Usnesení ze 68. schůze Rady města Kroměříže

| 14.07.2017 |

Město Kroměříž


U S N E S E N Í

ze 68. schůze Rady města Kroměříže konané  10. července  2017

 

Bytové záležitosti – č. 1909

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1735 ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži paní xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1802 z 64. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. května 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx

3.

část usnesení č. 1802 z 64. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. května 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx, a to z důvodu úmrtí pana xx. Paní xx  zůstává nadále v seznamu žadatelů na byt o vel. 0+1.  

4.

část usnesení č. 1802 z 64. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. května 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

5.

část usnesení č. 1802 z 64. schůze Rady města Kroměříže konané dne 29. května 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č.10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb.,  bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat  podmínky § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat  podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb. bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat  podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně  po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 42 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat  podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených  organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.07.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. 25 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx
byt č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

Anna Večerková

byt č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

4.

xx
byt č. B 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

D)

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv pro: 

1.

xx
byt č. 1 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži, dohodou

2.

xx
byt č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 2 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži, dohodou

3.

xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži

4.

xx
byt č. 4 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži, dohodou

5.

xx
byt č. 2 a byt č. 4 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 3+1 v domě č. pop. 2129 na Braunerově ul. v Kroměříži, dohodou

6.

xx

byt č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou,

jako náhrada za stávající užívané byty, a to z důvodu demolice objektů, nejpozději od 01.09.2017

xx - nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.12.2017.

xx - nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018.  

 

Prodej pozemku parc. č. 137 v k. ú. Postoupky – č. 1910 

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

b e r e   n a  v ě d o m í 

neakceptování smluvní kupní ceny 500 Kč/m2 za pozemek   parc. č. 137-  ostatní plocha   o výměře  550    m²      v k. ú.   Postoupky   xx.

 

Směna částí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Velehradská – č. 1911

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení za účasti xx 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu   části  pozemku     parc. č. 3388 -   ostatní plocha  o výměře  cca  225 m2  v k. ú.   Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za části pozemků  parc. č. 3389/2  o výměře  cca 31 m²,  parc. č. 3390/2 o výměře  cca 157 m2  a parc. č. 5145  o výměře  cca 9 m2, vše ostatní plochy  v k. ú.  Kroměříž  ve vlastnictví společnosti I. S. FOND , spol. s  r. o. se sídlem  Malý Val 1586/29, 76701 Kroměříž.

Rozdíl mezi výměrami bude vyrovnán finančně společností I. S. FOND, spol. s  r. o za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/ m²,   splatnou    jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu směnné smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady směňujících, každý  zaplatí  ½.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka – č. 1912

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 577/4 - zahrada  o výměře 1260 m2     v k. ú. Zlámanka      a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Směna pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici K  Terezovu – č.  1913

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu     pozemků     parc. č. 530/23 -   ostatní plocha  o výměře       108 m²,  parc. č. 530/24 -  ostatní plocha  o výměře 200 m2, parc. č. 530/2 - ostatní plocha  o výměře      435 m2  a  části pozemků    parc. č. 535/2 - ostatní plocha  o výměře  cca 151  m2 a parc. č. 530/14 - orná půda o výměře cca 192 m2  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví xx, Praha 2  za  část pozemku parc. č.   734/10 -  orná půda o výměře cca 1.086 m2  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Raisova – kabel NN, Stratil) – č. 1914

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 1899/2  v   katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Raisova - kabel NN, Stratil“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hanácké nám., přel. NN, PMS) – č. 1915

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 3743/82  v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN,  právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hanácké nám., přel. NN, PMS“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    10.700 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hanácké nám. kabel NN, PMS) – č. 1916

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 3743/37, 3743/38, 3743/44, 3743/82, 3743/83, 3744/52   v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN  a uzemnění , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hanácké nám., kabel  NN, PMS“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   23.300 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Blahoslavova – kabel NN, byt. dům) – č. 1917

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 3117/2   v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN  a uzemnění , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Blahoslavova - kabel NN, byt. dům“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.500 Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí. 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Velehradská – kabel NN, I. S. FOND) – č. 1918

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 3105/2, 3105/7, 3107/5, 3388  a 3736 v   katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN  a rozpojovací skříně , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „Kroměříž, Velehradská -kabel NN,I.S.FOND“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  11.700 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Velehradská – přel. NN, I. S. FOND) – č. 1919

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 3388  v   katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN  a rozpojovací skříně , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:  „Kroměříž, Velehradská - přel. NN, I. S. FOND“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  5.600 Kč         na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži – č. 1920

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži o výměře 112 m2 

2.

užívání nebytových prostor v budově č. p. 2470 na ulici Sokolovská v Kroměříži o celkové výměře 112 m2 do doby ukončení výběrového řízení za stávajících podmínek.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 6886 v k. ú. Kroměříž – č. 1921

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 6886 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 219 m2 v k. ú. Kroměříž za účelem umístění skladu pro ultralehká letadla.

