Usnesení z 59. schůze Rady města Kroměříže

| 31.03.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 59. schůze Rady města Kroměříže konané 27. března 2017

 

Bytové záležitosti – č. 1648

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané dne 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká č. pop. 1410 v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

2.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

3.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatel nebude nadále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

4.

část usnesení č. 1571 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatel bude nadále veden v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 26 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 36 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o  vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s  xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 32 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 2+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 15 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 23 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop.3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 28 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a za komunální odpad

D)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní  smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.04.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. C 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

2.

xx

byt č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx

byt č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
za podmínky uvolnění bytu č.C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.04.2018.

V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou, a za podmínky uvolnění bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži, dohodou.

Uzavření smlouvy na pronájem nemovitostí nacházejících se na ulici Kollárova v Kroměříži – č. 1649

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Bc. Elišky Petruchové – ředitelky Rodinného centra Kroměříž, z. s. 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na pronájem nemovitostí se spolkem Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Kollárova 658/13, 767 01  Kroměříž na nebytové prostory v budově č. p. 658 na ulici Kollárova v Kroměříži o celkové výměře 210,18 m2 konkrétně:

v 1. P.P. budovy místnosti: (celkem 5,7 m2)
č. 0.10 - sklepní kóje - č. 1 (3,2 m2) č. 2 (2,5 m2)

v 1. N.P. místnosti: (celkem 72,94 m2)
č. 1.04 - předsíň WC (výměra 2,04 m2)
č. 1.05 - WC (výměra 1,08 m2)
č. 1.06 - předsíň WC (výměra 2,04 m2)
č. 1.07 - WC (výměra 1,08 m2)
č. 1.08 - chodba (výměra 4,90 m2)
č. 1.09 - předsíň, přípravna (výměra 4,41 m2)
č. 1.10 - kancelář (výměra 26,70 m2)
č. 1.11 - kancelář (výměra 11,17 m2)
č. 1.12 - společenská místnost (výměra 19,52 m2)

ve 2. N.P. místnosti: ( celkem 131,54 m2)
č. 2.03 - předsíň ( výměra 10,16 m2)
č. 2.04 - WC (výměra 1,62 m2)
č. 2.05 - pokoj + kuchyňský kout (výměra 30,97 m2)
č. 2.06 - pokoj ( výměra 12,38 m2)
č. 2.07 - pokoj (výměra 13,70 m2)
č. 2.08 - koupelna ( 3,60 m2)
č. 2.09 - předsíň (výměra 7,11 m2)
č. 2.10 - koupelna ( výměra 2,80 m2)
č. 2.11 - pokoj (výměra 12,08 m2)
č. 2.12 - pokoj (výměra 12,09 m2)
č. 2.13 - pokoj + kuchyňský kout (výměra 23,46 m2)
č. 2.14 - WC (výměry 1,57 m2)

a dále užívání společných  prostor chodby, schodiště a zahrady na pozemku parc. č. 96/5 - zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Kroměříž včetně dřevěného zahradního domku, s tím, že zahradu (mimo dřevěný zahradní domek) a společné prostory chodby a schodiště budou užívat i další nájemci této nemovitosti na dobu 10 let s účinností od 1. dubna 2017 za výši nájemného 7.500 Kč/ měsíc,  za účelem provozování činnosti spolku nájemce.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3297/10 v k. ú. Kroměříž – č. 1650

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku     parc. č.  3297/10  - ostatní plocha  o výměře cca 7 m²    v k. ú.   Kroměříž.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s. (CG6M_Z_KMTRK_OK) – č. 1651

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 103/6  v katastrálním území Trávník  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě,    spočívající v umístění nového optického kabelu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „CG6M_Z_KMTRK_OK"   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6,     130 00  Praha 3, jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.200 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kroměříž (propust z rybníka Šlajza) – č. 1652

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků   parc. č. 4800    a parc. č. 4833, oba ostatní plocha , dálnice,  v katastrálním území Kroměříž,  pro účely zřízení a provozování  propusti z rybníka Šlajza,    spočívající v jejím umístění, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením:   „SO 302 - Propust z rybníka Šlajza"   pro  město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem  a Pankráci 546, 140 00 Praha 4, jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000  Kč na dobu neurčitou. Povinný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

 

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Miňůvky, Loupancová, kabel NN – změna) – č. 1653

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zrušení bodu č. 1580  v usnesení z 57. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 27. února 2017, v plném znění

b)

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 240/1 v katastrálním území Miňůvky  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Miňůvky, Loupancová, kabel NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    8.000 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ulici Obvodová v Kroměříži – budova „SK Hanácká Slavia“ – č. 1654

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č.p. nacházející se na pozemku sptč. 6211 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře 220,58 m2 pro Pneuservis Hrabal, s. r. o.

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Riegrově náměstí 149 v Kroměříži (MUDr. Machaníček) – č. 1655

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 44,80 m2  pro MUDr. Aloise Machaníčka 

2.

užívání  nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře 44,80 m2  pro MUDr. Aloise Machaníčka,  do doby ukončení výběrového řízení,  za podmínek stávajícího nájmu. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Riegrově náměstí 149 v Kroměříži (MUDr. Prudilová) – č. 1656

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 48,04 m2 pro MUDr. Věru Prudilovou 

2.

užívání těchto nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 48,04 m2  pro MUDr. Věru Prudilovou, do doby ukončení výběrového řízení, za podmínek stávajícího nájmu. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Riegrově náměstí 149 v Kroměříži (MUDr. Smíšková) – č. 1657

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 40,58 m2 pro MUDr. Ludmilu Smíškovou

2.

užívání těchto nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 40,58 m2  pro MUDr. Ludmilu Smíškovou, do doby ukončení výběrového řízení, za podmínek stávajícího nájmu. 

 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Riegrově náměstí v Kroměříži (MUDr. Domesová) – č. 1658

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 45,06 m2 pro MUDr. Magdu Domesovou

2.

užívání těchto nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o výměře cca 45,06 m2  pro MUDr. Magdu Domesovou, do doby ukončení výběrového řízení, za podmínek stávajícího nájmu. 

 

Zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka – č. 1659

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad v k. ú. Zlámanka o výměře cca 1.800 m2 za účelem údržby.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka – č. 1660

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad v k. ú. Zlámanka o výměře cca 800 m2 za účelem chovu ovcí.

 

Uzavření smlouvy o užívání části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž – č. 1661

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s panem xx,  767 01  Kroměříž na užívání části pozemku parc. č. 1582/115 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 120 m2 na dobu neurčitou s účinností od 1. dubna 2017 za účelem údržby pozemku, s tím, že uživatel nebude nijak omezovat přístup na tento pozemek pro majitele přilehlých pozemků. 

 

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města – č. 1662

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise ze zasedání Komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 15. března 2017.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 20/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1663

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 20/2017 - „Letní kavárenská zahrádka u objektu č. p. 92, Vodní ulice, Kroměříž “,  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 21/2017 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu ČSA 4009, 4010, 4011, Kroměříž – č. 1664

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 21/2017 - „Zřízení vodovodní přípojky pro bytový dům, Kroměříž, ul. ČSA 4009 - 4011“,  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu ČSA 4009, 4010, 4011, Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 22/2017 mezi městem Kroměříž a TOSCA Projekt, spol. s r. o. – č. 1665

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2017 - „Přestavba objektu na fitcentrum, ul. 17. listopadu 4017, Kroměříž“,  mezi městem Kroměříž  a  TOSCA Projekt, spol. s r.o., Francouzská 421/87, Zábrdovice, 602 00 Brno,  podle  předložené zprávy. 

