Usnesení ze 70. schůze Rady města Kroměříže

| 02.08.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 70. schůze Rady města Kroměříže konané 2. srpna 2017

 

Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy Kroměříž – č. 1957

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební úpravy „Výměna výtahů v domově pro seniory U Moravy Kroměříž" s uchazečem VYMYSLICKÝ VÝTAHY spol. s r. o., sídlem: Jarošov 542, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 449 62 185, který se umístil jako první v pořadí a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, podle předložené zprávy. 

 

Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž – č. 1958

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dodávce a montáži „Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž"  s uchazečem jehož nabídka se umístila na 1. místě, a to s uchazečem MEDIS INFO SECURITY, s. r. o., sídlo: Spodní 327/5, 748 01 Hlučín, IČ: 253 93 201, podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o dílo – Program regenerace MPR Kroměříž 2018 – 2022 – č. 1959

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo č. SML/237/2017 na vypracování Programu regenerace městské památkové  rezervace Kroměříž 2018 - 2022  mezi: městem Kroměříž a Ing. arch. Radmilou Vraníkovou, A studio, se sídlem Smetanova 1225, Kroměříž, IČ: 127 33 881,  podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec                    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže