Usnesení z 55. schůze Rady města Kroměříže

| 27.01.2017 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 55. schůze Rady města Kroměříže konané 23. ledna 2017

Bytové záležitosti – č. 1499

Rada města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1459 - 07 z 52. schůze Rady města Kroměříže konané dne 12. prosince 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka nebude dále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení   

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži a paní xx, a to na dobu určitou do 31.07.2017 s tím, že bude pravidelně spláceno dlužné nájemné a nedoplatek za komunální odpad. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 27 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 32 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou  dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli  bytu č. 21 o vel. 1+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 3 o vel. 1+1 v domě č. pop. 2086 na ul. U Zámečku v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 38 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.03.2017. V případě, že nájemce  bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže, jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.01.2018. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi  bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

1.

xx
byt č. 23 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži, a za podmínky uvolnění bytu č. 21 o vel. 2+1 v domě
zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži, dohodou

2.

xx
byt č. A 8 o vel. 1+0 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži
náhradníci:
xx
xx

3.

xx
byt č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži
náhradníci:
xx

D)

s c h v a l u j e

doplnění usnesení k bodu D) č. usnesení 1459 z 52. schůze Rady města Kroměříže - konané dne 12. prosince 2016  takto:

…..s tím, že alespoň jeden z manželů bude v zaměstnaneckém poměru  v Kroměřížské nemocnici a. s." 

Prodej pozemku parc. č. 1565/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1500

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů  xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej  pozemku  parc.  č. 1565/1 - zahrada o výměře 519 m²   v k. ú.   Kroměříž    pro  xx, bytem  767 01 Kroměříž   za  kupujícími navrhovanou  smluvní kupní cenu  390  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Prodej části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž – č. 1501

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části  pozemku      parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca    40 m²    v k. ú.   Kroměříž    pro    xx, 767 01  Kroměříž,   za   smluvní kupní cenu 400  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího.

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 16 v místní části Hradisko – č. 1502

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s xx, bytem  767 01  Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 16 v obci Hradisko o výměře cca 121 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. února 2017 za výši nájemného 3.000 Kč ročně, za účelem provozování hostinské činnosti.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3656/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1503

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 3656/2 - ostatní plocha  o výměře cca     2 m²    v k. ú.   Kroměříž

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko – č. 1504

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 101/1 - ostatní plocha  o výměře cca   10 m²    v k. ú.   Hradisko    a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

-6-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 88/3 v k. ú.  Postoupky – č. 1505

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku     parc. č. 88/3 - trvalý travní porost o výměře       42 m² v k. ú. Postoupky.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy – č. 1506

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části  pozemku     parc. č. 244/1 -   ostatní plocha  o výměře       1 m²    v k. ú.   Kotojedy  a  předává věc    ke konečnému  rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.  

Zveřejnění záměru prodeje id. 1/12 pozemku parc. č. 2209 v k. ú.  Bulhary – č. 1507

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje  id. 1/12 pozemku    parc.  č. 2209  - orná půda o  výměře  6.508 m²     v k. ú.  Bulhary.

Zrušení části bodu č. XIII. v usnesení z XXVIII. ZMK konaného 10. září 2009 – zveřejnění záměru prodeje lesních pozemků v k. ú. Bařice – č. 1508

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  zrušit  v  bodě  XIII.  v usnesení z   XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže  konaného dne  10. září 2009,   část schvaluje.

Zveřejnění záměru směny podílů na částech pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1509

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru  směny  id. ½    části pozemku     parc. č. 690/3 - orná půda   o výměře cca   2.700 m²  v k. ú.   Vážany u Kroměříže  ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku     parc. č. 690/3 - orná půda   o výměře cca      2.700 m²   v k. ú.   Vážany u Kroměříže   ve vlastnictví  id. ½  xx.

Nabytí umělého osvětlení a časomíry na fotbalovém stadionu v k. ú. Kroměříž – č. 1510

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže  schválit nabytí  umělého osvětlení   fotbalového stadionu   sestávající ze  4 stožárů na pozemcích stpč. 5203 a 5204 a parc. č. 1115/82 a 1115/83 a přípojky NN  a  časomíry  na pozemcích parc. č. 1115/30 a stpč. 6210, vše v k. ú. Kroměříž,    z vlastnictví SK Hanácká Slavia Kroměříž, z. s.,    se sídlem   Obvodová  3607/19, 767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže  formou bezúplatného převodu.

Zřízení služebnosti stezky a cesty ve prospěch společnosti Immo – Log – Cz s. r. o. – č. 1511

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e       

zřízení služebnosti    stezky a  cesty  k tíži části pozemku parc. č.  1115/37  v   k. ú.  Kroměříž pro společnost    Immo - Log - CZ s. r. o., se sídlem  Bělohorská 2428/203, 169 00  Praha 6, IČ: 257 07 019,   jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je  město Kroměříž  jako  vlastník pozemku.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 470/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1512

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 470/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o výměře cca 120 m2 za účelem zahrádky.

-8-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Za Zámeckou  zahradou, kabel NN, Doláková) – č. 1513

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zrušení bodu č. 1159  v usnesení z 39. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 18. července 2016, v plném znění

b)

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku   parc. č. 2676 v katastrálním území Kroměříž pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž,  Za Zám. zahradou, kabel NN, Doláková “   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    2.000 Kč        na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (RVDSL 1607 M Z KROM 223 OK) – č. 1514

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

zrušení bodu č. 1432  v usnesení z 50. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 21.  listopadu 2016, v plném znění

b) 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1582/126 a parc. č. 3129/2 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, spočívající v umístění nového optického kabelu  a rozvaděče, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „RVDSL 1607 M Z KROM 223 OK“   pro  společnost    Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  2.800  Kč na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (ROZ Kroměříž – Tomečkova – p. č. 893/8, STL plynovod a přípojky) – č.  1515

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku  parc. č.  893/8   v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního STL plynovodu a přípojek,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením: „ROZ Kroměříž - Tomečkova - p. č. 893/8, STL plynovod a přípojky, číslo stavby: 8800085471“      pro společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč,   na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Dohoda o narovnání za pronájem pozemků v k. ú. Kroměříž – č. 1516

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání č. PM/2017-ZSM/Šk mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00  Brno  za užívání části pozemků parc. č. 1430/2 -  ostatní plocha, parc. č. 3285/1 - vodní plocha, parc. č. 1444/2 - ostatní plocha a parc. č. 1441/24 - ostatní plocha vše v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 101 m2, podle předložené zprávy. 

Souhlas vlastníka pozemku s umístěním markýzy nad výlohu v Kovářské ulici v Kroměříži – č. 1517

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním košové markýzy na domě č. p. 20 nacházející se na stpč. 228 v k. ú. Kroměříž na ulici Kovářská v Kroměříži, tj. nad pozemkem parc. č. 3079 v k. ú. Kroměříž na ulici Kovářská v Kroměříži pro Z-FIN, a. s. IČ: 255 85 193, se sídlem Petržílkova 2267/12, 158 00 Praha – Stodůlky, podle předložené  zprávy. 

-10-

Žádost o snížení výše nájemného z nebytových prostor v budově č. 3607 na ul. Obvodová v Kroměříži – č. 1518

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou s xx,  767 01  Kroměříž uzavřené dne 1. 1. 2014 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3607 na ulici Obvodová v Kroměříži o výměře cca 101,01 m2  za účelem  prodeje vína,  dohodou, a to do doby ukončení výběrového řízení na tyto nebytové prostory.

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově bez č. p. nacházející se na stpč. 6211 v k. ú. Kroměříž na ulici Obvodová  o výměře 101,01  m2 pro Ing. Ladislava Kolárského.

Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 1519

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s xx, IČ: 479 31 329, bytem U Rejdiště 3727, 767 01  Kroměříž uzavřené dne 29. 3. 2007 na pronájem nebytových prostor v budově, kterým se mění osoba nájemce, a to:

z: xx, 767 01  Kroměříž
na:   xx, 767 01 Kroměříž

Ostatní body zůstávají beze změny.

Smlouva o realizaci stavby č. 01/2017 mezi městem Kroměříž a xx – č. 1520

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 01/2017 „Novostavba rodinného domu na parc. č. 893/79“ mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 02/2017 mezi městem Kroměříž a CCN REAL ESTATE LTD – č. 1521

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 02/2017 „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 4812/5 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  CCN REAL ESTATE LTD, zastoupené xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 03/2017 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – č. 1522

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 03/2017 - „Oprava vodovodu Kroměříž, ulice Bartošova“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 04/2017 mezi městem Kroměříž a Vodovody a kanalizace Kroměříž (ul. Brandlova) – č. 1523

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 04/2017 - „Oprava vodovodu Kroměříž, ulice Brandlova“ mezi městem Kroměříž  a  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy. 

Smlouva o realizaci stavby č. 05/2017 mezi městem Kroměříž a Arcibiskupstvím olomouckým, církevní organizaci – č. 1524

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 05/2017 - „Obnova Mlýnské brány, Kroměříž /SO 02 Novostavba trafostanice/“ mezi městem Kroměříž  a  Arcibiskupstvím olomouckým, církevní organizací, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc,  podle  předložené zprávy. 

-12-

Smlouva o realizaci stavby č. 06/2017 mezi městem Kroměříž a xx  – č. 1525

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 06/2017 - „Novostavba rodinného domu, Drahlov“,  mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž,  podle  předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru na rok 2018 – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. Vsetín – č. 1526

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 9. 12. 2016 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o. p. s., Hrbová 1561, 755 01 Vsetín.

u k l á d á 

Mgr. Radovanu Klabalovi – vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  předložit na schůzi Rady města Kroměříže konané 19. června 2017 vyhodnocení  sociálně aktivizační služby poskytované Rodinným centrem Kroměříž, z. s. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 – Dětské centrum Zlín – č. 1527

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nepodpořit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 2. 12 .2016 Dětským centrem Zlín, p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Podané ruce o. p. s. Brno – odborné sociální poradenství  - č. 1528

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 2. 12. 2016 společností Podané ruce o. p. s, Vídeňská 225, 639 00 Brno s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Podané ruce, Brno – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kroměříž – č. 1529

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 společností Podané ruce o. p. s, Vídeňská 225, 639 00 Brno s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Strop, o. p. s. Zlín – odborné sociální poradenství – č. 1530

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže nepodpořit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 6. 12. 2016 organizací STROP, o. p. s., Dlouhá 2699, 760 01 Zlín, podle předložené zprávy. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2018 Střediska rané péče EDUCO Zlín – raná péče – č. 1531

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže nepodpořit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 9. 12. 2016 střediskem rané péče EDUCO Zlín, z. s., Chlumská 462, 763 02 Zlín, podle předložené zprávy. 

Vyjádření obce k rozvojovému záměru pro rok 2018 společnosti Za sklem  o. s. Vizovice – sociální rehabilitace – č. 1532

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže nepodpořit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán dne 7. 12. 2016 organizací Za sklem o. s., Pardubská 293, 763 12 Vizovice, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018, Oblastní charita Kroměříž, pečovatelská služba – č. 1533

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 1. 12. 2016 Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Oblastní charita Kroměříž, vznik nové sociální služby – sociální rehabilitace – č. 1534

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 1. 12. 2016 Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – odlehčovací služba – č. 1535

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – podpora samostatného bydlení – č. 1536

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 7. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Vyjádření k rozvojovému záměru pro rok 2018 Sociálních služeb města  Kroměříže, p. o.  – sociálně terapeutické dílny – č. 1537

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozvojový záměr pro rok 2018, který byl podán 5. 12. 2016 Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž s tím, že o případné finanční podpoře rozhodne Rada města Kroměříže nebo Zastupitelstvo města Kroměříže v případě podání žádosti o dotaci a splnění kritérií dotačních výzev pro rok 2018, podle předložené zprávy. 

Podání žádosti města Kroměříže do projektu „Bezpečnostní dobrovolník“ – č. 1538

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti města Kroměříže do projektu „Bezpečnostní dobrovolník", podle předložené zprávy.

Výzva MPSV – podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – č. 1539

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání žádosti města Kroměříže do projektu Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, podle předložené zprávy. 

Veřejná zakázka Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“ – č.  1540

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zpětvzetí rozkladu podaného k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 07. 12. 2016 proti Rozhodnutí ve věci Č. j.: ÚOHS-S0604/2016/VZ-46845/2016/533/MBu ze dne 23. 11. 2016 ve věci veřejné zakázky: Zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt „B“.

Zahájení realizace projektu Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži – č. 1541

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zahájení realizace projektu „Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži", podle předložené zprávy.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1542

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1. 

xx,
xx,

zařazení pozemku parc. č. 152/4 umístěného v k. ú. Kotojedy,   do ploch individuální rekreace (RI návrh)                

2.

xx,

zařazení pozemku parc. č. 152/5 umístěného v k. ú. Kotojedy,   do ploch individuální rekreace (RI návrh) 

3.

xx

zařazení pozemku parc. č. 152/6 umístěného v k. ú. Kotojedy,  do ploch individuální rekreace (RI návrh)  

4.

xx

zařazení pozemku parc. č. 7135 umístěného v k. ú. Kroměříž,  do ploch smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

5.

Line, spol. s  r. o., Dělnická č. p. 1082/6, 696 01  Rohatec

zařazení pozemku parc. č. 1441/5 umístěného v k. ú. Kroměříž,  do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)          

6.

Line, spol. s  r. o., Dělnická č. p. 1082/6, 696 01  Rohatec,

zařazení pozemku parc. č. 382/1 umístěného v k. ú. Těšnovice,  do ploch rekreace a sportu (RS návrh).         

Změna provozovatele veřejných WC v budově Velké nám. 40, Kroměříž – č. 1543

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytování příspěvku ve výši 20.000 Kč měsíčně za účelem provozování veřejných WC v budově Velké náměstí 40, Kroměříž, pro paní Lucii Holubovu, bytem Úprkova 3688/11, Kroměříž, s účinností od 1. ledna  2017.

Stanovení platu ředitelce MŠ Kroměříž, Mánesova 3880, p. o. – č. 1544

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařazení paní Martiny Luběnové, ředitelky Mateřské školy. Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, do 10. platové třídy a 3. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně),  

s t a n o v u j e

paní Martině Luběnové, ředitelce Mateřské školy. Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. února 2017 podle předložené  zprávy. 

Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce MŠ, Kroměříž, Mánesova 3880, p.  o. – č. 1545

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu paní Marii Rudolfové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, za plnění mimořádných úkolů, které ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, podle předložené zprávy.

Žádost o podporu projektu Hravý architekt 2017 – č. 1546

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

podporu projektu organizace Festival Czech Architecture Week Praha – Hravý architekt 2017, podle předložené zprávy.

Návrh na vydání publikace k tématu kroměřížského setkání cara a císaře roku 1885 – č. 1547

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříž do grantového projektu na podporu publikační a literární činnosti vypisovaného Ministerstvem kultury v říjnu roku 2017 za účelem vydání publikace prezentující město Kroměříž a významnou událost v dějinách Kroměříž - setkání cara a císaře roku 1885.

Žádost o finanční příspěvek na Ples sportovců – č. 1548 

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí  finančního příspěvku  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2017, pro pana  Libora Houště  na Ples sportovců v Kroměříži. 

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže – č. 1549

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže, na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže, s účinností od 01. 03. 2017, takto:

člen rady                                                           2.827 Kč
předseda výboru, předseda komise                     2.606 Kč
člen výboru, člen komise                                          2.228 Kč
člen zastupitelstva                                                965 Kč
neuvolněný místostarosta                                         11.152 Kč

Při souběhu výkonu několika následujících funkcí (předseda výboru zastupitelstva, předseda komise rady, člen výboru zastupitelstva, člen komise rady) se poskytne odměna pouze za výkon jedné funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

Personální záležitosti – platový výměr ředitelky Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 1550

Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e

s účinností od 01.02.2017 plat paní Mgr. Dagmar Klučkové, DiS., ředitelce Sociální služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, IČO 711 93 430, podle předložené zprávy. 

Nabídka spolupráce s čínským městem Huangshan – č. 1551

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

možnost   navázání spolupráce s čínským městem Huangshan

p o v ě ř u j e

Mgr. Radka Vondráčka kontaktovat generálního konzula ČR v Šanghaji ve věci zajištění informací o možné spolupráci města Kroměříže s čínským městem Huangshan.

Schválení služební cesty do Bratislavy – č. 1552

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu Mgr. Jaroslava Němce 28. ledna 2017 do Bratislavy (Slovenská republika) na 23. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, podle předložené zprávy. 

 

Mgr. Jaroslav Němec  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

      starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže