Usnesení z 61. schůze Rady města Kroměříže

| 28.04.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 61. schůze Rady města Kroměříže konané 24. dubna 2017

 

Bytové záležitosti – č. 1735

Rada města Kroměříže po projednání 

A) 

r u š í

1.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude dále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1648 z 59. schůze Rady  města Kroměříže konané dne 27. března 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 19 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek za komunální odpad.. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.11.2017 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. a nedoplatek za komunální odpad V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.11.2017 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.04.2017 do 30.06.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 01.04.2017 do 30.06.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx,  a to na dobu určitou od 01.04.2017 do 30.09.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nedoplatku za komunální odpad a nedoplatku na finančním odboru MěÚ 

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.05.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.
xx
byt č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.
xx
byt č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

4.
xx
byt č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou do 31.05.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky  pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č.8 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 1736

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s  xx, s. r. o., IČ:  058 41 658,  se sídlem Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 44,80 m2, na dobu pěti let, s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok,  za účelem provozování stomatologické ordinace.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor  v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži  – č. 1737

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s xx, IČ:  479 31 001, se sídlem Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 40,58 m2, na dobu pěti let, s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok,  za účelem provozování stomatologické ordinace.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži  – č. 1738

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s xx, IČ: 479 31 043, se sídlem Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 48,04 m2 ,na dobu pěti let,  s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok,  za účelem provozování stomatologické ordinace.

 

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži  – č. 1739

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti xx

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s xx, IČ: 479 30 934, se sídlem Riegrovo náměstí 149, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 45,06 m2, na dobu pěti let, s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 2.200 Kč/m2/rok,  za účelem provozování stomatologické ordinace.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Riegrově náměstí č. pop. 149 v Kroměříži pro KROMDENT spol. s r. o. – č 1740

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění  záměru  pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 32, 28 m2 pro společnost KROMDENT spol. s r. o.

2.

užívání těchto nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 32,28 m2  pro  společnost KROMDENT spol. s  r. o., do doby ukončení výběrového řízení, za podmínek stávajícího nájmu. 

 

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Obvodová v Kroměříži, budova SK Hanácká Slavia – č. 1741

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor se společností Pneuservis Hrabal, s. r. o., IČ: 282 85 883,  se sídlem Havlíčkova 664/27, 767 01  Kroměříži na pronájem nebytových prostor v budově bez č. pop. nacházející se na pozemku stpč. 6211 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 220,58 m2, na dobu deseti let,   s účinností od 1. května 2017 za výši ročního nájemného 102.400 Kč bez DPH, které bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace, za účelem provozování pneuservisu.

 

Uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka – č. 1742

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání s panem xx, 767 01  Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad v k. ú. Zlámanka o výměře cca 1.800 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  s účinností od 1. května 2017, za účelem údržby pozemku.

 

Směna spoluvlastnických podílů na částech pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1743

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu spoluvlastnických podílů - id. 1/2  na částech pozemku     parc. č. 690/3 - orná půda o výměře   5.400 m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže, podle nového geometrického plánu č. 681-41/2017 ze dne 07. 04. 2017 označených  jako parc. č. 690/3 o výměře  2.700 m²  a parc. č. 690/52 o výměře 2.700 m2,  a to tak, že   pozemek  parc. č. 690/3  - orná půda o výměře   2.700 m2 v k. ú.   Vážany u Kroměříže bude ve  výlučném vlastnictví   města Kroměříže a  pozemek parc. č. 690/52 - orná půda o výměře   2.700 m2     v k. ú.   Vážany u Kroměříže bude ve výlučném vlastnictví xx, 767 01 Kroměříž.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatelky, paní Karly Chrástové.

 

Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 244/1 a stpč. 32/2 v k. ú. Kotojedy – č. 1744

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny   částí  pozemku     parc. č. 244/1 -   ostatní plocha  o výměře       5 m² a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví města Kroměříže za části pozemku stpč. 32/2 o výměře 6 m²   a   3 m2  v k. ú.   Kotojedy ve vlastnictví xx.

 

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k. ú.  Hradisko mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž – č. 1745

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité  věci  s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 1868/2017 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a  městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 102/2   v k. ú. Hradisko.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Těšnovice, Žlíbek – kabel NN, KTS) – č. 1746

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 107/1, 397/3, v katastrálním území Těšnovice  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Těšnovice, Žlíbek - kabel NN, KTS“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    14.300 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1747 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2017 - „Restaurační zahrádka - Centrál Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2017 mezi městem Kroměříž a Bistro BQB, s. r. o. – č. 1748

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2017 - „Restaurační zahrádka“  mezi městem Kroměříž a Bistro BQB s. r. o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 29/2017 mezi městem Kroměříž a  xx – č. 1749

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2017 - „RD Gavendovi - Vážany, Kroměříž“,   mezi městem Kroměříž  a xx,  627 00 Brno, Slatina  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 30/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1750

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 30/2017 - „Rekonstrukce rodinného domu Kroměříž, Albertova 673“,   mezi městem Kroměříž  a  xx,  602 00 Brno, Veveří,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 31/2017 mezi městem Kroměříž a TRASKO, a. s. – č. 1751

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 31/2017 - „Příprava lokality pro výstavbu RD, ul. K. Čapka, Kroměříž “,   mezi městem Kroměříž  a  TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,   podle předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 32/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1752

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zavření smlouvy o realizaci stavby č. 32/2017 - „Rekonstrukce domu Moravcova č. p. 248/4“,   mezi městem Kroměříž  a  xx, 760 01 Zlín,   podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 34/2017 mezi městem Kroměříž a PRIOR, obchodní domy, a. s. – č. 1753

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 34/2017 - „Rekonstrukce a přístavba obchodního domu PRIOR v Kroměříži“, mezi městem Kroměříž  a  PRIOR, obchodní domy, a. s., Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov,   podle  předložené zprávy. 

 

Umístění rozvaděčů telekomunikačních sítí, měřících sloupků a skříní energií – č. 1754

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

Stavebnímu úřadu Městského úřadu Kroměříže a všem dotčeným odborům MěÚ Kroměříž,  včetně komise Rady města Kroměříže  pro informatiku a web, aby při povolování a schvalování nových žádostí o veřejnoprávní telekomunikační sítě, požadovaly  po projektantech a investorech použití podzemních rozvaděčů.

 

Renovace bytů na ulici U Zámečku 2056 a 2086 v Kroměříži – č. 1755

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

renovaci bytů v domě č. pop. 2086 ul.  U Zámečku    v Kroměříži v celkové výši  250.000 Kč, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 250.000 Kč na renovaci bytů v domě č. pop.  2086  ul. U Zámečku v Kroměříži.

 

Výpověď z nájemní smlouvy firmě MTA brand, s. r. o. a zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na náměstí Míru č. pop. 520 v Kroměříži – č. 1756

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

výpověď  z nájemní smlouvy uzavřené dne  16. 07. 2012  mezi Kroměřížskými technickými službami,   s. r. o., Kaplanova  2959, 767 01 Kroměříž,  jako pronajímatelem a   firmou MTA  brand, s. r. o., se sídlem  Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,  IČO 292 83 175, zastoupené  paní xx, jako nájemcem,  z důvodu hrubého porušení  podmínek nájemní smlouvy  - neplacení nájemného,    a to ke dni 30. 04. 2017.

2.

zveřejnění  záměru  pronájmu nebytových prostor nacházejících se v suterénu a 1. nadzemním podlaží   domu č. pop.  520 na náměstí Míru   v Kroměříži za účelem provozování hostinské činnosti o  celkové výměře cca 989,46 m2. 

Uchazeč o pronájem uvedených nebytových prostor doloží příslušné živnostenské oprávnění a výpis z obchodního rejstříku k danému předmětu podnikání - hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Zájemci  o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit  a podat své nabídky, které musí být doručeny   Městskému  úřadu  v Kroměříži v termínu  do 18. května 2017

 

Informativní zpráva k dopisu Ing. Kuchaře týkající se situace v Aeroklubu Kroměříž – č. 1757

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Jana Zony – předsedy Aeroklubu Kroměříž 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí dopisy  Ing. Jana Zony - předsedy Aeroklubu Kroměříž, doručené  10. dubna 2017 a 18. dubna 2017, podle předložené zprávy. 

 

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž – č. 1758

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zateplení objektu "B" a "D" Městského úřadu Kroměříž předložené do 19. výzvy Operačního programu životní prostředí, podle předložené zprávy. 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži – č. 1759

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002791 vztahující se k projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži“, podle předložené zprávy. 

 

Schválení splátkového kalendáře – č. 1760

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  povolení splátkového kalendáře pro paní Milenu Zapletalovou v částce 1.000 Kč měsíčně, podle předložené zprávy.  

 

Zpráva o činnosti Senior taxi – č. 1761

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a)

pokračování služby Senior taxi

b)

uzavření smlouvy o poskytování služeb Senior taxi mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž, podle předložené zprávy 

c) 

prodloužení doby výpůjčky podle smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Škoda Octavia, uzavřené dne    15. prosince 2016    a to do 31. prosince 2017 

d) 

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 na pokrytí vzniklé ztráty, která podle kvalifikovaného odhadu bude za rok 2017 činit cca 300 000 Kč

u k l á d á 

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., předložit Radě města Kroměříže vyhodnocení služby Senior taxi za rok 2017

termín: leden 2018

 

Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb – č. 1762

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

předložení žádosti o dotaci z výzvy č. 66 OPZ zaměřenou na zpracování transformačního plánu pro část Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Sociálními službami města Kroměříže, p. o. 

2.

souhlas obce s dokumentem „Vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka“, podle předložené zprávy. 

 

Vypracování projektu Komunitní bydlení pro seniory – č. 1763

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 423.500 Kč  na uhrazení faktur  za vypracování projektů „Komunitní bydlení pro seniory“, podle předložené zprávy.

 

Žádost Martiny Labudové o poskytnutí finančního daru – č. 1764

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč xx Kroměříž na náklady spojené se zabezpečením akce „Za krásami Kroměříže“, z částky určené na projekt „Mládeži přístupno“,

b)

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž, jako dárcem, a Martinou Labudovou, xx, 767 01  Kroměříž, jako obdarovanou, na náklady spojené se zabezpečením akce „Za krásami Kroměříže“, podle předložené zprávy.

 

Výsledek konkursu a jmenování ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, p. o.  č. – 1765

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í

výsledek konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace

j m e n u j e

paní Petru Šťastníkovou, bytem Postoupky 205, Kroměříž, ředitelkou Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace, s účinností od 1. srpna 2017.  

 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz dětského dopravního hřiště v Kroměříži – č. 1766

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy č. D/0371/2017/STR mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži ve výši 160.000  Kč, podle předložené zprávy. 

 

Žádost ČR – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace – č. 1767

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit: 

a)

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 200.000 Kč  pro ČR - Hasičský záchranný sbor  Zlínského kraje, Územní odbor  Kroměříž  na rekonstrukci odpadů a rozvodů teplé a studené vody v budově Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž, stanice Kroměříž, ulice Oskol č. p. 274/4, které jsou v havarijním stavu. 

b)

schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi ČR - Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01  Zlín, IČ: 708 87 306 a městem Kroměříž, Velké náměstí č. 115/1, 767 01  Kroměříž, IČO 002 87 351, na částku 200.000 Kč na rekonstrukci odpadů a rozvodů teplé a studené vody v budově Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž, stanice Kroměříž, ulice Oskol č. p. 274/4, které jsou v havarijním stavu. 

 

Uzavření smluv s Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., na odběr pitné vody – č. 1768

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01  Kroměříž, IČO:  494 51 871 a městem Kroměříž, Velké náměstí  115/1, 767 01  Kroměříž, IČO 002 87 351,  pro  Jednotky  sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, Postoupky, Hradisko,  Trávník, Bílany a  Zlámanka na odběr vody z hydrantů, podle předložené zprávy. 

 

Zrušení směrnice č. 6/2012 Organizace pracovních cest a výplata cestovních náhrad – č. 1769

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í 

vnitřní směrnici  č. 6/2012 organizace pracovních  cest a výplata cestovních náhrad, s okamžitou platností,  podle předložené  zprávy.

 

Zmocnění zástupce města Kroměříže k zastupování města na řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o. – č. 1770

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s  r. o. dne 9. června 2017.

V případě, že se Mgr. Jaroslav Němec, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit  JUDr. Karla Smíška, člena   Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 9. června 2017,  v plném rozsahu. 

 

Výběr dodavatele osobních vozidel nižší třídy – č. 1771

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné  zakázky malého  rozsahu „Dodávka osobních vozidel nižší třídy“,  podle předložené  zprávy

2.

uzavření   kupní  smlouvy na dodávku  osobních  vozidel  nižší  třídy s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to  se společností AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o.,  IČ 634 91 257,  za cenu  dle nabídky ve výši  472.184 Kč bez  DPH, podle předložené  zprávy.

 

Odstranění montážní a pracovní lávky osvětlení ledové plochy zimního stadionu – č. 1772

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 316.055  Kč na odstranění montážní a  pracovní lávky osvětlení ledové plochy zimního  stadionu v Kroměříži. 

 

Osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži  – č. 1773

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 2.168.942  Kč  na instalaci nového osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Kroměříži ve variantě 750 lx. 

 

Ozvučení zimního stadionu v Kroměříži – č. 1774

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017 ve výši 597.138 Kč na výměnu ozvučení zimního stadionu v Kroměříži. 

 

Žádost osadního výboru Bílany o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1775

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu  města Kroměříže na rok 2017  ve výši 40.000 Kč  pro osadní výbor Bílany na  realizaci „Hanáckého práva" v rámci oslav 750 let založení obce Bílany. 

 

Mgr. Jaroslav Němec                                      PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže