Usnesení z 52. schůze Rady města Kroměříže

| 21.12.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 52. schůze Rady města Kroměříže konané 12. prosince 2016

Bytové záležitosti – č. 1459

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 3+1 v domě č. pop. 31 Jánská ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jim zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 7 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 17 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 9 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku.V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

15.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 15 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

16.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 19 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní  smlouva k bytu - opět na dobu určitou

17.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 21 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-4-

18.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

19.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 30 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

20.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 31 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

21.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 34 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

22.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 43 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou  

-5-

23.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 46 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

24.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 20 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemci i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

25.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

26.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 18 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

27.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 9 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

28.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 29 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-6-

29.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 34 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

30.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 35 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

31.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. C 31 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

32.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

33.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 11 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

34.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

35.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 24 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-7-

36.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

37.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

38.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

39.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4091 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

40.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

41.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 22 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

42.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-8-

43.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 8 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

44.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 16 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s panem xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

45.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazeno dlužné nájemné vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

B)

n e s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 12 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1012 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 6 o vel. 0+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 31.12.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-9-

1.

xx

byt č. C 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži

náhradníci:

xx

xx

2.

xx

byt č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži, a to na dobu určitou do 30.06.2017, a za podmínky uvolnění bytu č. 24 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 13 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s manželi 

xx a to na dobu určitou do 31. 12. 2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu – opět na dobu určitou. 

xx  budou pracovat v Kroměřížské nemocnici a. s. jako fyzioterapeuti. 

Prodej části pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Kroměříž – č. 1460

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   části  pozemku    parc.  č. 414/3  - ostatní plocha  o  výměře cca  85 m²      v k. ú.  Kroměříž  pro  xx, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  650 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-10-

Nabytí pozemků parc. č. 820/2, 820/6, 820/8, 820/9, 690/6 a 690/23 v k. ú. Kroměříž – č. 1461

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti  xx

d o p o r u č u j e

a)

nabytí   pozemků  parc. č. 690/6 - orná půda o výměře 683 m2, parc. č. 820/2 - zahrada  o výměře 424 m2, parc. č. 820/6 - zahrada o výměře 133 m2, parc. č. 820/8 - zahrada   o výměře 751 m2   a  parc. č. 820/9 - zahrada o výměře 1191 m2, vše v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví  společnosti Springtom, s. r. o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 212/3, 602 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou  smluvní kupní cenu 1.461.000 Kč, splatnou  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

b)

nabytí   pozemku  parc. č. 690/23 - ostatní plocha  o výměře 107 m2  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví  společnosti Braile s. r. o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 212/3, 602 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za celkovou  smluvní kupní cenu 39.000 Kč, splatnou  po vkladu vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 1087/2 v k. ú. Bulhary – č. 1462

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  id. 1/12 pozemku    parc.  č. 1087/2  - vinice   o  výměře  2.125 m²      v k. ú.  Bulhary   pro    Zemědělské družstvo Bulhary, 691 89 Bulhary č. p. 239   za   smluvní kupní cenu  20  Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost manželů  Adami) – č. 1463

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca      50 m²    v k. ú.   Kroměříž  a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

-11-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 a pozemku parc. č. 414/6 v k. ú. Kroměříž – č. 1464

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca     75 m²   a  pozemku parc. č.  414/6 - ostatní plocha  o výměře 17 m², oba v k. ú.   Kroměříž    a předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 v k. ú. Kroměříž (žádost Bc. Kalincové) – č. 1465

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 414/2 - ostatní plocha  o výměře cca      25 m²    v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc    ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu města Kroměříže.

Nabytí pozemku parc. č. 1/10 v k. ú. Trávník – č. 1466

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit  nabytí   pozemku   parc. č. 1/10 - ostatní plocha o výměře 71 m2  v k. ú. Trávník  z vlastnictví  xx,  638 00 Brno  do vlastnictví města Kroměříže za   smluvní kupní cenu 250 Kč/m2,  splatnou  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Smlouva o realizaci stavby č. 110/2016 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., cyrilek.net, z. s. a KmNet s. r. o. – č. 1467

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 110/2016 „Výstavba veřejného osvětlení a sítě SEK, Kroměříž, místní část Trávník“  mezi městem Kroměříž  a  Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž a cyrilek.net, z. s., Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž a KmNet s. r. o., Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-12-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro GasNet, s. r. o. (Reko MS Kroměříž – Braunerova +4, číslo stavby 7700071243) – č. 1468

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemků  parc. č. 1564/2,  parc. č. 1564/15,   parc. č. 1564/22,  parc. č. 1578/1,   parc. č. 1578/2,    parc. č. 1578/3,   parc. č. 1578/6,   parc. č. 1578/8,   parc. č. 1582/53,   parc. č. 1582/38,   parc. č. 1582/66,   parc. č. 1582/122,  parc. č. 1582/125,  parc. č. 1582/126,  parc. č. 1582/97,  parc. č. 1582/115,   parc. č. 1582/119,   parc. č. 1582/121,   parc. č. 1582/127,   parc. č. 1626,   parc. č. 3129/2,    parc. č. 5036,  vše v   k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského  zařízení  spočívající v umístění nového podzemního  STL plynovodu,   právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném  v projektové dokumentaci stavby pod označením:    „Reko MS Kroměříž - Braunerova +4, číslo stavby: 7700071243“      pro  společnost  GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemků, úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši  50 Kč/metr běžný trasy vedení  na dobu neurčitou. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě  do katastru  nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 111/2016 mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – č. 1469

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 111/2016 „Bytový dům Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  PMS Reality, a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 113/2016 mezi městem Kroměříž a Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC, s. r. o. – č. 1470

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 113/2016  „Venkovní terasa“  mezi městem Kroměříž  a  Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC, s. r. o., Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

-13-

Souhlas s umístěním sídla pro organizaci UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA Kroměříž, z. p. s. – č. 1471

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s umístěním sídla v budově č. p. 1410 na ulici Lutopecká v Kroměříži nacházející se na stpč. 7869/1 zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeném pro obec Kroměříž, katastrální území Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, pro Unie Roska - reg. org. ROSKA KROMĚŘÍŽ, z. s., IČ: 181 90 111,  Lutopecká 1410, 767 01  Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 16 v místní části Hradisko – č. 1472

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 16 v místní části Hradisko o výměře cca 121 m2 za účelem provozování hostinské činnosti.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích – č. 1473

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2016, o místních poplatcích, podle předložené zprávy. 

Veřejnoprávní smlouva – přestupky – č. 1474

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s obcí Nítkovice, podle předložené zprávy. 

-14-

Směrnice o postupu při vyřazování elektronických zařízení 1475

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici  č. 6/2016,  o  postupu při vyřazování elektronických zařízení, podle předložené zprávy. 

Směrnice – provozní řád ICT -  č. 1476

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici č. 7/2016,  provozní řád ICT, podle  předložené zprávy. 

Směrnice o používání služeb mobilního operátora – č. 1477

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směrnici č. 8/2016, o používání služeb mobilního operátora, podle předložené zprávy. 

Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017 – č.  1478

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

a) 

schválit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, podle předložené zprávy

b)

zveřejnit Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2017, podle předložené zprávy.

 -15-

Program regenerace MPR 2016 – veřejnoprávní smlouvy – č. 1479

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města Kroměříže  schválit:

1. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  228.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2016,  mezi městem Kroměříž a   Společenstvím vlastníků jednotek Velké náměstí č. p. 48, Kroměříž  IČ: 291 99 981, na objekt Velké nám č. p. 48, Kroměříž podle předložené zprávy

2. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  341.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2016, mezi městem Kroměříž a     Římskokatolickou farností svatého Mořice Kroměříž, se sídlem Stojanovo nám.5, 76701 Kroměříž, zastoupenou P. Josefem Lamborem  IČ: 652 68 831, na objekt Velké nám č. p. 48, Kroměříž podle předložené zprávy

3. 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí dotace ve výši  301.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2016 mezi městem Kroměříž a Mgr. Alenou Vondruškovou a Ing. Michalem Vondruškou, Ph.D., oba trvale bytem Brigádnická 276/73h, Mokrá Hora, 621 00 Brno  na objekt na ul. Moravcova č. p. 259, Kroměříž podle předložené zprávy.

Asistenti prevence kriminality ve městě Kroměříž – č. 1480

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektu Asistenti prevence kriminality ve městě Kroměříž, včetně finančního podílu města Kroměříže,  pro období 1. 6. 2017 až 31. 5. 2020, podle předložené zprávy.

Návrh na zrušení parkovacích míst před Lavičkou Václava Havla – č. 1481

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zrušení parkovacích míst na Velkém náměstí před Lavičkou Václava Havla.

-16-

Návrh na doplnění znění smlouvy o nájmu prostor Domu kultury v Kroměříži pro neziskové organizace – č. 1482

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

doplnění smlouvy o nájmu prostor Domu kultury v Kroměříži  pro neziskové organizace, podle   předložené zprávy

u k l á d á 

Mgr. Veronice Škrabalové upravit smlouvu o nájmu prostor Domu kultury v Kroměříži  pro neziskové organizace, podle předložené zprávy.  

Žádost odboru kultury a cestovního ruchu o vrácení finančních prostředků do rozpočtu výdajů – č. 1483

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit vrácení předpokládané částky ve výši 74.000  Kč z příjmů do rozpočtu výdajů ORJ 12 na položku 3319/5169. Částka bude vybrána na akci Advent na radnici v termínu od 12. 12. do 17. 12. 2016 za prodej hrníčků. 

Návrh na odměnu řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1484

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Mgr. Ivu Vojtkovi,  řediteli Sociálních služeb Kroměříž, p. o. výši odměny, podle předložené zprávy, za plnění mimořádných úkolů, které ředitel během své funkce podstatným způsobem ovlivnil.

Personální záležitosti – Sociální služby města Kroměříže – č. 1485

Rada města Kroměříže po projednání 

j m e n u j e

Mgr. Iva Vojtka ředitelem  organizace Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, na období od 1. ledna do 31. ledna 2017. 

-17-

Územní plán Kroměříž – rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu – č. 1486

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

1.

výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení 1. ceny ve výši 300.000 Kč návrhu č. 3:

Účastník/autoři: Ing. arch. Michal Dvořák, Baranova 678/4D, Praha 3 - Žižkov, Ing. arch. Ivan Gogolák, Spálená 21, Praha 1 - Nové Město, Ing. arch. Lukáš Grasse, Denisova 10, Olomouc, Ing. arch. Petr Malý - autorizovaný architekt ČKA, Nová 369/14, 783 36 Křelov - Břuchotín

2.

udělení 2. ceny ve výši 200. 000 Kč návrhu č. 2:

Účastník/ autoři: Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc., Tomešova 4A, 602 00 Brno a Ing. arch. Pavel Řihák, Komenského 558, 697 01 Kyjov

3.

udělení odměny ve výši 80.000 Kč návrhu č. 1:

Účastník: ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s. r. o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 277 55 860

Autoři: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. a Ing. arch. Iveta Raková,

Spolupracující osoby: Ing. arch. Mgr. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D. a Bc. Tomáš Sysel

Změna smlouvy o výpůjčce služebního vozidla Škoda Octavia 2Z5 7505 – č. 1487

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu čl. II, čl. IV smlouvy o výpůjčce služebního vozidla Škoda Octavia 2Z5 7505, jejíž uzavření mezi městem Kroměříž a Sociálními službami města Kroměříže, p. o.,  bylo schváleno Radou města Kroměříže dne 21. 11. 2016, podle předložené zprávy.

-18-

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 1488

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ:  767 01,  IČ: 262 76 437, podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích,  v platném  znění 

1.

s c h v a l u j e 

předložený program Valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o., podle předložené zprávy 

2.

s c h v a l u j e 

orgány valné hromady:

Mgr. Jaroslav Němec předseda valné hromady 

JUDr. Karel Smíšek ověřovatel  zápisu z valné hromady

Anna Snídalová zapisovatelka z valné hromady 


3.

u k l á d á 

Mgr. Petru Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o.:

a)

zpracovat směrnici  pro nákup zboží, služeb a  investic,  včetně  pravidel pro archivaci  relevantních dokumentů

termín. 31. březen 2017 

b)

zpracovat směrnici pro nakládání  s majetkem - nákup, převod, prodej, likvidace

termín: 31. březen 2017 

c)

zpracovat vnitřní předpis o oběhu dokladů (objednávky, smlouvy), který zajistí efektivní kontrolu 

termín: 31. březen 2017 

d)

zpracovat směrnici pro hospodaření s pokladní hotovostí 

termín: 31. březen 2017

e)

rozšířit pojistnou smlouvu společnosti proti krádeži, loupeži a odpovědnosti s výši stanoveného pokladního limitu

termín: 31. březen 2017

-19-

f)

zpracovat směrnici  pro používání  služebních vozidel  včetně zavedení povinnosti vedení záznamu v knize jízd

termín: 31. březen 2017 

g)

každoročně písemně informovat Radu města Kroměříže  o právním, ekonomickém a faktickém stavu svěřeného nemovitého majetku a nutnosti mimořádných investičních nákladů 

termín: 30. červen 2017 

 

Mgr. Jaroslav Němec                     PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

        starosta města Kroměříže                        místostarosta města Kroměříže