodinným centrem Kroměříž, z. s. , Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Žádost Babybox pro  odložené  děti – STATIM, z. s. o finanční příspěvek – č. 2206

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

1. 

poskytnutí dotace pro zapsaný spolek Babybox pro  odložené děti - STATIM, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, podle předložené zprávy

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a zapsaným spolkem Babybox pro odložené děti  - STATIM, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, podle předložené zprávy.

 

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem osobních vozidel – č. 2207

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na nákup osobních vozidel:

- FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW pro Domov se zvláštním režimem Strom života
- OCTAVIA Style 1,6 TDI 85 kW pro ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.,
podle předložené zprávy.

 

Koncepce specifických forem bydlení – č. 2208

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předloženou Koncepci specifických forem bydlení, podle předložené zprávy.

 

Prodloužení platnosti Plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 – 2017 až do 31. 12.  2019 – č. 2209

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodloužení platnosti Plánu sociálních služeb v ORP Kroměříž na období 2015 - 2017 až do 31. 12. 2019,  podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2210

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

 

Memorandum o spolupráci mezi realizátory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání – č. 2211

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Zlínského kraje „Krajský akční plán vzdělávání pro území Zlínského kraje" mezi Zlínským krajem a nositeli místních akčních plánů ve Zlínském kraji: Místní akční skupinou Podhostýnska, z. s, IČ 270 42 979 a Mikroregionem Holešovsko, IČ 70265704 a městem Kroměříž, IČ 00287351 a Luhačovickým Zálesím, o. p. s., IČ 277 35 109 a městem Otrokovice, IČ 002 84 301 a Místní akční skupinou Rožnovsko, z. s., IČ 270 34 925 a městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a městem Uherský Brod, IČ 002 91 463 a MAS Ploština, z. s., IČ 270 00 354 a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko, IČ 709 56 545 a MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., IČ 270 56 660 a městem Vsetín, IČ 003 04 450 a statutárním městem Zlín, IČ 002 83 924, podle předložené zprávy. 

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2017 – č. 2212

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh na úpravu platů a příplatků za vedení ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 2213

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. listopadu 2017 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ, SVČ Šipka a Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2214

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

a)
ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí školního roku 2016/2017, které ředitel/ředitelka podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy

b)
řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace odměnu za splnění mimořádných úkolů při rekonstrukci a opravách jednotlivých zařízení, podle předložené zprávy.

 

Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o ponechání předpokládané částky 241 tis. Kč  v rozpočtu organizace – č. 2215

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s ponecháním částky 241.000  Kč určené na účelové akce v rozpočtu Domu kultury v Kroměříži , p. o. s tím, že částka bude využita na úhradu programu, který bude součástí pětidenního Mikulášského jarmarku s programem konaného ve dnech 6. 12. - 10. 12. 2017 a Silvestr na Velkém náměstí v Kroměříži. 

 

Žádost odboru kultury a cestovního ruchu o vrácení finančních prostředků rozpočtu výdajů – č. 2216

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vrácení předpokládané částky ve výši 90.000  Kč z příjmů do rozpočtu výdajů ORJ 12 na položku 3319/5169. Částka bude vybrána na akci Advent na radnici v termínu od 11. 12. do 22. 12. 2017 za prodej hrníčků. 

 

Změna soustavy závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. města Kroměříže – č. 2217

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu soustavy závazných ukazatelů Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, příspěvkových organizací, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměny ředitelkám Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 2218

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelce  Knihovny Kroměřížska a ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. zřizovaných městem Kroměříž odměny za splnění mimořádných úkolů v 2. pololetí roku 2017, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

 

Cena města Kroměříže – č. 2219

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

udělení Ceny města Kroměříže za rok 2017, podle předložené zprávy. 

 

Volba kandidátů na funkci přísedícího  soudce Okresního soudu v Kroměříži – č. 2220

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., v platném znění,   níže jmenované do funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži na volební období 2018 - 2022: 

1. PhDr. Viera Horáková 
2. Zdeňka Hrbeková
3 Ivan Jüptner                                
4. Jaroslava Krejčiříková, DiS.
5. Jaromír Láník 
6. Ing. Marcela Netopilová 
7. Iveta Potroková 
8. Jaroslav Škrabal
9. Ing. František Tichý, CSc., 
10. Vladimíra Vrzalová

 

Stanovisko zadavatele k Rozhodnutí ÚOHS o zrušení soutěže o návrh „Územní plán Kroměříž“ – č. 2221

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti Rozhodnutí ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřené soutěži o návrh „Územní plán Kroměříž“ č.j.: ÚOHS-S0378/2017/VZ-32622/2017/523/ASo ze dne 6. 11. 2017, podle předložené zprávy. 

 

Návrhy řešení situace věcného předkupního práva – č. 2222

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit postup podle  bodu 2 předložené zprávy a trvat na zachování předkupního práva  s věcněprávními účinky, zřízeného ve prospěch města Kroměříže smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva s věcnými účinky dne 18.09.2003, a to k pozemku p. č. st. 6270, v k. ú. Kroměříž, jehož součástí je budova č. p. 2788.

 

Informace o projektu „Zrod moderního středoevropana  1848 – 1948 - 2018“ – č. 2223

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a   v ě d o m í 

informace o projektu „Zrod moderního středoevropana 1848 - 1918 - 2018", podle předložené zprávy.

 

Poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních věcí a zdravotnictví – výběr dodavatele – č. 2224

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy na poskytování psychologického poradenství na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí s uchazečem: PhDr. Ivan Ryšavý, Ph.D., Riegrovo náměstí 147/37, 767 01 Kroměříž, s hodinovou sazbou 400  Kč/hod. (uchazeč není plátce DPH), podle předložené zprávy.

 

Poskytování právních služeb advokátem klientovi – pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví – výběr dodavatele – č. 2225

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb advokátem klientovi - pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí s uchazečem: JUDr. Markéta Vallová, advokátní kancelář, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, IČ: 714 46 281, s hodinovou sazbou 1.074  Kč bez DPH/hod., podle předložené zprávy. 

 

Otevřené řízení – Centrální nákup elektrické energie – č. 2226

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Centrální nákup elektrické energie“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma QCM, s. r. o.

j m e n u j e

 souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Němec               náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek       náhradník: Miroslav Marinčák
Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Pavlína Cveková

b) hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec               náhradník: Marek Šindler
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jana Kutá
Mgr. Jiří Pánek                       náhradník: Ing. Eliška Pifková
Miroslav Marinčák                         náhradník: Mgr. Veronika Škrabalová
Ing. Soňa Mertová                         náhradník: Ing. Pavlína Cveková

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016

p o v ě ř u j e 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy zajištěním podpisů smluv o centralizovaném zadávaní s každou jednotlivou školou, pro niž bude elektrická energie vysoutěžena, a to nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky. 

 

Výběr technického dozoru stavby  - Výměna okenní sestavy MŠ Spáčilova – č. 2227

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

výběr dodavatele a uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavby pro akci Výměna okenní sestavy MŠ Spáčilova, s uchazečem Ing. Jiří Ondrušek, se sídlem Třasoňova 3977, 767 01 Kroměříž, IČO 462 92 365, který předložil cenovou nabídku ve výši 7.000 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – č. 2228

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě  uzavřené dne 31. března 2017  mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. o veřejných službách v přepravě cestujících, podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže      místostarosta města Kroměříže