 

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 52 v k. ú. Postoupky – č. 1922

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 05.12.2005 s panem xx,  767 01  Kroměříž) na užívání části pozemku parc. č. 52 v k. ú. Postoupky o výměře cca 16 m2 za účelem údržby dohodou,  a to ke dni 11. 7. 2017

2.

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 52 - ostatní plocha v k. ú. Postoupky o výměře cca 20 m2 za účelem údržby.

 

Uzavření smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 241/1 v k. ú. Hradisko – č. 1923

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na užívání pozemku s xx, 767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 241/1 - ostatní plocha o výměře cca 658 m2 s účinností od 1. srpna 2017 na dobu neurčitou, bezplatně za účelem sečení trávy. 

 

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM//2012-BKMM – č. 1924

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

znění dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/3960/2012-BKMM uzavřené dne 24. 8. 2012 mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, podle předložené zprávy. 

 

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013/0006 uzavřené se SZUŠ D-MUSIC, s. r. o. – č. 1925

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor nacházejících se v 1. NP budovy č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 109,44 m2 (místnost č. 1.21 - sklad o výměře 92,80 m2 a dále místnost č. 1,22 - chodba o výměře 16,64 m2) za účelem  využití prostoru jako koncertního sálu pro pořádání školních kulturních akcí pro Soukromou základní uměleckou školu D-MUSIC, s  r. o. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Regulační plán Městské  památkové rezervace Kroměříž“ – č. 1926

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž“, podle předložené zprávy.

 

Územní plán Kroměříž – Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu – č. 1927

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení 1. ceny ve výši 300.000 Kč návrhu č. 3:

Účastník/autoři: Ing. arch. Michal Dvořák, Baranova 678/4D, Praha 3 - Žižkov, Ing. arch. Ivan Gogolák, Spálená 21, Praha 1 - Nové Město, Ing. arch. Lukáš Grasse, Denisova 10, Olomouc, Ing. arch. Petr Malý - autorizovaný architekt ČKA, Nová 369/14, 783 36 Křelov - Břuchotín

a

udělení 2. ceny ve výši 200.000 Kč návrhu č. 2:

Účastník/ autoři: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc., Tomešova 4A, 602 00 Brno a Ing.arch. Pavel Řihák, Komenského 558, 697 01 Kyjov

a

udělení odměny ve výši 80.000 Kč návrhu č. 1:

Účastník: ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s. r. o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 277 55 860

Autoři: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. a Ing. arch. Iveta Raková,

Spolupracující osoby: Ing. arch. Mgr. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D. a Bc. Tomáš Sysel.

Vypracování Programu regenerace MPR  Kroměříž na léta 2018 až 2022 – č. 1928

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Stavebnímu úřadu Městského úřadu Kroměříž zadat zpracování dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž 2018 - 2022".

 

Projekt Zvyšování profesionality – stav realizace – č. 1929

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

stav realizace projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži, podle předložené zprávy. 

 

Vznik nové sociální služby poskytované Sociálními službami města Kroměříže, p. o. – sociálně terapeutické dílny v Kroměříži – č. 1930

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. do Registru poskytovatelů sociálních služeb o zaregistrování nové sociální služby „Sociálně terapeutické dílny Hanáček" s datem vzniku od 1. 1. 2018, podle předložené zprávy.

 

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce – č. 1931

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložení žádosti o dotaci z výzvy č. 71 OPZ zaměřenou na zavedení inovativních metod do práce domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž.

 

Stanovisko k zápisu soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení – č. 1932

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s o u h l a s í 

a)

se zřízením soukromé základní školy v Kroměříži, Tovačovského 337, jejímž zřizovatelem bude xx

b)

se zápisem soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2017 – č. 1933

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Stanovení platu ředitelce MŠ, Kroměříž, Osvoboditelů 60, p. o. – č. 1934

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

paní Petře Šťastníkové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. srpna 2017,  podle předložené zprávy. 

 

Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Osvoboditelů 60, p. o. – č. 1935

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

mimořádnou odměnu paní Věře Kopačkové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

 

Žádost o podporu filmového projektu „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno“ – č. 1936

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

podporu filmového projektu „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno“ podle předložené zprávy. 

2.

poskytnutí finanční částky ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017, (položka spoluúčast města na akcích) pro projekt „Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno“ režiséra Theodora Mojžíše.

 

Zahraniční služební cesta do Ružomberku – č. 1937

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. dne 11. července 2017 do slovenského partnerského města Ružomberok, podle předložené zprávy. K cestě bude použito služební auto Městského úřadu Kroměříž.

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže