Usnesení ze 72. schůze Rady města Kroměříže

| 23.08.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 72. schůze  Rady města Kroměříže konané 21. srpna 2017

 

Bytové záležitosti – č. 1964 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1909 ze 68. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. července 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 25 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 35 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 41 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 29 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 32 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 33 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 37 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 47 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.08.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.
xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx

2.
xx
byt č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
za podmínky ukončení nájmu bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou 

3.
xx

byt č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříž

náhradníci:
xx
xx

 

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. 1411 v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.08.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 5 nařízení vlády č. 284/2011 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

postoupení smlouvy mezi dvěma nájemci

1.

xx
byt č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži
vlastník město Kroměříž

2.

xx
byt č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži
vlastník město Kroměříž

po postoupení smluv se nájemci přestěhují takto:

1.
xx
byt č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži
vlastník město Kroměříž

2.
xx
byt č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži
vlastník město Kroměříž

nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.08.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

 

Startovací byty pro rodiny s dětmi – č. 1965

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s  manželi xx, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky  č. 5 v třetím nadzemním podlaží v budově č. p. 658, ul. Kollárova, Kroměříž na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení o dalších devět měsíců, za nájemné ve výši  55 Kč/m2/měsíc  a úhradu energií s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena  až na základě  prokázání vzniku pracovního poměru jednoho z manželů na území města Kroměříže.

 

Prodej pozemku parc. č. 1/2  a části parc. č. 1/1 v k. ú. Těšnovice – č. 1966

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Marka Dluhoše – ředitele společnosti SZP Těšnovice a. s. 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  pozemku  parc. č. 1/2 - ostatní plocha o výměře 265 m2 a části pozemku parc. č. 1/1,  podle nového geometrického plánu č. 382-138/2017 ze dne 28. 06. 2017, označené jako pozemek parc. č. 1/1 - zahrada  o výměře        855 m², vše  v k. ú.   Těšnovice  pro   společnost     SZP Těšnovice a. s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž     za   smluvní kupní cenu 300  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 2470 na ul. Sokolovská v Kroměříži – č. 1967

Rada města Kroměříže po projednání a  provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společnosti RP Carpboys s. r. o., U Rejdiště 3792, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 2470 v Kroměříži o výměře 112 m2 na dobu určitou od 22. srpna 2017 do 21. srpna 2022 za výši nájemného 141.408 Kč ročně, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o míru inflace,  za účelem prodejny rybářských potřeb.

 

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 6886 v k. ú. Kroměříž (plocha letiště) – č. 1968

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s Klubem Straton Kroměříž, IČ: 603 83 151, se sídlem Kazimíra Rudého 3769, 767 01  Kroměříž na pronájem pozemku parc. č.  6886 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 219 m2, vše v  k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,  s účinností od 1. ledna 2018 za výši nájemného 1.000 Kč  ročně, za účelem umístění skladu pro ultralehká letadla.

 

Prodej pozemku parc. č. 544 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1969

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej      pozemku  parc. č. 544 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 22 m2     v k. ú.    Vážany u Kroměříže, a to id. 1/2      pro  xx, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  1.400  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Prodej pozemku parc. č. 137 v k. ú. Postoupky – č. 1970

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemku     parc. č. 137 -  ostatní plocha       o výměře  550 m²      v k. ú.   Postoupky       pro   xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  500  Kč/m²,   t. j. celkem   275.000 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky – č. 1971

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č. 1143 - orná půda     o výměře 871 m2   v k. ú.     Postoupky a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže. 

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 144/2 v k. ú. Hradisko – č. 1972

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  144/2- zastavěná plocha a nádvoří   o výměře 31 m2   v k. ú.   Hradisko.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2353/50 v k. ú. Kroměříž – č. 1973

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku parc. č.  2353/50- orná půda     o výměře 1.734 m2     v k. ú.     Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže 

p o v ě ř u j e

Ing. Aleše Opravila k jednání  ve věci směny pozemků ve vlastnictví města Kroměříže s pozemky ve vlastnictví společnosti Frajt s. r. o. 

 

Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1300 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č.  1974

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit  nabytí     pozemku parc.   č.  1300 - ostatní plocha o výměře 768  m²  v k. ú. Kroměříž,  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví města Kroměříže,  za cenu  stanovenou znaleckým posudkem.  

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Čelakovského – kabel NN) – č.  1975

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1899/1 a  1808/8, v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Čelakovského-kabel NN, Přikryl“     pro společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   3.900 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet, s. r. o. (Obvodová) – č. 1976

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1115/14, 1500/6 a 1500/17    v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za    účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.  7041-177/2017 vyhotoveném  firmou  Geokar s. r. o. Nádražní 514, 768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 14. 06. 2017,   pro  společnost KmNet s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 50  Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,      na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrských sítí pro společnost Immo – Log – CZ s. r. o. – č. 1977

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 1500/6, 1500/17, 1500/18, 1500/2, 1500/216, 1115/37, 1115/14, 3721/2   v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí  spočívající v uložení přípojky vodovodu, veřejného osvětlení a kanalizace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení  v   rozsahu vymezeném geometrickými  plány  č. 7034-132/2017 a, 7034-132/2017 b , 7034-132/2017 c,  vyhotovenými  firmou  Geotom s. r. o., Mlýnská 635, 768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 26. 06. 2017,  pro  společnost  Immo - Log - CZ s. r. o. se sídlem 169 00 Praha 6, Bělohorská 2428/203 jako vlastníka  panujících ( oprávněných ) nemovitostí -  a to  parc. č. st. 7318 včetně budovy č. pop. 3310, parc. č. st. 7629, parc. č. 1113/8 a parc. č. 1500/336, vše v k. ú. Kroměříž,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník služebných pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  3.000 Kč,    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Chropyňská – kabel NN, zahrady) – č. 1978

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 2402/108, 2402/109 a  2402/111   v katastrálním území  Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelových skříní NN(3x), právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, zahrady“  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 21.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky,  kabel NN) – č. 1979

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 286/1, 1175 a  1174 v katastrálním území Postoupky pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění  nového zemního kabelového vedení NN, kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Hájek, kabel NN“    pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   4.900 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost KmNet, s. r. o. (Denkova) – č. 1980

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 147/1, 1500/143, 1500/150, 1500/151, 1500/204 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nových  optických  kabelů, právu přístupu a   příjezdu za   účelem oprav a údržby tohoto zařízení,  a to v   rozsahu vymezeném geometrickým  plánem  č.  7052-176/2017 vyhotoveném  firmou  Geokar s. r. o. Nádražní 514, 768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 13. 07. 2017,   pro  společnost KmNet s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž  jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení,     na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3277/15 a ke garáži č. 3277/5 na ul. Talichova v Kroměříži – č. 1981

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem SBD Rybníčky II - družstvo, IČ: 262 65 940, se sídlem Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž jako pronajímateli  a nájemci xx,  týkající se nájmu bytové jednotky  č. 3277/15 a nebytové jednotky - garáže 3277/5 v domě č. pop. 3277 na ulici Talichova v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 577/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1982

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 577/1 - orná půda o výměře 4721 m2 vše v k. ú. Zlámanka

 

Zveřejnění záměru užívání parc. č. 825/6, 825/4, 825/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1983

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 825/1 - trvalý travní porost o výměře 2.408 m2, parc. č. 825/4 - orná půda o výměře 1.303 m2 a dále parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře 3.424 m2, vše v k. ú.  Zlámanka za účelem pastvy koní. 

 

Uzavření smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 52 – ostatní plocha v k. ú. Postoupky – č. 1984

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o užívání pozemku s xx,  767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 52 - ostatní plocha v k. ú. Postoupky o výměře cca 20 m2 bezplatně,  na dobu neurčitou s účinností od 1. září  2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou  za účelem údržby.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 4091 - č. 1985

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

ukončení nájemní smlouvy č. 2014/0015 uzavřené dne 27. listopadu 2017 mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IĆ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž jako pronajímatelem a panem xx jako nájemcem, dohodou, a to ke dni 31. srpnu 2017

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 4091  na ulici Nitranská v Kroměříži o výměře 45,13 m2 

3.

pronájem nebytových prostor v I. NP v  domě č. p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 45,13 m2. Jedná se o místnosti číslo:

129 - 1/4 zádveří  1,28 m2
130 - 1/4 chodba  4,53 m2
134 kadeřnictví 27,50 m2
135 sprcha  5,18 m2
136 - 1/3 chodba  2,24 m2
137 - 1/2 WC  2,53 m2
138 - 1/3 chodba  1,87 m2

pro xx,  768 11 Chropyně na dobu určitou s účinností od 1. září 2017 do doby ukončení výběrového řízení za účelem provozování kadeřnických a holičských služeb za výši nájemného 10.952 Kč/rok. 

Smlouva o realizaci stavby č. 71/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků Oskol 3203 – č. 1986

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 71/2017  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků Oskol 3203, se sídlem Oskol 3203/22, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 72/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1987

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 72/2017  mezi městem Kroměříž  a xx,  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 73/2017 mezi městem Kroměříž a xx. – č. 1988

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 73/2017  mezi městem Kroměříž  a  xx,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č.  74/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1989

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 74/2017  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 76/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1990

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 76/2017  mezi městem Kroměříž  a  xx, podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 77/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1991

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 77/2017  mezi městem Kroměříž  a xx, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi I. S. FOND, spol. s r. o. a městem Kroměříž – č. 1992

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu bytového domu Pohoda Kroměříž, mezi I. S. FOND spol. s r. o., Malý Val 1586, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Plánovací smlouva mezi  xx a městem Kroměříž – č. 1993

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 2 rodinných domů, mezi xx   a městem Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu budovy č. pop. 132 v obci Trávník – č. 1994

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu budovy č. pop . 132 v obci Trávník, 767 01  Kroměříž. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 2140 – č. 1995

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  v budově  č. p. 2140  na ulici Za Oskolí v Kroměříži o výměře cca 180 m2. 

 

Žižkovy kasárny Kroměříž – výběr projektanta na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace – č. 1996

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro realizaci stavby na akci „Žižkovy kasárny Kroměříž - chráněná dílna a nízkoprahové centrum v části budovy 02", včetně zadávací dokumentace, podle předložené zprávy

j m e n u j e 

v souladu se směrnicí č. 2/2014 k zadávaní veřejných zakázek hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu  „Žižkovy kasárny Kroměříž - chráněná dílna a nízkoprahové centrum v části budovy 02" v tomto složení:

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. náhradník: Mgr. Jaroslav Němec
Ing. Soňa Mertová           náhradník: Ing. Pavlína Cveková
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. náhradník: Ing. Jana Gregorová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele.

 

Schválení zpracovatele projektové dokumentace „Parkovací dům  Havlíčkova 1“ – č. 1997

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro výběr dodavatele stavby na akci: „Parkovací dům Havlíčkova 1“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností knesl kynčl architekti s .r. o., se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 479 12 481, s nabídkovou cenou 1.515.000 Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž“ – č. 1998

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu  „Regulační plán Městské památkové rezervace Kroměříž“, podle předložené zprávy.

 

Příprava zjednodušeného podlimitního řízení „Dodávka kompostérů, Kroměříž“ – č. 1999

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í 

přípravu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.: „Dodávka kompostérů, Kroměříž"

s c h v a l u j e

administrátora veřejné zakázky „Dodávka kompostérů, Kroměříž", a to firmu IK consult s. r. o., se sídlem v Brně, podle předložené zprávy. 

 

Světelná křižovatka – zpracování dokumentace – č. 2000

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

vedoucí odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu světelného signalizačního zařízení na křižovatce Havlíčkova x Albertova, podle předložené zprávy, v termínu do 30. září 2017. 

 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Postoupky o poskytnutí finančního příspěvku – č. 2001

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 121.000 Kč  pro Sdružení hasičů ČMS Sbor dobrovolných hasičů Postoupky, na zakoupení přívěsného vozíku „Spectrum B 08.25 valník s plachtou"  za dopravní automobil.  

 

Zakoupení měřiče rychlosti pro Městskou policii Kroměříž – č. 2002

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zakoupení měřiče rychlosti pro Městskou policii Kroměříž 

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města  Městského úřadu Kroměříž  provedením  výběrového řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 450.000 Kč, podle předložené zprávy. 

 

Uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace společnosti Frčíme s. r. o. na akci KROM WARS – č. 2003

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Frčíme s. r. o. Kroměříž na akci KROM WARS 2017, podle předložené zprávy. 

 

Návrh na změnu vyhlášky o místních poplatcích – č. 2004

Rada města Kroměříže  po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu místního poplatku ze psů podle předloženého návrhu s tím, že osvobození se týká pouze jednoho psa  ve vlastnictví seniora 

u k l á d á 

vedoucí oddělení právních činností zapracovat navrhovanou úpravu místního poplatku ze psů do obecně závazné vyhlášky města Kroměříž o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2018.

 

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 2005

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.
xx
xx
zařazení pozemků parc. č. 5066/1 a parc. č. 604/249 umístěných v k. ú. Kroměříž, 
do ploch pro hromadné garáže (DG návrh)      

2.
xx
zařazení pozemku parc. č. 341/3 umístěného v k. ú. Trávník,    
do ploch venkovského bydlení (BV návrh) a přeložení ploch technického vybavení  
(TV8 návrh)

3.
xx
zařazení pozemků parc. č. st. 943, parc. č. 1609/3, 1609/10, 1609/14, část 1610/1,  část 1610/4, 1610/6 a parc. č. 1610/7 umístěných v k. ú. Kroměříž,  
do ploch venkovského bydlení (BV návrh),  

4.
BG Proink, s. r. o., Jakobiho č. p. 330, 109 00  Praha 10 - Petrovice
zařazení pozemků parc. č. 65/8, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14. 65/15, 65/16  a parc. č. 65/17 umístěných v k. ú. Drahlov u Jarohněvic, 
do ploch venkovského bydlení (BV návrh).         

 

Audit zabezpečení vstupů do budov a kanceláří Městského úřadu Kroměříž – č. 2006

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

provedení auditu zabezpečení vstupů do budov a kanceláří Městského úřadu Kroměříž, podle předložené zprávy.

u k l á d á  

odboru  kancelář úřadu  zpracovat  audit zabezpečení  vstupů  do budov a kanceláří  Městského úřadu Kroměříž,  podle předložené  zprávy.

Obměna sedacího nábytku v kanceláři pana starosty – č. 2007

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

nákup  sedacího nábytku  v kanceláři pana starosty, podle předložené  zprávy

2.

uzavření  kupní smlouvy se společností 1.ART INTERIER s. r. o, podle předložené zprávy.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2017 – č. 2008

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2017 u Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

 

Personální záležitosti – jmenování vedoucího úředníka odboru rozvoje města – č. 2009

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 2. srpna 2017

j m e n u j e

Ing. Soňu Mertovou do funkce vedoucího úředníka odboru rozvoje města s účinností od 22. srpna 2017. 

 

Personální záležitosti – platový výměr ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 2010

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

s účinností od 1. září 2017 plat paní Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociální služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, IČ 711 93 430, podle předložené zprávy. 

 

Protipovodňová opatření – č. 2011

Rada města Kroměříže po projednání 

1.

p o v ě ř u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D., místostarostu, vstoupit do jednání s Povodím Moravy s cílem uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění protipovodňových opatření

2.

p o v ě ř u j e

Ing. Soňu Mertovou a Ing. Petra Vodáka jako garanty pro přípravu protipovodňových opatření a následnou realizaci, podle předložené zprávy.

 

Zdravotní plán Kroměříž  a návazné kroky – č. 2012

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Zdravotní plán  Kroměříž, včetně opatření uvedených v příloze předmětného plánu, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření  ve výši 100.000  Kč převodem z položky deposit participativních projektů. 

 

Nákup služebních vozidel pro potřeby Městského úřadu Kroměříž – č. 2013

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nákup  služebních  vozidel pro potřeby Městského úřadu  Kroměříž v souladu  s navrženou variantou č. 1, podle předložené zprávy. 

 

 

Pověření k jednání s obcí Skaštice – č. 2014

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. k jednání s obcí Skaštice ve věci prověření  možnosti nezřízení provozovny hazardních her na ul. Kaplanova, Kroměříž, k. ú. Skaštice, podle předložené zprávy.

 

    Mgr.  Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

starosta města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže