Usnesení z 57. schůze Rady města Kroměříže

| 06.03.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 57. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2017

Bytové záležitosti – č. 1571

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

část usnesení č. 1499 z 55. schůze Rady města Kroměříže konané dne 23. ledna 2017, jímž byl schválen pronájem bytu č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 39 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 40 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2017 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 30.09.2017 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži  s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 7 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. B 37 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s manželi xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. a nedoplatek na místním poplatku za odpady. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. C 38 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2056 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči KTS, s. r. o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazen nedoplatek na nájemném vůči  KTS, s. r. o, a nedoplatek na místním poplatku za odpady. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

46.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

47.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop,. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

48.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

49.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Zdeňkou Šebestíkovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

50.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Věrou Krbcovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

51.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Janou Otevřelovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dldužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

52.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Zuzanou Jeřábkovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

53.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Zdeňkou Mrhalovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

54.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Miladou Tesařovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

55.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 44 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem Josefem Večerkou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

56.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Lenkou Janoštíkovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

57.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Kamilou Křížkovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

58.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 20 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Petrou Meluzínovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

59.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Růženou Frajtovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

60.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 30 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s paní Martinou Bolfovou, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s  paní Ivanou Šuléřovou, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 7 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi Davidem a Kristínou Lakatošovými, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nedoplatek na místním poplatku za odpady

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem Ivanem Oplustilem, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

D)

s ch v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.03.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx

byt č. 8 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

2.

xx

byt č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

3.

xx

byt č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

náhradníci:
xx

4.

xx

byt č. C 15 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. A 19 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži, dohodou

5.

xx

byt č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 29 o vel. 3+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:
xx
xx

6.

xx

byt č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

7.

xx

byt č. 20 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži za podmínky uvolnění bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

náhradníci:
xx
xx

8.

xx

byt č. 4 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži

V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

náhradníci:
xx
xx

E)

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži xx (zastoupen opatrovníkem městem Kroměříž), a to na dobu určitou do 31.03.2018. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavařena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

F)

s o u h l a s í 

1.

s uznáním závazku a dohodou o splátkách mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. jako věřitelem  a manželi  xx, bytem Lutopecká 1410, Kroměříž, jako dlužníky, s tím, že po dobu dodržování dohodnutých splátek nebude realizována exekuce vystěhováním, podle předložené zprávy 

2.

s uznáním závazku a dohodou o splátkách mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. jako věřitelem  a xx, bytem  U Zámečku 2130,  Kroměříž, jako dlužníkem, s tím, že po dobu dodržování dohodnutých splátek nebude realizována exekuce vystěhováním, podle předložené zprávy 

3.

s uznáním závazku a dohodou o splátkách mezi Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. jako věřitelem  a xx,  bytem Lutopecká 1410, Kroměříž, jako dlužníkem, s tím, že po dobu dodržování dohodnutých splátek nebude realizována exekuce vystěhováním, podle předložené zprávy 

Uzavření smlouvy na nebytové prostory v budově bez č. p. na pozemku parc. č. 5930 v k. ú. Kroměříž (občerstvení Bajda) – č. 1572

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Antonína Vrzala – zástupce společnosti  Pivovar Kroměříž, s. r. o. a  xx

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem xx, 767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor budovy bez č. p. na pozemku stpč. 5930 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36,77 m2 na dobu určitou s účinností od 1. dubna 2017 do 31. března 2018 za výši nájemného 55.000 Kč ročně,  které se bude každoročně zvyšovat o index inflace, za účelem provozování rychlého občerstvení.

Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Bulhary – č. 1573

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   id. 1/12 pozemku    parc.  č. 2209  - orná půda o výměře  6.508 m²      v k. ú.  Bulhary pro Zemědělské družstvo Bulhary, 691 89 Bulhary č. p. 239 za smluvní kupní cenu  20  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Prodej části  pozemku  parc. č. 3656/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1574

Rada města Kroměříže po projednání  a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku   parc. č. 3656/2 - ostatní plocha  o výměře cca     2 m²    v k. ú.   Kroměříž  pro xx,  746 01 Opava   za   smluvní kupní cenu  1.600 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1894/17 a části parc. č. 1894/9 v k. ú. Kroměříž – č. 1575

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemku     parc. č. 1894/17 - orná půda o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 1894/9 - ostatní plocha  o výměře cca   15   m², oba  v k. ú.   Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 252 v k. ú. Kotojedy – č. 1576

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku     parc. č. 252 -   ostatní plocha  o výměře       1 m²   v k. ú.   Kotojedy.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2701/9 a 3188/10 v k. ú. Kroměříž – č. 1577

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   pozemků     parc. č. 2701/9 - ostatní plocha  o výměře 48     m²   a parc. č. 3188/10 - ostatní plocha  o výměře  11 m²    v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1578

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny  částí pozemku    parc.  č. 662   a parc. č. 142/1, podle nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016 označených jako pozemky parc. č. 662/1  -  ostatní plocha o výměře  765 m2   a  parc. č. 142/5 - ostatní plocha o výměře 2m2, vše v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 142/2 - ostatní plocha  o výměře 58 m², a části pozemků parc. č. 140/2, parc. č. 142/4, parc. č. 661/1 a parc. č. 661/4, podle  nového geometrického plánu č. 674-297/2016 ze dne 12. 12. 2016 označených jako pozemky parc. 140/19  o výměře 1 m2, parc. č.142/4  o výměře 80 m2, parc. č. 661/9  o výměře 134 m2 a parc. č. 661/10 o výměře 494 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Vážany u Kroměříže ve vlastnictví pana Igora Mesenského.

Nabytí části pozemku parc. č. 107/2 v k. ú. Těšnovice z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s. – č. 1579

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   části pozemku parc. č.  107/2 -  ostatní plocha v k. ú. Těšnovice, podle nového geometrického plánu ze dne 27. 01. 2017, označené jako  pozemek parc. č. 107/17 - ostatní plocha o výměře 597 m2  v k. ú. Těšnovice   z vlastnictví   Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s.,    se sídlem   Těšnovice 191, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Disribuce, a. s. (Miňůvky, NN)  č. 1580

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 240/1 v katastrálním území Miňůvky  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Miňůvky, Loupancová, kabel NN“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 1.040  Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí..

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Soudní – kabel NN, 2 garáže) – č. 1581

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 388/1  a  390/1   v katastrálním území Kroměříž  pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Soudní - kabel NN, 2 garáže“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši   1.500  Kč    na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Tomečkova – kab. smyčka, Galatíková) – č. 1582

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 893/8 v katastrálním území Kroměříž,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Tomečkova - kab. smyčka, Galatíková“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    500  Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Ovocná +1“, číslo stavby 7700071244 – č. 1583

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků parc. č.   1582/127,  parc. č. 3136/2,  parc. č. 1626, parc. č. 1629/5, č. 3134/1,  parc. č. 3132/2, parc. č. 1577/1,  parc. č. 1582/120,  parc. č. 1582/38,  parc. č. 3130/2, parc. č. 3129/2,   parc. č. 1583,  parc. č. 3128/5,  parc. č. 3128/4,  parc. č. 3128/3,  parc. č. 1680/3,  parc. č. 1539/28,  parc. č. 3127/2,  parc. č. 1629/19 a  parc. č. 1627/20, vše  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu a přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „Reko MS Kroměříž - Ovocná  + 1“, číslo stavby: 7700071244,    pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu    ve výši  50 Kč/metr běžný trasy vedení,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (ROZ Kroměříž – Dolní  Zahrady, p. č. 1566/30, STL plynovod a přípojky) – č. 1584

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č. 1566/24  v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu a přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:     „ROZ Kroměříž - Dolní Zahrady, p. č. 1566/30, STL plynovod a přípojky, číslo stavby: 8800085638“   pro společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu    ve výši  50 Kč /metr běžný trasy vedení,  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany KM, Posolda, úpr. DS) – č. 1585

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku parc. č. 438/2 v katastrálním území Vážany u Kroměříže,   pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Posolda, úpr. DS“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši 500 Kč  na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1582/115 v k. ú. Kroměříž – č.  1586

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1582/115 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 120 m2 za účelem údržby pozemku.

Zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 658, Kollárova ulice v Kroměříži – č. 1587

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 658 na ulici Kollárova v Kroměříži a dále pozemků parc. st. č. 1489 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 289 m2 a parc. č. 96/5 - zahrada o výměře 406 m2, vše v k. ú. Kroměříž,  pro Rodinné centrum Kroměříž, z. s.

Ukončení pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 3303 na ul. U Sýpek  -  č. 1588 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

ukončení nájemní smlouvy č. 2014/0014 uzavřené dne 30.07.2014 se Zemědělským družstvem Vícov, IČ: 47915382 se sídlem Vícov 200, 768 03 Plumlov na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o výměře 106,90 m2 za účelem provozování prodejny masa a uzenin, a to  dohodou  ke dni 31.03.2017.

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o výměře 106,90 m2

r u š í 

1.

usnesení č. 630 z 21. schůze Rady města Kroměříže konané dne 9. listopadu 2015, v plném znění

2.

usnesení č. 861  z 28. schůze Rady města Kroměříže konané dne 7. března 2016, v plném znění

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o výměře 28 m2.

Pojmenování nových ulic – č. 1589

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  pojmenování nových ulic v Kroměříži.

Informační zpráva z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže dne 1. února 2017 - 1590– č.

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise  Rady města Kroměříže ze dne 1. února  2017, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e 

a)

zpracovat návrh a realizaci k vyznačení úseku ul. Páleníčkova před ZŠ Slovan přechodným dopravním značením, pro možnost časově omezeného stání (10 - 15 min.) pro nástup a výstup dětí

zodpovídá: Lambert Hanzal
termín: do 30. 4. 2017

b)

zadat zpracování znaleckého  posudku  únosnosti komunikace na ul. Stavbařů

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 30. 7. 201

c)

zpracovat návrh a realizaci k rozšíření 4 parkovacích míst pro zaměstnance Nemocnice Milosrdných sester na ul. Malý Val

zodpovídá:  Lambert Hanzal
termín: do 30. 4. 2017

u k l á d á 

vedoucímu odboru správy majetku města a služeb a odboru rozvoje města  zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací, schválených v bodě b)

n e s c h v a l u j e

a)

změnu stávajícího dopravního režimu v kolejišti mezi ul. Veleslavínova - Čelakovského

b)

změnu stávajícího dopravního režimu na ul. Nitranská ve vjezdu do DPS

c)

osazení 2 ks dopravních zrcadel na příjezdové komunikaci k MŠ Kollárova

Příprava veřejné zakázky na realizaci akce Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí objekt „B“, uzavření příkazní smlouvy – č. 1591

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy s firmou TIZZI engineering s. r. o., Bílanská 1861/81, Kroměříž   na zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s ustanovením § 43 zákona pro veřejnou zakázku Zateplení objektu „B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p. č. 587/3, 587/ a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí objekt „B“,  zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona, podle předloženého zprávy. 

Veřejnoprávní smlouva – RUIAN – č. 1592

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení  provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Bezměrov za cenu 100 Kč za jeden úkon.

Veřejnoprávní smlouvy – přestupky – č. 1593

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s obcemi Honětice, Kvasice (s účinností od 1. 7. 2017), Kyselovice a Žalkovice.

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o poskytnutí pěti kusů bezplatných parkovacích karet pro pracovníky Domova pro seniory U Kašny – č. 1594

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

vydání 5 ks bezplatných parkovacích karet pro soukromé vozy pracovníků Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž.

Stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Kroměříž – č. 1595

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

usnesení č. 670 z 21. schůze Rady města Kroměříže konané dne 9. listopadu 2015 

s c h v a l u j e

školské obvody jednotlivých základních škol zřizovaných městem Kroměříž takto:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, Tylova, Moravcova, Riegrovo náměstí, Dobrovského, Blahoslavova, Třebízského, Na Kopečku, Lázeňská, Chobot, Resslova, Na Sladovnách, Farní, Pilařova, Tovačovského směrem ke škole, Husovo náměstí směrem ke škole, 1. máje směrem ke škole, Velké náměstí, Prusinovského, Šafaříkova, Milíčovo náměstí, Malý Val, Kovářská, Jánská, Masarykovo náměstí, Ulička, Křížkovského, Volného, Sněmovní náměstí, Stojanovo náměstí, Za Zámeckou zahradou, 

od 6. třídy: Kaplanova, Na Sádkách, Chropyňská, Hulínská směrem k Horním Zahradám, Bílany.

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

U Sýpek, Smetanova, Štěchovice, Koperníkova, Lutopecká, U Strže, Na Lindovce, Víta Nejedlého, Pod Barbořinou, Žerotínova, Květná, Františka Vančury, Kojetínská, Bedřicha Zelinky, Školní, Odbojářů, Profesora Vojtěcha Tučka, Kazimíra Rudého, Josefa Obadala, Josefa Homoly, Generála Svobody, Pavlákova, Ladislava Pavlíka, Havlíčkova směrem ke škole, náměstí Míru, Soudní, K Vodojemu, Skalky, Vinohrádky, Nad Lomy, Strážná, Ostrov, Hradisko, Postoupky.

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Kotojedská směrem ke škole, Husovo náměstí směrem ke škole, 1. máje směrem ke škole, Vrchlického, Jiráskova, Kollárova, Svatopluka Čecha, Kpt. Jaroše, Velehradská směrem ke škole, Moravská, Sokolovská, Máchova, Zeyerova, Březinova, Slovanské náměstí, Gorkého, Sládkova, Talichova, Třasoňova, Peřinkova, Nábělkova, Kožíkova, Seifertova, Tomečkova, U Prachárny, Vrobelova, Páleníčkova, Vachova, Zlámanka, Drahlov, Těšnovice, Kotojedy.

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

Šturzova, Myslbekova, Mánesova, Kotojedská směrem ke škole, Alšova, Nerudova, Oskol, Spáčilova směrem ke škole, Erbenovo nábřeží, Na Hrázi, Altýře, U Rejdiště, Obvodová, Denkova, Úprkova, Kostnická, Na Nohyláku, Za Oskolí, Rostislavova, Tovačovského směrem ke škole, Trávník.  

od 6. třídy: Nová, Braunerova, Axmanova, Dolnozahradská, Karla Rajnocha, Ovocná, Skopalíkova, U Zámečku, Bartošova, Chelčického, Partyzánská, Nádražní, Raisova, Štítného, Stoličkova, Tomkova, Švabinského nábřeží, Veleslavínova, Wolkerova, Čelakovského, Bílanská, Hulínská směrem k Dolním Zahradám, Brandlova, Jožky Silného, Zborovská, Hlávkova, U Trati, Krátká, Ke Splávku, Tržiště, Slovákova, Veselá, Spáčilova.

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

17. listopadu, Slovenského národního povstání, Albertova, Francouzská, Rumunská, Havlíčkova směrem ke škole kromě Havlíčkova 2995, Purkyňova, Dvořákova, Tyršova, Boční, Žižkova, Karolíny Světlé, Boženy Němcové, Elišky Krásnohorské, Velehradská směrem ke škole, Ořechová, Švestková, Sadová, Broskvová, Meruňková, Jabloňová, Višňová, Třešňová, Bratří Šilerů, K Terezovu, Čs. ardády, Nitranská, U Cihelny, Karla Čapka, Fügnerova, Hanácké náměstí, 3. pluku, Legionářů, Gen. Píky, Gen. Bočka, Gen. Klapálka, Gen. Zmeka, Ostrostřelců, Vážany (Osvoboditelů, Stavbařů, Na dílech, Požárníků, K Potoku, Zahradní, Lesní, Na Návsi, Polní, Pionýrů, Příčná, Luční, Hulská, Kopce, Skřivánčí, Spojovací, Zvonková), K Výstavišti.

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

Nová, Braunerova, Axmanova, Dolnozahradská, Karla Rajnocha, Ovocná, Skopalíkova, U Zámečku, Na Sádkách, Zborovská, Bartošova, Chelčického, Partyzánská, Nádražní, Raisova, Štítného, Stoličkova, Tomkova, Švabinského nábřeží, U Trati, Krátká, Veleslavínova, Wolkerova, Čelakovského, Bílanská, Hulínská, Brandlova, Chropyňská, Jožky Silného, Kaplanova, Hlávkova, Ke Splávku, Tržiště, Slovákova, Veselá, Spáčilova směrem ke škole, Bílany.

u k l á d á

odboru občansko-správních agend ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy připravit ke schválení Radě města Kroměříže návrh obecně závazné vyhlášky, která stanoví školské obvody základních škol

termín: 31. březen  2017

Jmenování člena správní rady Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú. – č. 1596

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže, členem správní rady Pečovatelské služby Kroměříž, z. ú.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu – č. 1597

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Okresní hospodářskou komorou Kroměříž, IČ: 607 30 960, Komenského náměstí 435, 767 01  Kroměříž, na seminář „Celoživotní učení - Kroměříž 2017“,  podle předložené zprávy.

Žádost o schválení studijní cesty – č. 1598

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zahraniční studijní cestu PhDr. Šárky Kašpárkové, ředitelky Knihovny Kroměřížska, do Slovinska, pořádanou sdružením SKIP v termínu od 5.  6. do  10. 6. 2017.

Pověření k zajištění přípravy dokumentace pro podání žádosti o dotaci – č. 1599

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

přípravu dokumentace projektu rekonstrukce Domova pro seniory Vážany

u k l á d á

ředitelce Sociálních služeb města Kroměříž zajistit přípravu potřebné dokumentace pro podání žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020" z výzvy č. 013 310 MPSV, dle předložené zprávy.

Schválení vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Kroměříž – Postoupky – vybudování cyklostezky“ – projekční práce – č. 1600

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Kroměříž - Postoupky - vybudování cyklostezky a podjezdu pod železniční tratí - projekční práce, podle předložené zprávy, v souladu se směrnicí č. 2/2014 K zadávání veřejných zakázek, podle předložené zprávy

2.

seznam oslovených dodavatelů  projekčních prací, podle předložené zprávy.

Jmenování vedoucího odboru informačních technologií – č. 1601

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemnice Městského úřadu Kroměříž 

j m e n u j e 

Ing. Pavla Kopeckého do funkce vedoucího úředníka odboru informačních technologií s účinností od  01.05.2017. 

Změna ve složení povodňové komise města Kroměříže – č. 1602

Rada města Kroměříže po projednání 

o d v o l á v á 

a)

Mgr. Jaroslavu Sílešovou z funkce členky povodňové komise města Kroměříže. 

b)

Ing. Igora Hýbnera z funkce člena povodňové komise města Kroměříže 

j m e n u j e

Ing. Josefa Opršala členem povodňové komise města Kroměříže 

Žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ – č. 1603

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s připojením města Kroměříže k akci Vlajka pro Tibet 2017 vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu nebo jiném čestném místě.

Návrh na ocenění Mgr. Jarmily Brožíkové – č. 1604

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrné pamětní medaile Mgr. Jarmily Brožíkové za rozvoj partnerských vztahů mezi Kroměříží a městem Chateaudun,  u příležitosti jejího životního jubilea.

Návrh na ocenění paní Jiřiny Mrázové a pana Jiřího Lisého – č. 1605

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení bronzového kroměřížského tolaru

a)

paní Jiřině Mrázové za celoživotní práci v oblasti hanáckého folkloru 

b)

panu Jiřímu Lisému za celoživotní práci v oblasti loutkového divadla

Informace o čerpání financí v Programu kastrace koček v roce 2016 – č. 1606

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o čerpání finančních prostředků v rámci Programu kastrace koček ve městě Kroměříži  v r. 2016, podle předložené zprávy. Mgr. Jaroslav Němec  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

    starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže