Usnesení ze 49. schůze Rady města Kroměříže

| 14.11.2016 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 49. schůze Rady města Kroměříže konané 8. listopadu 2016

Bytové záležitosti – č. 1389

Rada  města Kroměříže po projednání 

A)

r u š í

1.

část usnesení č. 1305 - 07 z 45. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. září, jímž byl schválen pronájem bytu č. 17 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4092 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelka bude nadále vedena v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení 

2.

usnesení č. 1305 - 07 z 45. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. září 2016, jímž byl schválen pronájem bytu č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži xx s tím, že žadatelé nebudou dále vedeni v seznamu žadatelů o pronájem bytu v domě zvláštního určení

B)

s c h v a l u j e

1.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 18 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 520 na nám. Míru v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

2.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě č. pop. 1011 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

3.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 4 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-2-

4.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 13 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1064 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

5.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 5 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1065 na Kotojedské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

6.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 45 o vel. 1+1 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1410 v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou do 31.05.2017 s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek na nájmu vůči KTS s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

7.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 3 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

8.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. A 26 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

9.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. B 4 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 1422 na Lutopecké ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

-3-

10.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 25 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3209 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

11.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 1+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

12.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadními uživateli bytu č. 10 o vel. 2+1 v domě zvláštního určení č. pop. 3303 na ul. U Sýpek v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

13.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 2 o vel. 0+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

14.

uzavření nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem bytu č. 14 o vel. 2+1 v domě č. pop. 4265 na Nitranské ul. v Kroměříži s xx, a to na dobu určitou - jednoho roku s tím, že bude pravidelně splácen nedoplatek z vyúčtování vůči KTS, s.r.o. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou

C)

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v domě zvláštního určení následujícím žadatelům, a to na dobu určitou do 30.11.2017. V případě, že nájemci budou řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebudou dlužníky pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací, bude s nimi bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou:

-4-

1.

xx
byt č. 34 o vel. 0+1 v domě zvláštního určení č. pop. 4264 na Nitranské ul. v Kroměříži

náhradníci:
xx
xx

D)

s c h v a l u j e

1.

pronájem bytu č. 40 o vel. 1+0 v DZU pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel Lutopecká 1411 v Kroměříži  xx, a to na dobu určitou do 30.11.2017. V případě, že nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem pronajímatele, města Kroměříže a jím zřízených nebo založených organizací a pokud nájemce i členové jeho společné domácnosti budou splňovat podmínky dle § 2, písmeno f) a dle § 4, písmeno g) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., bude s ním bezprostředně po skončení této smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva k bytu - opět na dobu určitou 

náhradníci:
xx
xx

Prodej pozemků parc. č. 126/2 a 127/2 v k. ú. Hradisko – č. 1390

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní xx

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   pozemků    parc.  č. 126/2 - ostatní plocha    o výměře  29 m²     a     parc.  č. 127/2 -  zahrada   o   výměře  94 m²     v k. ú.   Hradisko   pro paní  xx,  bytem   767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  400  Kč/ m²,   splatnou  jednorázově do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

Prodej id. 7/32 pozemku parc. č. 593 v k. ú. Mysločovice – č. 1391

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej   id. 7/32  pozemku    parc.  č. 593  - orná půda   o výměře  1.991 m²      v k. ú.  Mysločovice    pro    Zemědělskou  společnost  KLM, s. r. o., se sídlem Míškovice 136,  768 52 Míškovice     za   celkovou smluvní kupní cenu  10.000   Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva do katastru nemovistostí.

-5-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3744/49 v k. ú. Kroměříž – č. 1392

Rada města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku    parc.  č. 3744/49  - ostatní plocha  o  výměře cca 27 m²  v k. ú.  Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstva města Kroměříže. 

Zveřejnění záměru prodeje id. 1/12 pozemku parc. č. 1087/2 v k. ú. Bulhary – č. 1393

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje  id. 1/12 pozemku    parc.  č. 1087/2  - vinice   o  výměře  2.125 m²     v k. ú.  Bulhary.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/3 v k. ú. Kroměříž – č. 1394

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje  části  pozemku    parc.  č. 414/3  - ostatní plocha  o  výměře cca  85 m²      v k. ú.  Kroměříž.

Změna v usnesení z 26. schůze RMK konané 8. února 2016 – č. 1395

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  v bodě  č. 787 v usnesení z 26. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 8. února 2016 takto: do výčtu  zatížených pozemků se doplňuje pozemek parc. č.  2089/9 v k. ú. Kroměříž.

-6-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Vážany, Stavbařů, Horáček, úprava DS) – č. 1396

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    parc. č. 19/1 v katastrálním území Vážany u Kroměříže pro  účely zřízení a provozování  zařízení distribuční soustavy  spočívající v umístění nového podzemního vedení NN a kabelové skříně NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném  a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Vážany KM, Stavbařů, Horáček, úprava DS“   pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši    1.000 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení  služebnosti  inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Domem kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1397

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne  15. 2. 2013 uzavřené mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o., IČ: 709 62 642,  se sídlem Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2762/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1398

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž a panem Vladimírem Krčem, IČ: 181 91 509,  se sídlem Počenice 91, 768 33  Morkovice dne 1. 5. 1996 na pronájem části pozemku parc. č. 2762/1 - ostatní plocha o výměře cca 8 m2 za účelem umístění prodejního stánku dohodou, a to k 30. 11. 2016.

-7-

Smlouva o realizaci stavby č. 103/2016 mezi městem Kroměříž a  xx– č. 1399

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 103/2016 „ Bytový dům Vejvanovského ul. Kroměříž, parc. č. 3562, 268/2, 268/3,268/4“  mezi městem Kroměříž  a  xx,  767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 104/2016 mezi městem Kroměříž a xx - 1400

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 104/2016 „Rekonstrukce domu č. p. 465, ul. Vejvanovského, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž  a  xx, 767 01 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 105/2016 mezi městem Kroměříž a VAPE spol. s r. o. – č. 1401

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 105/2016  „Dostavba výrobního areálu VAPE spol. s r. o.“ mezi městem Kroměříž  a  VAPE spol. s r. o., Bílanská 1647/34a, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 106/2016 mezi městem Kroměříž a UMABEL SE – č. 1402

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 106/2016  „Zřízení sjezdu k domu č. p. 186, ul. Křížkovského, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  UMABEL SE, Pasíčka 279, Jaroslavice,    760 01 Zlín, podle  předložené zprávy.

-8-

Smlouva o realizaci stavby  č. 107/2016 mezi městem Kroměříž a DZ IMMOBILIARE s. r. o. – č. 1403

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 107/2016 „Bytový dům Z7, Kroměříž, Dolní Zahrady“  mezi městem Kroměříž  a  DZ IMMOBILIARE s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 108/2016 mezi městem Kroměříž a PTÁČEK – správa, a. s. – č. 1404

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 108/2016 „AOC Ptáček Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a  PTÁČEK - správa, a. s., Houškova 1198/4, 624 00 Brno - Komín, podle  předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 109/2016 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu Havlíčkova 3361, 3362 – č. 1405

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 109/2016 „Revitalizace bytového domu, Havlíčkova 3361, 3362, Kroměříž“  mezi městem Kroměříž  a  Společenstvím vlastníků domu Havlíčkova 3361, 3362 Kroměříž, podle  předložené zprávy.

Uzavření smlouvy nájemní a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p. a městem Kroměříž – č. 1406

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření   nájemní smlouvy a  smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení služebnosti, týkající se realizace stavby opravy místní komunikace  „Kroměříž - oprava městské komunikace Na Hrázi - Trávnické Zahrady“ na částech pozemků parc. č. 1430/2,  3285/1,  1444/2 a  1441/24 v k. ú.. Kroměříž mezi   Povodím  Moravy, s. p.  a   městem Kroměříž, podle předložené zprávy.   

-9-

Shrnutí výsledků prověrky hospodaření a smluvních vztahů – č. 1407

Rada města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

shrnutí výsledků prověrky hospodaření  smluvních vztahů  za prověřované období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014, na základě výsledků  prověrky hospodaření smluvních vztahů zpracovaných společností Ernst & Young Audit, s. r. o., podle předložené zprávy

u k l á d á 

1.

Mgr. Janě Kuté  - tajemnici Městského úřadu Kroměříž zajistit  provedení opatření, podle předložené zprávy

termín: 31. březen 2017 

2.

Mgr. Petru Sedláčkovi – jednateli Kroměřížských technických služeb, s. r. o., svolat mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. v termínu do 30. listopadu 2016,  s bodem programu týkajícím se  přijatých  opatření v souvislosti s výsledky prověrky hospodaření a smluvních vztahů v Kroměřížských technických službách, s. r. o. 

Trávník – Trávnické Zahrádky  - dobudování kanalizace a kořenová čistička odpadních vod – zadání projektové dokumentace – č. 1408

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadání projektové dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace pro stavební povolení do úrovně pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro „Trávník - Trávnické Zahrádky - dobudování kanalizace a kořenová čistička“ zhotoviteli VEGI s. r. o., U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž v rozsahu podle cenové nabídky tj. DUR max. 172.000 Kč bez DPH, DSP max. 227.000 Kč bez DPH.

Schválení veřejnoprávní smlouvy – č. 1409

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 40.000 Kč pro pana xx, za účelem kompenzace pojistného sjednaného u České pojišťovny, a. s., na pojištění úrody proti povodním (Wolfův splávek).  

-10-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 1410

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

xx

zařazení pozemku parc. č. 140/1 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh),         

2)

xx

xx

zařazení pozemku parc. č. 48/2 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh),                                                                  

3) 

xx

zařazení pozemků parc. č. 102, 103/1 a parc. č. 103/2 umístěných v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh),  

4)  

KROMILK, a.s., Štěchovice č.p. 1357, 767 01  Kroměříž, zařazení pozemků parc. č. st. 430/2, st. 430/4, st. 433, st. 7886, st. 2559, st. 3140, st. 6758/1, st. 6759/1, st. 6761, st. 6762/1, parc. č. 441/1, 441/2, 441/5, 441/8, parc. č. 441/12, 441/15 a parc. č. 3610 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV stav),          

5)  

xx
xx
xx
xx
xx
xx

zařazení pozemků parc. č. 341/2, 341/3 a 341/20 umístěných v k. ú. Trávník, do protipovodňové ochrany území,                                                              

6) 

xx

zařazení pozemku parc. č. 425/5 umístěného v k .ú. Trávník, do ploch individuální rekreace (RI návrh),  

7)  

xx

xx

zařazení pozemku parc. č. 420/4 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh),          

-11-

8)  

xx

zařazení pozemku parc. č. 681/59 umístěného v k.ú. Vážany u Kroměříže, do ploch užitkové zeleně (Zz návrh),                                                                  

9)  

xx

zařazení pozemku parc. č. 1750/1 umístěného v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh),  

10)  

xx

zařazení pozemků parc. č. 2200/6, 2200/30, 2200/31, 2200/32, 220/33, 2200/34 a parc. č. 2200/35 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch ulic, veřejných prostranství a komunikací (návrh)         

11)  

xx

zařazení pozemků parc. č. 665/35, 665/76 a parc. č. 665/79 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV stav),

12)  

xx

zařazení pozemků parc. č. 312/2 a parc. č. 328/1 umístěných v k. ú. Hradisko, do ploch venkovského bydlení (BV návrh), a zařazení pozemku parc. č. 327 umístěného v k.ú. Hradisko, do ploch ulic, veřejných prostranství a komunikací (stav),  

13) 

xx

zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

14)  

xx

zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav).  

Schválení veřejnoprávní smlouvy – č. 1411

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s obcí Bezměrov  a to bezúplatně.

-12-

Veřejnoprávní smlouvy – přestupky – č. 1412

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s městem Chropyně a obcemi Dřínov, Kunkovice, Litenčice. Pačlavice, Počenice - Tetětice, Prasklice, Uhřice a Záříčí, podle předložené zprávy. 

Žádost TJ Slavia Kroměříž o možnost instalace horolezecké stěny – č. 1413

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

instalaci horolezecké stěny  v tělocvičně  TJ Slavia Kroměříž, Kotojedská ul. 2590,  Kroměříž, pro potřeby oddílu rekreačního sportu, podle předložené zprávy. 

Žádost Krajského ředitelství policie ZK  o zakoupení digitálních kamer – č. 1414

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

rozpočtové opatření do výše 70.000 Kč, v rozpočtu města Kroměříže  na rok 2016, na zakoupení deseti kusů digitálních kamer  PD77G, podle předložené zprávy 

2.

darování deseti kusů digitálních kamer  PD77G Krajskému  ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01  Zlín,   pro policisty Územního  odboru Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost – pokladnička pod vánočním stromem – č. 1415 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pro vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude určen  z 50 %  organizaci Korálky z. s. a z 50  % Dětskému domovu Kroměříž.

-13-

Žádost o dotaci pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – č. 1416

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 100 000 Kč, na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2995, Kroměříž na úhradu faktur za vodné a stočné.

b)

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kroměříž a Oblastní charitou Kroměříž, Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2995, Kroměříž na úhradu faktur za vodné a stočné, podle předložené zprávy. 

Žádost Domu kultury v Kroměříži, p. o. o ponechání předpokládané částky do 258.295 Kč v rozpočtu organizace – č. 1417

Rada města Kroměříže po projednání 

s o u h l a s í 

s ponecháním částky do 258.295, Kč určené na účelové akce v rozpočtu Domu kultury v Kroměříži, p. o. s tím, že částka bude využita na úhradu programu v rámci vánočního jarmarku konaného ve dnech 19. - 23. 12. 2016.

Žádost o změnu účelu rozpočtového opatření – č. 1418

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu účelu rozpočtového opatření č. 9/2016 ve výši 60.000  Kč a to na dofinancování akce Advent na radnici. 

-

Změna závazných ukazatelů Domu kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1419

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu závazných ukazatelů rozpočtu Domu kultury v Kroměříži, p. o., podle předložené zprávy. 

-14-

Smlouva o nájmu prostor Domu kultury v Kroměříži – č. 1420

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

vzor smlouvy o nájmu nebytových prostor  mezi neziskovými organizacemi a Domem kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizací, na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017,  podle předložené zprávy. 

Založení zapsaného spolku Kroměřížsko DM, z. s. – č. 1421

Rada města Kroměříže po projednání 

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit založení zapsaného spolku Kroměřížsko DM, z. s., podle předložené zprávy. 

Personální záležitosti – platové výměry ředitelů příspěvkových organizace – č. 1422

Rada  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

nové platové výměry:

a)

Mgr. Daniele Hebnarové - ředitelce Domu kultury v Kroměříži, p. o. 

b)

PhDr. Šárce Kašpárkové - ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o.

c)

Mgr. Ivu Vojtkovi - řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. 

d)

Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA  - řediteli Sportovních zařízení města Kroměříže, p. o.,

s účinností od 1. listopadu 2016,  podle předložené zprávy. Mgr. Jaroslav Němec                    PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

       starosta města Kroměříže                          místostarosta města Kroměříže