Usnesení z 64. schůze Rady města Kroměříže

| 01.06.2017 |

Město Kroměříž 

 

U S N E S E N Í

z 64. schůze Rady města Kroměříže konané 29. května 2017

 

Bytové záležitosti – č. 1802 

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í 

1.

část usnesení č. 1735 ze 61. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 24. dubna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1735 ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1648 z 59. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. března 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 1735 ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že schválený pronájem bytu odmítl

5.

část usnesení č. 1735 ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané dne 24. dubna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. A 22 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříž a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 33 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 36 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 41 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 6 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 24 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 28 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.08.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to od 01.06.2017 do 31.05.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži, s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.06.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. C 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx
byt č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 2 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2129  na Braunerově ul. v Kroměříži, dohodou

4.

xx
byt č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

5.

xx
byt č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži, dohodou
náhradníci:
xx
xx

6.

xx
byt č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 29 o vel. 3+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou a za podmínky uvolnění bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou

2.

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 30.06.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

F)

s c h v a l u j e

pronájem bytu  v domě č. pop. 658/13 na ulici Kollárova v Kroměříži paní xx, a to na dobu určitou - po dobu výkonu zaměstnání u Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

 

Uzavření smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 520 na nám. Míru v Kroměříži – č. 1803

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx a xx – zástupců společnosti ADRIANE s. r. o. , Ivančice 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor se společnosti ADRIANE s. r. o., Okružní 5, 664 91 Ivančice, IČO: 293 00 363,  na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 520 na náměstí Míru v Kroměříži  o výměře cca 989,46 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. května 2017,  za výši nájemného 19.000 Kč měsíčně, které je pronajímatel oprávněn každoročně zvyšovat o index inflace a zálohách na vodné ve výši 3.000 Kč měsíčně,  za účelem provozování hostinské činnosti.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 544 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1804

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku  parc. č. 544 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 22 m2   v k. ú.    Vážany u Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž – č. 1805

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   částí  pozemku  parc. č. 3296/6 - ostatní plocha   o výměře  cca 475 m2   v k. ú.     Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž – ulice K Terezovu – č. 1806

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny     pozemků     parc. č. 530/23 -   ostatní plocha  o výměře       108 m², parc. č. 530/24 -  ostatní plocha  o výměře 200 m2,  parc. č. 530/2 - ostatní plocha  o výměře      435 m2  a  části pozemků    parc. č. 535/2 - ostatní plocha  o výměře   cca 151 m2 a parc. č. 530/14 - orná půda o výměře cca 192 m2, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví xx za  část pozemku parc. č.   734/10 -  orná půda o výměře cca 1.086 m2  v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže. 

 

Směna částí pozemků parc. č. 244/1 a stpč. 32/2 v k. ú. Kotojedy – č. 1807

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu  částí  pozemku     parc. č. 244/1 - ostatní plocha o výměře 5 m²   a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví města Kroměříže za části pozemku stpč. 32/2 o výměře 6 m²   a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví id. ¼ xx, id ½ xx, , všichni bytem 767 01 Kroměříž.

Geometrické zaměření pozemků bude provedeno na náklady vlastníků pozemku stpč. 32/2 v k. ú. Kotojedy  a města Kroměříže, každý 1/2. 

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost AVONET, s. r. o. – č. 1808

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č. 978/1, 977/7, 976/15, 967/6, 967/31, 967/30, 965/12, 965/24, 965/25, 977/9, 965/1, 967/5, 967/41, 967/4, 967/40, 976/6, 992/28, 979/42, 976/19, 976/17, 976/18, 976/9,1008/1, 964/2, 964/4, 958/4, 958/3, 958/1, 1001/32, 996/4, 997/2,  995/2,  994/3,  994/21,  992/27,  979/2,  979/49,  978/10, 976/16, 965/5 v katastrálním území  Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „FTTxAvonet, Kroměříž-Slovan“      pro společnost AVONET, s. r. o., se sídlem Krátká 219,76326 Luhačovice, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč za každý běžný metr délky trasy podzemního komunikačního vedení, na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastr nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Postoupky, úprava DS) – 1809

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 164/1, 51/1, 52, 151/1               v katastrálním území Postoupky pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového venkovního  vedení NN a sloupu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Postoupky, Pospíšil, úprava DS“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 6.500 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (RVDSL1613¬¬1) – č. 1810

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1500/2   v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu a 2 rozvaděčů, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením „RVDSL1613_M_Z_KROM245_OK“   pro  společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00  Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.200 Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 3272/21 na ul. Talichova v Kroměříži – č. 1811

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi pronajímatelem SBD Rybníčky II - družstvo, se sídlem na Talichova 3272/33, 76701 Kroměříž a městem Kroměříž a nájemcem xx, týkající se nájmu bytové jednotky  č. 3272/21 v domě č. pop. 3272 na ulici Talichova v Kroměříži, podle předložené zprávy.

 

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č 1574/1, 1627/1 a 1627/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1812

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 1574/1 - orná půda o výměře 1.456 m2,  parc. č. 1627/1 - orná půda o výměře 668 m2 a dále p. č. 1627/2 - orná půda o výměře 1.702 m2 za účelem zemědělské činnosti.

 

Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce s KTS, s. r. o. – č. 1813

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s .r. o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, 767 01, který doplňuje bod č. I Předmět smlouvy o odstavec č. 8, a to takto: 

8. Touto smlouvou vypůjčitel doplňuje nemovité věci určené k bezplatnému užívání vypůjčiteli blíže specifikované v příloze č. 7, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce. 

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 39/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1814

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 39/2017 - „Stavební úpravy objektu, Ztracená č. p. 70/15, Kroměříž“, mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 40/2017 mezi městem Kroměříž a xx –č. 1815

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2017 - „Stavební úprava rodinného domu, Kroměříž, č. 129“, mezi městem Kroměříž  a  xx 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1816

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2017 - „Novostavba rodinného domu Kroměříž, parc. č. 2705/8“, mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1817

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2017 - „RD Hájek Postoupky, parc. č. 1178“, mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 43/2017 mezi městem Kroměříž a RK Scéna, s. r. o. – č. 1818

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2017 - „Bowling - letní zahrádka, u objektu č. p. 2828, Tovačovského ulice, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  RK Scéna, s. r. o., Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

 

Návrh změny jednotkových cen veřejného osvětlení – č. 1819

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu jednotkových cen veřejného osvětlení s účinností od 1. května 2017, podle předložené zprávy. 

 

Žádost o poskytnutí dotace Potravinová banka Kroměříž – č. 1820

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 ve výši 30.000 Kč na poskytnutí dotace na provoz Potravinové banky ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, po dle předložené zprávy.

2. 

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže mezi městem Kroměříž a Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z. s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 040 24 915,  na 30.000 Kč na provoz, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1821

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2016/2017, které ředitelka/ředitel   podstatným způsobem ovlivnil(a), podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměnu řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 1822

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, příspěvkové organizace,  výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitel podstatným způsobem ovlivnil, podle předložené zprávy.

 

Návrh na odměnu ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1823

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy. 

 

Návrh na odměnu ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. a ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1824

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o., výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy. 

b)

ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o., výši odměny za splnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy. 

 

Veřejná zakázka „Energetické úspory MěÚ Kroměříž – B a D“ – výběr dodavatele – č. 1825

Rada města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l a 

1.

na základě zjištění a závěru hodnotící komise, v souladu s podmínkami zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vyloučení uchazeče „ENERGETICKÉ ÚSPORY – KROMĚŘÍŽ“ (MODOS spol. s r.o., EUROSHOPING s. r. o.), Masarykova 34, 772 00 Olomouc IČ: 005 76 832, z účasti v zadávacím řízení části 1 veřejné zakázky „Energetické úspory - MěÚ Kroměříž - B,D“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

2.

na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Energetické úspory - MěÚ Kroměříž - B,D“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci části 1 této veřejné zakázky tj. - Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, podle předložené zprávy:

Pozemní stavitelství Zlín a. s.
Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČ: 469 00 918
Za cenu dle nabídky:
4.995.010,00 Kč bez DPH
6.043.962,00 Kč s DPH

druhým v pořadí je uchazeč

I.  Vyškovská stavební
U Vlečky 1054,  664 42 Modřice, IČ: 255 88 176
Za cenu podle nabídky:
5.272.846,32 bez DPH
6.380.144,05 Kč s DPH

třetím v pořadí je uchazeč 

„SDRUŽENÍ: MAMUT - THERM & NAVRÁTIL GROUP“
MAMUT - THERM s. r. o. (vedoucí účastník společnosti)
Slaměníkova 302/23, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 268 85 263
NAVRÁTIL GROUP s. r. o. (účastník společnosti)
Selská 41/86, 614 00 Brno, IČ: 255 24 852
Za cenu podle nabídky:
5.319.197,76 Kč bez DPH
6.436.229,29 Kč s DPH

3.

na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Energetické úspory - MěÚ Kroměříž - B,D“ a uzavření smlouvy o dílo na realizaci části 2 této veřejné zakázky tj. -  Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, podle předložené zprávy:

HARKO s. r. o.
Kroměříž, Trávník 140, PSČ 76701, IČ: 634 96 585
Za cenu podle nabídky:
1.972.27,00 Kč bez DPH
2.386.457,00 Kč s DPH

druhým v pořadí je uchazeč

„SDRUŽENÍ: MAMUT - THERM & NAVRÁTIL GROUP“
MAMUT - THERM s. r. o. (vedoucí účastník společnosti)
Slaměníkova 302/23, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 268 85 263
NAVRÁTIL GROUP s. r. o. (účastník společnosti)
Selská 41/86, 614 00 Brno, IČ: 255 24 852
Za cenu podle nabídky:
3.544.092,11 Kč bez DPH
4.288.351,45 Kč s DPH

 

Studie chodníku ul. Třasoňova – Altýře, Kroměříž – č. 1826

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studii chodníku ul. Třasoňova - Altýře, Kroměříž, podle předložené zprávy 

u k l á d á 

odboru správy majetku města a služeb zahájit jednání s majiteli pozemků  (podle přiložené situace se zábory pozemků) p. č.:

-  1020/214   xx
-  1020/307   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
-  1049   xx
-  1170/1 Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
-  3236/1 Zlínský kraj, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
-  3296/1         Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, s. o.

u k l á d á 

odboru rozvoje města  po kladném vyřízení majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků, zadat zpracování   dalších   stupňů   projektové dokumentace pod názvem Chodník ul. Třasoňova - Altýře, Kroměříž. 

 

Studie – přechod pro chodce ulice Lutopecká – č. 1827

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předloženou studii pod názvem „Přechod pro chodce - ulice Lutopecká, Kroměříž“ 

u k l á d á 

odboru rozvoje města  zadat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

Studie – zastávky MHD DS Vážany, Kroměříž – č. 1828

Rada města Kroměříž po projednání 

s c h v a l u j e

předloženou studii pod názvem „Zastávky MHD DS Vážany, Kroměříž“ 

u k l á d á 

odboru rozvoje města zadat  zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

 

Studie – přechod pro chodce ulice Moravská – Vrobelova, Kroměříž – č. 1829

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předloženou studii pod názvem „Přechod pro chodce ul. Moravská - Vrobelova, Kroměříž“ 

u k l á d á 

odboru rozvoje města zadat  zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

 

Studie – úprava křižovatky ulice Havlíčkova – Albertova, Kroměříž – č. 1830

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

studii -  „Úprava křižovatky ulice Havlíčkova – Albertova, Kroměříž“ ve variantě: 2) a 3). tj. stávající průsečná křižovatka s úpravou směrových oblouků a stávající průsečná křižovatka řízená světelným signalizačním zařízením, podle předložené zprávy. 

 

Studie – polyfunkční dům Havlíčkova – č. 1831

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

architektonickou studii pod názvem Polyfunkční dům Havlíčkova s vybudováním parkovacího domu a navazujícího objektu ve variantě 3), tj. Rekonstrukce C – malé byty, podle předložené zprávy

u k l á d á 

odboru rozvoje města  zadat zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

 

Aktualizace Strategického plánu města Kroměříže – č. 1832

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

odbor rozvoje města ve spolupráci s jednotlivými garanty aktualizací implementační části dokumentu „Strategický plán města Kroměříže, aktualizace na léta 2013 - 2023“ včetně aktualizace harmonogramu plnění aktivit opatření strategického plánu a zásobníku projektů,  podle předložené zprávy

j m e n u j e 

ve věci aktualizace dokumentu „Strategický plán města Kroměříže, aktualizace na léta 2013 - 2023“ a ve věci následné implementace Strategického plánu města Kroměříže po jeho přijetí zastupitelstvem města tyto odpovědné osoby v rámci jednotlivých garantů:

Odpovědná osoba garanta Odbor MěÚ Kroměříž/organizace Garant
Ing. Petr Stiglitz Odbor rozvoje města (manažer a koordinátor strategie) vedoucí odboru
Mgr. Dagmar Velísková Úsek tajemníka tajemnice MěÚ
Mgr. Ing. Marie Navrátilová Odbor kancelář úřadu vedoucí odboru
Ing. Doris Nováková Odbor stavební úřad vedoucí odboru
Ing. Radim Hlaváč Odbor finanční vedoucí odboru
RNDr. Bc. Miroslav Ševčík Odbor Obecní živnostenský úřad vedoucí odboru
Ing. Martin Posolda, Ph.D. Odbor správy majetku města a služeb vedoucí odboru
Ing. Petr Vodák Odbor životního prostředí vedoucí odboru
Miroslav Marinčák Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vedoucí odboru
Mgr. Vratislav Snídal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí odboru
Mgr. Pavel Zrna Odbor kultury a cestovního ruchu vedoucí odboru
Ing. Pavel Kopecký Odbor informačních technologií vedoucí odboru
Mgr. Libor Kubiš Městská policie ředitel
Bc. Karel Holík, BA, MBA Sportovní zařízení města Kroměříže ředitel
Mgr. Petr Sedláček Kroměřížské technické služby jednatel

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka hasičských dopravních automobilů – č. 1833

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka hasičských dopravních automobilů“, podle předložené zprávy.

 

Výroční zpráva KROK o. p. s. za rok 2016 – č. 1834

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. za rok 2016, podle předložené zprávy. 

 

Vyhlášení veřejné zakázky „Dopravní studie pro historické centrum města Kroměříž“ – č. 1835

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zpracování dopravní studie pro historické centrum města Kroměříž.

u k l á d á 

odboru rozvoje města zpracovat zadávací dokumentaci a obchodní podmínky a dále vyhlášení veřejné zakázky na akci „Dopravní studie pro historické centrum města Kroměříže", podle směrnice č.2/2014 k zadávání veřejných zakázek

o d v o l á v á 

PhDr. Janu Pšejovou z pracovní skupiny pro veřejná místa

j m e n u je 

Ing. Soňu Mertovou členkou pracovní skupiny pro veřejná místa

 

Schválení služební cesty do partnerských měst – č. 1836

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce - starosty města do partnerského města Nitra (Slovenská republika) v termínu 3. - 5.  července 2017.

K  cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž. 

2. 

zahraniční služební cestu Bc. Karla Holíka, BA, BA – člena Rady města Kroměříže a Jiřího Kašíka – člena Rady města Kroměříže  do partnerského města Ružomberok (Slovenská republika) v     termínu 1. - 3.  června 2017. 

K cestě bude využito služební vozidlo MěÚ Kroměříž s řidičem. 

3. 

zahraniční služební cestu Marka Šindlera - místostarosty města Kroměříže, ,  PhDr. Šárky Kašpárkové – členky Zastupitelstva města Kroměříže a tlumočnice    do    partnerského   města       Chateaudun   (Francie)  v termínu  16. -  18. června 2017, letecky. 

 

       Mgr. Jaroslav Němec       PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

   starosta města Kroměříže     místostarosta města Kroměříže