Usnesení z 51. schůze Rady města Kroměříže

| 06.12.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 51. schůze Rady města Kroměříže konané 1. prosince 2016

Veřejná zakázka zateplení objektu „B“ a „D“ Městského úřadu Kroměříž a Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí,  objekt „B“ – Rozhodnutí  ÚOHS – č. 1458

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti Rozhodnutí ve věci Č. j.: ÚOHS-S0604/2016/VZ-46845/2016/533/MBu ze dne 23. 11. 2016 ve lhůtě do 08. 12. 2016.


Mgr. Jaroslav Němec  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

starosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže