Usnesení z 67. schůze Rady města Kroměříže

| 03.07.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 67. schůze Rady města Kroměříže konané 29. června 2017

 

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž – č. 1906

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na vypracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to se společností:

EKOTOXA s. r. o.,  se sídlem Fišova 403/7, Brno - Černá Pole, 602 00; IČ 646 08 531

s nabídkovou cenou 1.730.000  Kč bez DPH, podle předložené zprávy.

 

Polyfunkční dům Havlíčkova – č. 1907

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Areál Havlíčkova 1“ s  projekční kanceláři knesl kynčl architekti s. r.o., podle předložené zprávy.  

 

Zahraniční služební cesty do partnerských měst – č. 1908

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zahraniční služební cestu PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D.  do partnerského města Piekary Slaskie dne 8. července 2017 při příležitosti oslav „Dni miasta“.  Doprava bude zajištěna služebním vozidlem. 

2.

zahraniční služební cestu  PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., Jiřího Kašíka, JUDr. Karla Smíška, Bc. Karla Holíka, BA, MBA a tlumočníka do partnerského města Ramnicu Valcea (Rumunsko) ve dnech 28. - 31. července  2017 při příležitosti „Národního dne hymny“. Doprava bude zajištěna letecky. 

 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

   starosta města Kroměříže       místostarosta města Kroměříže