 

Nabídka na odkup bývalého obchodu Billa – č. 1666

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s o u h l a s í 

s pokračováním dalšího jednání o možném odkupu pozemku stpč. 7149 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1541 m2, pozemku č. 890/35 - ostatní plocha o výměře 3960 m2 a pozemku č. 890/39 - ostatní plocha o výměře 166 m2,, vše v k. ú. Kroměříž. od společnosti   Billa Reality spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Modletice.

 

Záměr demolice budov na Račíně – č. 1667

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

záměr demolice domů č. p. 2129 na Braunerově ul. a č. p. 2130 na ul. U Zámečku v Kroměříži 

u k l á d á

1.

Mgr. Petru Sedláčkovi – jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. nacenit opravu těchto bytů: 

- v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku byt. č. 2, 3, 4 a 9 
-  v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku byt č. 1, 4 a 7
-  v domě č. pop. 2130 na ul. U Zámečku  byt č. 3 a 5

termín: 60. schůze RMK konaná 10. dubna 2017

2.

Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže zajistit předložení projektu týkajícího se lokality Račín 

termín: 60. schůze RMK konaná 10. dubna 2017 

 

Žádost obyvatele lokality Za Oskolí – financování domácích čističek odpadních vod – č. 1668

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

a) 

zřízení dotačního titulu města Kroměříže k financování domovních čistíren odpadních vod v nemovitostech v katastru města Kroměříže

b) 

požádání  o dotaci v rámci výzvy č. 11/2016 národního programu Státního fondu životního prostředí.

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2016 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1669

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2016, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříž zřizovaných městem Kroměříž – č. 1670

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 základních škol, mateřských  škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovního zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:  

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 99.876,01 Kč
- fond odměn 79.000,00 Kč    
- fond rezervní 20.876,01 Kč              

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 144.843,20 Kč
- fond odměn    40.000,00 Kč
- fond rezervní 104.843,20 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 215.745,91 Kč
- fond odměn 121.000,00 Kč     
- fond rezervní     94.745,91 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 191.679,97 Kč
- fond odměn        16.000,00 Kč         
- fond rezervní      175.679,97 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 641.886,90 Kč
- fond odměn               450.000,00 Kč         
- fond rezervní     191.886,90 Kč .       

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 11.176,79 Kč
- fond odměn                           0,00 Kč  
- fond rezervní      11.176,79 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 28.774,30 Kč
- fond odměn                     0,00 Kč   
- fond rezervní        28.774,30 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 31.500,02 Kč
- fond odměn                        13.000,00 Kč                   
- fond rezervní                    18.500,02 Kč  .

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 75.351,18 Kč
- fond odměn                   15.000,00 Kč     
- fond rezervní                   60.351,18 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 18.737,03 Kč
- fond odměn                        0,00 Kč     
- fond rezervní       18.737,03 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 28.051,60 Kč  
- fond odměn         13.000,00 Kč    
- fond rezervní                     15.051,60 Kč  

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 16.028,07 Kč
- fond odměn          4.000,00 Kč       
- fond rezervní        12.028,07 Kč     . 

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 35 692,85 Kč 
- fond odměn     10.000,00 Kč
- fond rezervní     25.692,85 Kč  

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 22.866,54 Kč
- fond odměn                   10.000,00 Kč
- fond rezervní                 12.866,54 Kč   

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí  20.835,26 Kč
- fond odměn           0,00 Kč   
- fond rezervní      20.835,26 Kč   

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 2.904,25 Kč
- fond odměn         2.000,00 Kč    
- fond rezervní                          904,25 Kč  

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2016 činí 202.475,01 Kč
- fond odměn                                   0,00 Kč
- fond rezervní                       202.475,01 Kč

 

Odpisové plány na rok 2017 ZŠ, MŠ a Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o., zřizovaných městem Kroměříž – č. 1671

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány na rok 2017 základních škol, mateřských škol, Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby případné změny v těchto plánech v roce 2017 s organizacemi projednal a schválil. 

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1672

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a  v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovních  zařízení města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru školství, mládeže a tělovýchovy, aby případné změny v těchto plánech v roce 2017 s organizacemi projednal a schválil.

 

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2016 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1673

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku dotčené účetní jednotky, tj. Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, k rozvahovému dni 31.12.2016, podle předložené zprávy.

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizované městem Kroměříž – č. 1674

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

přidělit zlepšený výsledek hospodaření Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., zřizované městem Kroměříž za rok 2016 ve výši 77.713 Kč do rezervního fondu.

 

Odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1675

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisový plán Sociálních služeb města Kroměříž, p. o. zřizované městem Kroměříž, na rok 2017, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby případné změny v tomto plánu v roce 2017 s organizací projednal a schválil.

 

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1676

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. zřizované městem Kroměříž

u k l á d á 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby případné změny v těchto plánech v roce 2017 s organizací projednal a schválil.

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2016 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1677

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

účetní závěrku Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  k rozvahovému dni 31. 12. 2016, podle předložené zprávy

2.

účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace města Kroměříže, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2016.

 

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1678

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného  výsledku hospodaření za rok 2016  Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:  


Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace 
- fond odměn      0       Kč    
- fond rezervní    1.159.812,61  Kč              

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace
- fond odměn       120.000       Kč
- fond rezervní         57.920,49  Kč

 

Odpisové plány Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1679

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2017, podle předložené zprávy,

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2017 s organizacemi projednal. 

 

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 Knihovny Kroměřížska a Domu kultury v Kroměříži, p. o. města Kroměříže – č. 1680

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2017 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, podle předložené zprávy

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2017  s organizacemi projednal. 

 

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro Knihovnu Kroměřížska a Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1681

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

soustavu závazných ukazatelů na rok 2017 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytování služeb mezi městem Kroměříž a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž – č. 1682

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž ve výši 50.000 Kč vč. DPH, podle předložené zprávy.

 

Žádost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1683

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí dotace  ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017,  z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách,   na činnost spolku a  zajištění turistické sezóny 2017

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy  mezi městem Kroměříž a Občanským sdružením pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, o poskytnutí účelové dotace ve výši  10.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017, na činnost spolku a   zajištění  turistické sezóny 2017. 

 

Návrh na ocenění členů SDH Kroměříž při významném životním jubileu – č. 1684

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit:

1. 

Zdeňku Janáskovi, nar. 1947 stříbrný kroměřížský tolar za dlouholetou dobrovolnou práci ve prospěch občanů města Kroměříže u příležitosti jeho životního jubilea.

2. 

Antonínu Františovi, nar. 1947 bronzový kroměřížský tolar za dlouholetou dobrovolnou práci ve prospěch občanů města Kroměříže u příležitosti jeho životního jubilea.

 

Veřejnoprávní smlouva – přestupky – č. 1685

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Střížovice s účinností od 1. 7. 2017. 

 

Dodávka osobních vozidel nižší třídy – č. 1686

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace a návrhu kupní smlouvy na dodávku automobilu s  názvem „Dodávka osobních vozidel nižší třídy“, podle předložené zprávy

j m e n u j e

v souladu  se směrnicí č. 2/2014 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla střední třídy“ jako zakázky malého rozsahu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení:       

Komise:                                                    Náhradníci členů komise:
1. Mgr. Jaroslav Němec                             PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
2. Mgr. Veronika Škrabalová        Mgr. Jana Kutá                                           
3. Mgr. Ing. Marie Navrátilová                  Ing. Soňa Mertová

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam autosalonů z blízkého okolí, jež budou osloveny zasláním výzvy:


1. AUTOSALON PRIMA, k. s. , Velehradská 4260/24d, 767 01 Kroměříž
2. Autoeden Zedník  s. r. o., Kotojedy 13, 767 01 Kroměříž
3. AUTOSHOP PAULUS, spol. s. r. o., Hulínská 3221, 767 01 Kroměříž
4. M servis, s. r. o, Kotojedy 53, 767 01 Kroměříž
5. Samohýl Motor Zlín a. s., Tř. Tomáše Bati 642, 763 02 Zlín

 

Úřední deska Městského úřadu Kroměříž – č. 1687

Rada města Kroměříže po projednání 

u k l á d á 

oboru informačních technologií koncepčně vyřešit, pořídit a instalovat  jednoduché technické zařízení plnící  roli  elektronické  úřední  desky v souladu  s platnou  legislativou a podle předložené zprávy,  v termínu  do 30. 9. 2017.

 

Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu – č. 1688

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné  zakázky malého  rozsahu „Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu“,  podle předložené  zprávy

2. 

uzavření  rámcové  smlouvy  na dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu s uchazečem, který předložil  nejvýhodnější nabídku  a to se společností PAPERA s. r. o., IČO:  259 45 653, za cenu dle nabídky ve výši 198.883,50 Kč bez DPH,  podle předložené zprávy.

 

Návrh na uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí – č. 1689

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí s JUDr. Janou Jarkovou, soudní exekutorkou, Exekutorský úřad ve Zlíně, podle předložené zprávy. 

 

Inventarizační zpráva za rok 2016 – č. 1690

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

souhrnnou inventarizační zprávu za rok 2016, podle předložené zprávy. 

 

Zdravé město – kroky k postupu do kategorie C – č. 1691

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město Kroměříž a metody místní Agenda 21, podle předložené zprávy

m ě n í

název komise sociální, zdravotní, pro zaměstnanost a pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita na Komise sociální, zdravotní a pro zaměstnanost

z ř i z u j e

komisi Zdravé  město  a místní Agenda  21

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí vznik komise Zdravého města místní Agendy 21

j m e n u j e

členy komise Zdravého města a místní Agendy 21 ve složení:

předseda - PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. (politik MA21 - veřejný sektor)
tajemnice - Mgr. Dagmar Velísková (koordinátorka Zdravého města a MA21 - veřejný sektor)
členové:
Ing. Pavlína Cveková (vedoucí oddělení strategického rozvoje města - veřejný sektor)
Mgr. Monika Doláková (vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství - veřejný sektor)
Mgr. Viliam Staněk (cyklokoordinátor - veřejný sektor)
Vít Kroutil (OSVČ - komerční sektor)
Ing. Jitka Magyarics (OSVČ - komerční sektor)
Bc. Alice Juračková (ředitelka ČČK-Oblastní spolek Kroměříž - neziskový sektor)
Mgr. Kamila Sýkorová, DiS. (místopředsedkyně Spolek Barbořice - neziskový sektor)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže odvolat Mgr. Viliama Staňka z funkce koordinátora místní Agendy 21

s c h v a l u j e

hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži za rok 2016, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní agendy 21 v Kroměříži za rok 2016, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži pro rok 2017, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Kroměříži pro rok 2017, podle předložené zprávy.

 

Personální záležitosti – platový výměr ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1692

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

s účinností od 01.04.2017 plat paní Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociální služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, IČ 711 93 430, podle předložené zprávy. 

 

Realizace projektů v rámci výzvy č. 02.16.22 (tzv. Šablony) – pověření Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy – č. 1693

Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e 

Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž, vydáváním:

 1.

předběžných souhlasů k použití vlastních prostředků základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž v mimořádných případech

2.

souhlasu zřizovatele s realizací projektu v rámci výzvy č. 02.16.22 (tzv. Šablony).

 

Zastupování vedoucího úředníka odboru rozvoje města – č. 1694

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zastupování vedoucího úředníka odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňou Mertovou, podle předložené zprávy.

 

Schválení realizace kampaně „Do rachoty Kolem KM“ – č. 1695

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s realizací kampaně „Do rachoty Kolem KM“ v roce 2017

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci se spolkem Kolem KM ve věci kampaně „Do rachoty Kolem KM“ v roce 2017, podle předložené zprávy. 

 

 

Mgr. Jaroslav Němec                  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže             místostarosta města Kroměříže