Usnesení ze 74. schůze Rady města Kroměříže

| 29.09.2017 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

ze 74. schůze Rady města Kroměříže konané 21. září 2017

Bytové záležitosti – č. 2034 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1964 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. srpna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1964 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. srpna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé budou nadále vedeni v seznamu žadatelů na byt o vel. 0+1

3.

část usnesení č. 1964 ze 72. schůze Rady města Kroměříže konané dne 21. srpna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé budou nadále vedeni v seznamu žadatelů na byt o vel. 0+1

4.

část usnesení č. 1909 ze 68. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. července 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru  v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle  § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.03.2018 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. a  nedoplatek na finančním odboru MěÚ Kroměříž. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou  do 31.12.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx , a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.12.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.9.2017 do 28.02.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.09.2018.V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
do doby úprav stávajícího bydlení na bezbariérové, a to na dobu určitou do 30.09.2018

2.

xx
byt č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx
byt č. 35 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži,
za podmínky uvolnění bytu č. 37 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx a to na dobu určitou do 30.9.2018. V případě že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou - po dobu pracovního poměru ke Kroměřížské nemocnici a. s.

 

Prodej pozemku parc. č. 144/2 v k. ú. Hradisko – č. 2035

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  pozemku parc. č.  144/2- zastavěná plocha a nádvoří   o výměře 31 m2     v k. ú.   Hradisko         pro    Římskokatolickou farnost Hradisko u Kroměříže,  se sídlem Hradisko 26, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní cenu  700 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené s RK Scéna, s. r. o. – č. 2036

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.03.2008 se společností RK Scéna, s. r. o.,  IČ: 282 92 537, se sídlem Kojetínská 3881/84, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži o výměře 337 m2 za účelem provozu bowlingového centra a Sport baru, kterým se doplňuje znění Článku č. 2, a to takto:

Nájem je sjednán na dobu určitou od  1. dubna 2008 do 31. prosince 2022.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Bezúplatné nabytí id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž – č. 2037

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   id. 2/45   pozemků  stpč. 415, stpč. 2776/2, stpč. 4430/4, stpč. 6045, vše  zastavěná plocha a nádvoří   v k. ú. Kroměříž  a dále  id.   2/45 pozemků parc. č. 513/14, parc. č. 513/10, parc. č. 530/16, parc. č. 623/10,  parc. č. 720/1, parc. č. 720/3, parc. č. 929/10, parc. č. 967/14, parc. č. 967/21, parc. č. 1022/6, parc. č. 1023/5, parc. č.  1023/7, parc. č. 1023/9, parc. č. 1025/5, parc. č. 2543/2, parc. č. 2626/1, parc. č. 2626/2, parc. č. 2627, parc. č. 2661/2, parc. č. 2666/1, parc. č. 2681/30, parc. č. 2762/79, parc. č. 2771/17, parc. č. 2771/19, parc. č. 2898/4, parc. č. 2898/5, parc. č. 2923/3, parc. č. 2928/20, parc. č. 2934/36, parc. č. 2978/10, parc. č. 2984/32, parc. č. 3030/42, parc. č.  3073/3, parc. č. 3183, parc. č. 3184/1, parc. č. 3184/3, parc. č. 3186/2, parc. č. 3192/21, parc. č. 3195/1, parc. č. 3202/12, parc. č. parc. č. 3203, parc. č. 3209, parc. č. 3211, parc. č.  3212/1, parc. č. 3218/8, parc. č. 3238/5, parc. č. 3292/1, parc. č. 3297/19, parc. č. 3410/2, parc. č. 3410/4, parc. č. 3410/5, parc. č. 3413/3, parc. č. 3413/2, parc. č. 3420/2, parc. č. 3785, parc. č. 4629, parc. č. 4644,  parc. č. 4645, parc. č. 4714, parc. č. 4715, parc. č. 4740, parc. č. 4872, 4871, parc. č. 4873, parc. č. 4874, parc. č. 4890, parc. č. 4898 , vše   v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví  Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, z. s., se sídlem  Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

Nabytí pozemku parc. č. 1170/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 2038

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit nabytí     pozemku parc.   č.  1170/1 - ostatní plocha o výměře 135  m²  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže  formou bezúplatného převodu.  

 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Hradisko mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 2039

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže       schválit  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1868/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku parc. č. 102/2   v k. ú. Hradisko, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o smlouvě budoucí na užívání části pozemků parc č. 74/12 a parc. č. 3392 v k. ú. Kroměříž – č. 2040

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na užívání pozemků mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Havlíčkova 3288, Kroměříž, IČ: 277 05 285, se sídlem Havlíčkova 3288/3, 767 01  Kroměříž týkající se užívání části pozemku parc. č. 74/12 - ostatní plocha o výměře cca 81 m2 a dále části pozemku parc. č. 3392 - ostatní plocha o výměře cca 21 m2, vše v k. ú. Kroměříž,  bezplatně za účelem údržby pozemků, podle předložené zprávy. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kotojedy – kabel. smyčka NN,  Zapletalová) – č. 2041

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 252, v katastrálním území Kotojedy,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kotojedy - kabel. smyčka NN, Zapletalová“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.000  Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (REKO MS Kroměříž – Vodní) – č. 2042

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků    parc. č. 3075/2,   parc. č. 3075/3,   parc. č. 3084,   parc. č. 3085/1,   parc. č. 3086, parc. č. 3116/1 a parc. č. 3117/1, vše v katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování   plynárenského zařízení,    spočívající v umístění  nového  podzemního NTL plynovodu a přípojek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „REKO  MS Kroměříž - Vodní, číslo stavby: 7700100552“   pro společnost GasNet, s. r. o., se sídlem  Klíšská 940/96,  400 01 Ústí nad Labem jako  oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč za  metr běžný trasy  vedení, na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – kab. smyčka NN, David) – č. 2043

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 4812/8 a parc. č.  4921, vše v  katastrálním území Kroměříž,  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - kab. smyčka NN, David“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   2.000  Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pro společnost ROSKA Kroměříž, z. s. – č. 2044

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í

s umístěním sídla v budově č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži nacházející se na stpč. 1295 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž pro ROSKA Kroměříž, z. s., Velehradská 625, 767 01  Kroměříž ode dne vzniku zapsaného spolku.

 

Zápis z komise pro nakládání s majetkem města – č. 2045

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z XIV. schůze komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne  6. září 2017, podle předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 75/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 2046

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 75/2017  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 78/2017 mezi městem Kroměříž a BD  Blahoslavova s. r. o. – č. 2047

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 78/2017  mezi městem Kroměříž  a  BD Blahoslavova s. r. o., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 79/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2048

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 79/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/32“   mezi městem Kroměříž  a xx,  768 61 Bystřice pod Hostýnem, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 80/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2049

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 80/2017 „Novostavba rodinného domu, Trávník parc. č. 184/44“  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 81/2017 mezi městem Kroměříž a GAsAG spol. s r. o. – č. 2050

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 81/2017 „REKO MS Kroměříž - Vodní, č. stavby 7700100552“  mezi městem Kroměříž  a  GAsAG spol. s r. o., V Újezdech 559/2, Medlánky, 621 00 Brno,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 89/2017 mezi městem Kroměříž a GAsAG spol. s r. o. – č. 2051

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 89/2017 „REKO MS Kroměříž - Vodní, č. stavby 7700100552/0“  mezi městem Kroměříž  a  GAsAG spol. s r. o., V Újezdech 559/2, Medlánky, 621 00 Brno,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 82/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2052

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 82/2017 „Sólový rodinný domek“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 768 02 Troubky - Zdislavice,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 83/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2053

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 83/2017 „Novostavba rodinného domu, na parc. č. 88/1 v k. ú. Těšnovice“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 84/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 2054

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 84/2017 „Rekonstrukce RD Stoličkova 1809/9, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a xx, PSČ 768 12,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby  č. 85/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2055

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 85/2017  „Sjezd na komunikaci“   mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 86/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2056

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 86/2017 „Uliční oplocení části domu“   mezi městem Kroměříž  a  xx,  664 01 Bílovice nad Svitavou,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 87/2017 mezi městem Kroměříž a Plastika a. s. – č. 2057

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 87/2017 „Rozšíření zpevněných ploch - Plastika a. s.“  mezi městem Kroměříž  a  Plastika a. s., Kaplanova 2830/4, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 88/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 2058

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 88/2017 „Rekonstrukce domu č. p. 465, ul. Vejvanovského, Kroměříž“   mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Příprava zjednodušeného podlimitního řízení „Klub Starý pivovar Kroměříž“ stavební práce – č. 2059

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Klub Starý pivovar Kroměříž"

s c h v a l u j e

administrátora veřejné zakázky „Klub Starý pivovar Kroměříž", a to firmu IK consult s. r. o., se sídlem v Brně, podle předložené zprávy. 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži – č. 2060

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003161 předložený do 40. výzvy Operačního programu životní prostředí, podle předložené zprávy. 

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 – č. 2061

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

výzvu, zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle předložené zprávy v rámci projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“

j m e n u j e

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v následujícím složení:

PhDr. Motyčka, Ph.D. náhradník: Jiří Kašík

Mgr. Jana Kutá náhradník: Mgr. Radka Gabrielová

Mgr. Dagmar Velísková náhradník: Mgr. Iveta Mišurcová

p o v ě ř u j e 

tuto hodnotící komisi v souladu s § 42 odst. 1) zákona k hodnocení a posouzení předložených nabídek.

s c h v a l u j e

návrh dodavatelů, kterým bude výzva zaslána, podle předložené zprávy.

Analýza kvality ovzduší a analýza hlučnosti ve městě Kroměříži – podání žádosti o dotace – č. 2062

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži“

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dofinancování projektu Analýza kvality ovzduší a měření hluku v Kroměříži z prostředků města Kroměříže v případě schválení žádosti.

Dodávka osobních vozidel nižší třídy – č. 2063

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku automobilu s  názvem „Dodávka osobních vozidel nižší třídy“,  podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se Směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla střední třídy“  jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       

Komise:                                                          Náhradníci členů komise:

1. Mgr. Jaroslav Němec                              PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

2. Mgr. Veronika Škrabalová          Mgr. Ing. Marie Navrátilová                                               

3. Ing. Soňa Mertová           Ing.  Pavlína Cveková

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:

1. AUTOSALON PRIMA, k. s., Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž

2. Autoeden Zedník  s. r. o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž

3. AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž

4. M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž

5. Samohýl Motor Zlín a.s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín

Inventarizace 2017 – č. 2064

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plán inventur 2017, podle předložené zprávy.

Žádost Muzea Kroměřížska o vydání další parkovací karty – č. 2065

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vydání  další jedné bezplatné  parkovací karty  pro Muzeum Kroměřížska, příspěvkovou organizaci, Velké náměstí 38, Kroměříž, s platností do  31. prosince 2018.

 

Změna ve složení výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR – č. 2066

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže 

1. 

odvolat Ing. Rudolfa Koláře z funkce člena výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR 

2.

zvolit Mgr. Lenku Melichovou, DiS. členkou výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

 

Plán udržitelné městské mobility Kroměříž – schválení podání žádosti o podporu – č. 2067

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a) 

Plán přípravy Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž, podle přeložené zprávy

b) 

podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Plán udržitelné městské mobility Kroměříž v rámci výzvy č. 9/2017 NPŽP

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  zařazení částky 1.995.000 Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 a 2019 na pořízení Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž v případě získání dotace ze Státního fondu životního prostředím Národního programu Životní prostředí a dofinancování vlastního podílu města Kroměříže

Oprava povrchu místní komunikace na ulici Zeyerova, Alšova a Štursova Kroměříž výběr dodavatele – č. 2068

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Oprava povrchu místní komunikace na ulici Zeyerova, Alšova a Štursova" s uchazečem Správa a údržba silnic Kroměřížska, s .r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 269 08 298, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy.

 

Příprava zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka elektřiny do škol“  - č. 2069

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodávka elektrické energie do základních a mateřských škol v Kroměříži"

s c h v a l u j e

administrátora veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie do základních a mateřských škol v Kroměříži", a to firmu QCM s. r. o., se sídlem v Brně, podle předložené zprávy.

 

Zahraniční služební cesta do Bruselu – č. 2070

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu do Bruselu ve dnech 27. - 30. září 2017 ve složení PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Ing. Pavlína Cveková, Mgr. Dagmar Klučková, DiS. a Vlastimil Brázdil za účelem jednání o možnostech čerpání dotací na projekty z Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace. K této služební cestě bude použito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Poskytování právních služeb v souvislosti s právním poradenstvím po uzavření akcionářské dohody – č. 2071

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky včetně výzvy, zadávací dokumentace a návrhu rámcové smlouvy na poskytování právních služeb v souvislosti s právním poradenstvím po uzavření akcionářské dohody, podle předložené zprávy  

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na poskytování právních služeb v souvislosti s právním poradenstvím po uzavření akcionářské dohody zadané jako zakázka malého rozsahu komisi  pro otevírání obálek a hodnotící komisi v následujícím složení:

1. Mgr. Jaroslav Němec 

2. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

3. Mgr. Jana Kutá

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

oslovení uchazeče  PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 266 92 392,  k podání nabídky.

 

Podpora občanské aktivity pro komunitu – schválení finančního daru – č. 2072

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

poskytnutí peněžitého daru paní Michaele Šandové   na aktivitu NORDIC WALKING „POCHODUJEME ZA SLANÉ DĚTI“ ve výši 10.000  Kč, podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže