Usnesení ze 76. schůze Rady města Kroměříže

| 24.10.2017 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané 19. října 2017

Bytové záležitosti – č. 2119

Rada města Kroměříže po projednání

A)

r u š í

1.
část usnesení č. 1964 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. srpna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

6.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříží s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.
uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to z důvodu nesplácení nedoplatku na finančním odboru MěÚ Kroměříž a nedoplatku na nájemném vůči KTS, s.r.o. 

D)

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.10.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx

2.
xx
byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

3.
xx
byt č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

4.
xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx 

E)

s c h v a l u j e

1.
pronájem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.10.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezrpostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

 

Nabytí pozemku parc. č. 184/11 v k. ú. Trávník – č. 2120

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže   neschválit  nabytí  části  pozemku   parc. č.   184/11 v k. ú. Trávník, podle nového geometrického plánu č. 505-108/2017 ze dne 25. 05. 2017, označené jako pozemek parc. č. 184/11 - orná půda o výměře 452 m2 v k. ú. Trávník    z  vlastnictví  pana  xx.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 94 v k. ú. Trávník – č. 2121

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e       

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  94 - vodní plocha   o výměře 71 m2  v k. ú.     Trávník  s tím, že při prodeji bude pozemek zatížen věcným břemenem   ve prospěch prodávajícího. 

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2122

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha   o výměře cca 40 m2     v k. ú.     Kroměříž    a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zrušení předkupního páva k pozemkům parc. č. 1794/1, 1794/2 a 1795/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2123

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit  zrušení předkupního  práva založeného kupní smlouvou ze dne  15. 06. 2001 jako věcné právo na pozemky  parc. č. 1794/1 a  1795/2 v k. ú. Kroměříž a předkupního  práva založeného kupní smlouvou ze dne 03. 01. 2003 na pozemek parc. č. 1794/2 v k. ú. Kroměříž, vše  ve vlastnictví  manželů  Františka a Jiřiny Strašákových, bytem  Na Dílech 157/5, 767 01 Kroměříž.

 

Změna nájemce a budoucího kupujícího jednotky xx  na ul. Talichova v Kroměříži – č. 2124

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3345/6 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova  v Kroměříži z   paní  xx, 767 01 Kroměříž na xx, 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIII. , odst. 6.   v   usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   bytové jednotky  3345/6  a příslušejících podílů  na  společných částech domu a na pozemcích stpč. 7115 a stpč. 7116, a to  místo xx, 767 01 Kroměříž na xx, 767 01 Kroměříž.

 

Smlouva o realizaci stavby mezi xx  a městem Kroměříž  – č. 2125

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vodní, Farní a Dobrovského v Kroměříži“  mezi xx, 664 01 Bílovice nad Svitavou a  městem Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Vrchlického – přel. kab. NN, Město) – č. 2126

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č.  979/45 v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového podzemního kabelového vedení NN, pilíře NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Vrchlického - přel. kab. NN, Město“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Bílanská – kabel NN, Horáček) – č. 2127

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 1888/12  a 3149  v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového podzemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Bílanská -kabel NN, Horáček" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.500 Kč , na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet, s. r. o. (Francouzská) – č. 2128

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 813/2, 813/35, 813/37, 813/38, 813/39, 813/40, 813/41, 813/42, 813/43, 813/44, 813/45, 813/89    v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.  7070-273/2017 vyhotoveném  firmou  Geokar s. r. o. Nádražní 514, 768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 29. 08.  2017,   pro  společnost KmNet s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu garáže na ulici Nitranská v Kroměříži – č. 2129

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20 m2) v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži pro držitele průkazu ZTP pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži a má trvalé bydliště v domě č. p. 4091-2 na ulici Nitranská v Kroměříži.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 2761 v k. ú. Kroměříž – č. 2130

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

výpověď společnosti REALITY EDEN, s. r. o., IČ: 269 62 349,  se sídlem Moravcova 247/2, 767 01  Kroměříž z pronájmu části pozemku parc. č. 2762/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2 za účelem umístění reklamního stojanu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která započne běžet od 01.11.2017 do 31.01.2018, s tím, že nájemce reklamní stojan nechá na vlastní náklady odstranit nejpozději k poslednímu dni smluveného nájmu, vše v souladu s podmínkami uzavřené nájemní smlouvy ze dne 28.07.2004 včetně jejich dodatků.

 

Dodávka osobních vozidel nižší třídy – výběr dodavatele – č. 2131

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření kupní smlouvy na dodávku „Dodávka osobních vozidel nižší třídy" s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž, IČ: 634 91 257, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.

 

Poskytování právních služeb po uzavření akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – výběr dodavatele – č. 2132

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření rámcové smlouvy Poskytování právních služeb po uzavření akcionářské dohody mezi akcionáři korporace Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností PRK Partners s. r. o., advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, 110 00 Praha, IČ: 266 92 392, s nabídkovou hodinovou sazbou za poskytované právní služby 3.850 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Žádost o finanční příspěvek Kroměřížské nemocnice a. s. – č. 2133

 

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

1. 
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 450.000 Kč pro Kroměřížskou nemocnici a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, IČO 276 60 532,  na zakoupení 3 ks lůžek intenzivní péče s vážícím systémem pro dialyzované pacienty nového oddělení dialýzy, podle předložené zprávy.

2. 
Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace ve výši 450.000 Kč uzavřenou mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Kroměřížskou nemocnicí a. s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Udělení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2134

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o provedení práce mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a ředitelkou Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS. v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 - 2019“, podle předložené zprávy.

 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci „Jablečný den“ – č. 2135

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 32.000 Kč z částky 200.000 Kč určené v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na akci „Jablečný den", konanou v Kroměříži 21. října 2017.

 

Nabídka partnerství na akci Dětská porta 2017/18 – č. 2136

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

partnerství města Kroměříže v rámci projektu Dětská porta 2017/18, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 částku 40.000 Kč  na republikové finále projektu Dětská porta 2017/18, které se uskuteční v termínu 1. - 2. června 2018 v Kroměříži. 

 

Změna soustavy závazných ukazatelů příspěvkových organizací Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži – č. 2137

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu soustavy závazných ukazatelů Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, příspěvkových organizací, podle předložené zprávy.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2017 – č. 2138

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Personální  záležitosti – platový výměr ředitele Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2139

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

plat Mgr. Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA  - řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o., s účinností od 1.  října 2017, podle předložené zprávy 

 

Nabídka na předplacení právního informačního systému Codexis – č. 2140

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností ATLAS software a. s., IČ: 258 98 795, se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  o využívání právního informačního systému Codexis, varianty Codexis complete + Liberis + Monitor obecní samosprávy + Monitor Veřejných zakázek + Monitor GDPR + Monitor Účetní a Monitor Daně, a to na dobu 1 roku za úplatu ve výši 50.000 Kč.

 

Dodatek ke smlouvě o dílo – Rybák – projektování staveb, spol. s r. o. – č. 2141

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace uzavřené mezi městem Kroměříž a společností RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., podle předložené zprávy. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Výběr dodavatele výpočetní techniky – č. 2142

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle interní směrnice č. 2/2014 města Kroměříž, k zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu obchodních podmínek (jednotlivé dílčí smlouvy) na „Výběr dodavatele výpočetní techniky"

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Výběr dodavatele výpočetní techniky" zadané jako zakázka malého rozsahu komisi  pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec náhradník: Marek Šindler
Ing. Pavel Kopecký náhradník: Jaroslav Dratva
Petr Janek náhradník: Emanuel Běhounek

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. NWT a.s.
2. DC4 CZ, a. s.
3. OKEA CS21 Kroměříž
4. Delcom
5. Administrátoři

 

Zjednodušené podlimitní řízení – Klub Starý pivovar, Kroměříž – č. 2143

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a obchodních podmínek s názvem „Klub Starý pivovar, Kroměříž“ zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení, kde zadávací řízení organizačně zajišťuje firma IK consult s. r. o. 

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tyto komise:

a) 

komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Jiří Kašík         náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Ing. Soňa Mertová náhradník: Marek Šindler
Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Jana Gregorová

b)

hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Němec                 náhradník: PhDr. Motyčka, Ph.D.
Jiří Kašík                  náhradník: Marek Šindler
Ing. Soňa Mertová             náhradník: Ing. Aleš Opravil
Ing. Jana Gregorová                         náhradník: Petra Smetánková, Dis.
Jaroslav Pajgr                       náhradník: Ing. Lucia Dusíková

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele a hodnocení předložených nabídek v souladu se zákonem č 134/2016.

 

Schválení příkazní smlouvy č. SML/409/2017 na výkon technického dozoru stavby – č. 2144

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění příkazní smlouvy č. SML/409/2017 na výkon technického dozoru stavby pro akci „Sportovní areál Postoupky", podle předložené zprávy. 

 

Schválení dodatků ke smlouvám o dílo – č. 2145

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření   dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/083/2017 a uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/192/2017, mezi městem Kroměříž a společností PROVING s. r. o. Hulín,  podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec Marek Šindler

       starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže